Varėnai reikalingi radikalūs sprendimai Spausdinti
Parašė Romana   
Trečiadienis, 23 Gruodis 2015 09:26

alt„Giružio“ redakcijoje lankėsi Egidijus Mažintas -  dvasinis mokytojas, žynys. Iš Žemaitijos kilęs dvarininkų palikuonis dabar gyvena Druskininkų priemiestyje, Ratnyčioje, kažkada yra dirbęs Varėnos melioracijoje. Jo talentų spektras platus - jis ir operos dainininkas, ir dėstytojas, ir dramaturgas, skaito paskaitas, koncertuoja, konsultuoja žmones pagal paties sukurtą M.K.Čiurlionio kūrinijos metodą. Patyrusį vaidilą lanko žmonės iš Lietuvos ir užsienio šalių. Senųjų baltų kultūrų slėpinių tyrinėtojas mano, kad savo gebėjimus yra paveldėjęs ir močiutės, kaimo žiniuonės. Tėveliai - Janina ir Feliksas - jam yra didžiausi gyvenimo autoritetai ir mokytojai.

Ypatinguoju metu, artėjant Saulėgrįžai ir Kalėdoms, įprasta žvilgtelėti į ateitį. Žynio klausėme, kas laukia Varėnos ir jos žmonių ateinančiais metais. Dalinamės jo įžvalgomis.

 

Kas keisis politiniame gyvenime ir koks bus judėjimas į priekį, kas Varėnos laukia kitais metais?

Kaip seksis naujai valdžiai gaivintverslą?

Sausis ir vasaris yra didelių darbų metas. Ir kabinete dirbantys valdininkai, jei yra numatę dideles ir radikalias užduotis, jas tikrai turėtų padaryti. Visos problemos iškils kovo mėn., iškils ir visi nepadaryti darbai, taip pat išaiškės tie skyriai, kurie nesusidorojo su žiemos darbais ir tingėjo, ilgiau miegojo, laiką praleido veltui. Rajonui reikalingi radikalūs, puikūs sprendimai, nes biurokratinis aparatas savivaldybėje išpūstas, nomenklatūra gana „nagla“ ir labai agresyvi, tik saugo savo vietą ir savo algas ir privilegijas.

Rajone jau yra tendencijos senti - sensta ne tik aplinkiniai kaimai ir gyvenvietės, bet sensta ir pati Varėna, turi gana ribotą žmonių potencialą. Aišku, reikia pripažinti mero didžiules pastangas, kad praėjus beveik metams, yra pasiekta kai kurių gerų dalykų. Žmonės pradėjo labiau pasitikėti, aktyviau dalyvauti, priimti informaciją, kuri yra susieta su savivaldybės ir seniūnijų darbu. Naujos permainos reikalingos tam, kad pakeistų tą surūdijusią baisią sistemą, kuri formaliai vadinasi „mes einam į Europą“, „globali Lietuva“ o iš tikrųjų yra sovietinė Lietuva, su tarybų Lietuva, su sovietiniu mentalitetu, su sovietiniu mąstymu, ir dauguma žmonių, besiveržiančių į valdžią ar į partijas, eina praktiškai vagies sindromo, praturtėjimo, savo interesų įtvirtinimo vedami, o valstybinė tarnyba yra kaip stogas.

Balandžio ir gegužės mėn. bus paaškinti kai kurie faktai iš piktnaudžiavimo tarnyba: viena moteris skandalingai išaiškės gegužės mėn., o balandžio mėn. - vyriškis, kurio skandalą irgi paskelbs partijos. Propapaganda yra kaip partijų gynybos sistema, o partijos yra atsilikusios kaip įdarbinimo agentūros.

Į birželį, vasaros pradžią, vėl nauji Varėnos vadovai tikės dzūkų nuoširdumu, jų romantiškais siekiais, jų noru ir siekiais mylėti ir puošti savo kraštą, tačiau jau liepą vėl susidurs su baisiomis alkoholizmo, degradavavimo, vagysčių, išpardavimų, kreditų - visa ta sistema, kuri egzistavo visus 25 metus, lyg tai ir einant į Europą, o iš tikrųjų buvo demonstruojamas sovietinis atsilikimas, sovietinis mąstymas, sovietinis gyvenimo būdas, kitos sistemos modulio raiška pasirodys būtent gražiausiu vasaros laikotarpiu, kada bus ir nuskendusių, ir sodybų sudegusių ir girtuokliavimo atvejų, avarijų ir tos kriminalines naujienos žmonėms yra kaip skanėstas, nors tai ir keista.

Aš, būdamas paprastas žmogus, manyčiau, kad Varėnos miestui reikia pozityvių, gražių iniciatyvų, o spauda turi tik paskutiniuose puslapiuose rašyti tas kriminalines naujienas, ir turi surasti gražių žmonių, kurie iš tikrųjų gražiai dirba, tvarkosi ir vaikus gražiai auklėja, juos turi pozityviai rodyti kaip pavyzdžius. Tokias akcijas turi priimti ir švietimo sistema, kuri visiškai nieko nedaro, kaip ir dauguma kitų.

