Neįtikėtini dosnumo protrūkiai savivaldybėje Spausdinti
Parašė Romana   
Penktadienis, 10 Birželis 2016 08:33

alt

Rajono meras Algis Kašėta ne kartą yra pabrėžęs, kad rajono biudžetas yra „labai suspaustas“, todėl reikia taupyti kiekvieną centą, tačiau taupumas iškart dingsta, kai reikia pamaloninti savus - nespėjusiai kojų apšilti viešųjų ryšių specialistei, atsikviestai iš net iš Biržų, nepraėjus bandomajam trijų mėsinių bandomajam laikotarpiui paskirtas skyriaus vedėjo dydžio algos koeficientas (16) ir dar dosniai primesta 30 proc. priemoka nežinia už ką. Tokie dosnumo viražai neliko nepastebėti opozicijos: Varėnos rajono savivaldybės tarybos socialdemokratų frakcija pateikė pareiškimą Varėnos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriui Gintautui Šakaliui dėl naujai priimtos Bendrojo skyriaus vyriausiosios specialistės Gražinos Dagytės, kadangi ji buvo priimta 3 mėnesių išbandymo laikotarpiui ir tą pačią dieną administracijos direktorius Alvydas Verbickas padidino jos bazinės mėnesinės algos koeficientą ir skyrė priemoką, tad buvo prašoma ištirti galimus pažeidimus, skiriant G. Dagytei 30 procentų priemoką

 

Indrė Židonytė

Frakcijos vardu skaitydama pranešimą, Laima Vilbikienė akcentavo, kadšių metų balandžio 13 d. administracijos direktorius Alvydas Verbickas Bendrojo skyriaus vyriausiąja specialiste priėmė dirbti biržietę Gražiną Dagytę ir nustatė 3 mėnesių išbandymo laikotarpį. Tačiau tą pačią dieną, tik jau kitu įsakymu administracijos direktorius padidino naujai priimtai darbuotojai bazinės mėnesinės algos koeficientą iš 12 į 16.

L. Vilbikienė atkreipė dėmesį, kad su tokiu koeficientu Varėnos rajono savivaldybės administracijoje dirba tik Biudžetinių įstaigų ir seniūnijų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja ir socialinės paramos skyriaus darbuotojai, kurių darbo užmokestis finansuojamas iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos asignavimų. Socialdemokratų frakcijos nariai akcentavo, kad negana to, 2016 m. gegužės 19 dienos administracijos direktoriaus Alvydo Verbicko įsakymu G. Dagytei paskirta 30 proc. priemoka už papildomų, pareiginiuose nuostatuose nenumatytų, darbų atlikimą – Varėnos rajono savivaldybės veiklos viešinimą socialiniuose tinkluose ir interneto portaluose.

„Pažymėtina, kad 2016 m. balandžio 18 d. administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintuose Bendrojo skyriaus vyriausiojo specialisto pareiginių nuostatų 7 punkte būtent ir yra numatyta tai, už ką skiriama 30 proc. priemoka: „7. Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka rengia ir teikia vietos ir respublikos žiniasklaidai, Savivaldybės interneto svetainėje informaciją apie Savivaldybės institucijų, Savivaldybei pavaldžių įstaigų bei Savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklą, rengiamus ar jau priimtus sprendimus, svarstomus aktualius klausimus, renginius šiais klausimais“, - teigė L. Vilbikienė.

Socialdemokratų frakcijos narių nuomone, akivaizdu, kad priemoka skirta už tokias pačias funkcijas, kurios nurodytos galiojančiuose pareiginiuose nuostatuose ir nepasibaigus bandomajam laikotarpiui. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad dokumentai rengiami paskubomis, nesilaikant elementarių taisyklių, kaip antai, balandžio 13 d. direktoriaus įsakymas „Dėl Gražinos Dagytės priėmimo į darbą“ preambolėje vadovaujamasi birželio 12 d. prašymu, nors birželis prasidėjo tik trečiadienį...

Atsižvelgiant į šiuos faktus, buvo prašoma Varėnos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus G.Šakalio ištirti galimus pažeidimus, skiriant 30 procentų priemoką G. Dagytei.