Mirė Nepriklausomybės Akto signataras Juozas Dringelis Spausdinti
Parašė Romana   
Penktadienis, 05 Birželis 2015 11:03

JUOZAS DRINGELIS

alt

 

(1935 06 25–2015 06 04)

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras

 

Birželio 4 d. po sunkios ligos mirė Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, VI ir VII Seim

ų narys, žurnalistas Juozas Dringelis.

J. Dringelis gimė 1935 m. birželio 25 d. Varėnos rajone, Pabaronės kaime. 1965 m. baigė Vilniaus valstybinį universitetą, žurnalistas.

  1957–1969 m. dirbo Eišiškių ir Varėnos rajonų laikraščių redakcijose žurnalistu; 1969–1990 m. – Varėnos rajono tarybos vykdomojo komiteto sekretoriumi.

  Nuo 1963 iki 1990 m. buvo SSKP (LKP) narys. 1988 m. aktyviai įsijungė į Sąjūdžio veiklą. Buvo Varėnos rajono Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio tarybos narys, jos Kultūros komisijos pirmininkas, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Varėnos seimelio narys.

  1990 m. vasario 24 dieną išrinktas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatu Varėnos rinkimų apygardoje Nr. 140.

  1990–1992 m. – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatas, Savivaldybių komisijos narys, buvo Aukščiausiosios Tarybos seniūno pavaduotojas, Rytų Lietuvos problemų laikinosios komisijos narys, Valstybinės komisijos Rytų Lietuvos problemoms išnagrinėti narys, Valstybinės regioninių problemų komisijos narys, Komisijos Šalčininkų rajono ir Ignalinos rajono Sniečkaus (dabar Visaginas) gyvenvietės, taip pat kai kurių kitų savivaldybių tarybų, jų organų ir pareigūnų antikonstitucinei veiklai ištirti narys.

„Nepriklausomybės Atkūrimo Akto tekstas man, kaip ir daugumai deputatų sąjūdininkų, buvo žinomas iš anksto, tačiau jo klausydamasis tą kovo 11-osios vakarą ir matydamas salės priekyje vietoje sovietinių simbolių kylančią mūsų trispalvę, negalėjau sulaikyti džiaugsmo ašarų. Regis, džiūgavome visi, tartum viena tautos valią pareiškusi šeima“, – apie Kovo 11-ąją rašė signataras J. Dringelis.

1992–1996 m. – VI Seimo narys, Valstybės reformų ir savivaldybių komiteto narys. 

1996–2000 m.  – VII Seimo narys, dirbo Valstybės reformų ir savivaldybių komitete, Etikos ir procedūrų komisijoje. Buvo Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo narių asamblėjos narys, Lietuvos delegacijos Švietimo, kultūros ir tautinių mažumų komisijos pirmininkas.

 Buvo Lietuvos piliečių chartijos tarybos narys, Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys.

Domėjosi Rytų Lietuvos kultūra, rinko ir skelbė kraštotyrinę medžiagą, išspausdino apie 30 kraštotyros darbų, išleido knygelę „Varėnos rajonas“.

2000 m. apdovanotas Lietuvos Nepriklausomybės medaliu.

 

 

Prezidentė pareiškė užuojautą dėl signataro Juozo Dringelio mirties

 

Penktadienis, birželio 5 d. (Vilnius). Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pareiškė užuojautą dėl Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Juozo Dringelio mirties.

 

„Lietuva neteko aktyvaus Sąjūdžio veikėjo, Kovo 11-osios Akto signataro, kelių kadencijų Seimo nario Juozo Dringelio", – sakoma šalies vadovės užuojautoje.

 

Pasak Prezidentės, J. Dringelis buvo laisvei ir pareigai atsidavusi asmenybė, iki paskutinių gyvenimo dienų kovojusi už sąžiningą, saugią ir augančią Lietuvą.

 

Dėl šios netekties šalies vadovė pareiškė užuojautą J. Dringelio artimiesiems ir bendražygiams.