Mokyklose dominuoja blogio propagandos pavyzdžiai. Neseniai man vienas Varėnos mokyklos mokinys prisipažino, kad jo svajonė tapti vagiu, o kai taps vagiu, tada eis į Seimą, o Seimas jam bus kaip priedanga. Tai pagalvokit, kokią produkciją mes turim? Specialistai turi dirbti popamokinėje veikloje, turinčiais rizikos faktorių ir kitų priklausomybių nuo gatvės ir vaikai būtų patys gabiausi dramos, muzikos sporto užsiėmimuose, lankyti kolektyvus ir rasti puikią dirvą savo gabumams vystyti ir garsinti Varėnos kraštą, užaugti gerais savo šeimos vyrais, moterimis, suskurti, gražias šeimas ir dirbti savo Varėnos kraštui.

Rugsėjo mėn. bus kaip ir gražių rezultatų - mokslo metų pradžia, tačiau spalis - didžiulių nemalonumų metas, nemalonumų turės pats ponas A.Kašėta, nes opozicija arba tiesiog blogi žmonės mėgins kelti kai kuriuos jo gentainių ar šeimos narių gyvenimo aspektus nepalankioje šviesoje, o lapkritį sugrįš žmonių noras pasiruošti žiemai ir pamiršti rūpesčius.

Gruodis atneš tos sunkiai pasiekiamų rezultatų gaires, kurias nauja valdžia nori įgyvendinti, nors ir senomis priemonėmis.

Varėnos stiprybė yra ir turėtų būti dora, moralė, darbštumas, papročių gaivinimas, tradicijų puoselėjimas mažas, verslas ir maži mokesčiai, ir tai išgelbėtų iš bedarbystės žmones.

O mes esame susieti su pasauliu, su ekologija, su medžiu, miškų tankmėmis, ir padidėję miškų išvežimai iš Varėnos krašto, žymiai susilpnins miesto ir rajono aurą ir apkenks žmonių sveikatai, todėl ir gali padaugėti ligų. Tiesiog turi būti programos miškų tarnyboms, jos įgalintos atsodinti, kontroliuoti miško savininkų elgseną, nes vyksta neįtikinėtino masto vagiliavimas, medienos išvežimas į kitus kraštus, beje, turtingus medienos.

Varėniškius jaudins ir tai, kas vyksta šalia mūsų. Kovo mėn. karo sukūriai sustipės užribyje mūsų kaimyninių kraštų, vyks perversmai tose šalyse, kurios telkiasi prie Baltijos krantų, t.y. vyks didžiulės demonstracijos ir pasikeitimai, tai liečia Lenkiją, Latviją, Estiją ir Lietuvą.

Liepos mėn. bus didelė tikimybė agresyvaus bombardavimo, karo laivų arba lėktuvnešių katastrofų, kurios užtemdys eilės kraštų laikraščių puslapius negeromis žinutėmis apie būsimą karo pradžią, pasireikš agresyvūs polinkiai ir virs didžiulėmis katastrofomis.

Kitais metais bus ir Seimo rinkimai. Kaip seksis ir ar seksis varėniškiams politikams?

Reikia pasakyti, kad į Seimą pateks keli Varėnos krašto žmonės ir tie, kurie siekia valdžios, gali būti iškelti iš padoresnių įstaigų. Rugsėjo mėn. pradės dideli pinigų papirkinėjimai ir netgi internetu vyks pinigų permetimai į įvairias šakas. Seimo rinkimų skandalai nuslūgs tik lapkričio pabaigoje. Gruodis bus šiek tiek laimingesnis, žmonės galbūt tikės, kad bus geriau.

Mentalitetas, žmogaus elgsena negali pasikeisti, mes 25 m. kūrėm sistemas be kultūros, be tikro švietimo, su atsilikusiomis propagandomis ir padarėme taip, kad žmonės tapo be tikro kultūros. Matome piktnaudžiavimus tarnyba, vagystes, degradavimą pačių valstybinių įstaigų, ypač savivaldybių. Aš džiaugiuosi, kad Varėnos krašte Kašėtai, kurio darbas yra tikrai labai sunkus, pavyko šiek tiek reabilituoti tą prarają, kuri buvo atsiradusi Varėnoje. Varėna būtų pasidariusi Voronežo sritis ir visas rajonas būtų paskendęs visiško autoritarinio režimo replėse. Sakyčiau, kad mero kadencijas reikia riboti, nekultūringa laikyti nusibodusius žmones tiek metų valdžioje, kaip erkėms geriančioms žmonių kraują.

Ar dabartiniai seimo nariai pateks į Seimą ar bus išrinkti nauji?

Rodo, kad partijų remiami pateks. Bet labai gaila, kad pateks seni, dvasiškai pasenę, morališkai degradavę, per ilgai politikoje užsibuvę žmonės. Jiems reikėtų kelti į konkurentus jaunus žmones, kad jie tuose rinkimuose galėtų pateikti kitas strategijas ir kad tie jauni žmonės įneštų naujovių.

Rita Reivytė