Pradžia

„Giružis“ - Varėnos krašto bendruomenės laikraštis

Šiandien:_Penktadienis, 26 Balandis 2019

Opozicija sukilo prieš „vištidę-monstrą“ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Giružis   
Antradienis, 04 Birželis 2013 08:30

Jau ketverius metus Varėnos rajono savivaldybės tarybas nesugeba priimti vieningo sprendimo dėl UAB „Jondara“ planuojamos ūkinės veiklos Melekonių kaime. Paukštyno statybai priešinasi ne tik vietiniai kaimo gyventojai, bet ir opozicijos nariai. Seimo narys Kazys Starkevičius tokį sprendimo vilkinimą apibūdino kaip klasikinio biurokratizmo pavyzdį, tačiau opozicija vieningai laikosi nuomonės, jog tai – „vištidė-monstras“

„Apsamanojęs“ klausimas

Šio sprendimo tikslas – pritarti (nepritarti) UAB „Jondara“ planuojamos ūkinės veiklos – paukštyno – poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitai bei šios veiklos galimybėms Melekonių kaime.

Šį tarybos darbotvarkės klausimą meras Vidas Mikalauskas įvardijo kaip „apsamanojusį“, nes jau ketverius metus Varėnos rajono savivaldybės taryba niekaip negali priimti arba nepriimti nutarimo dėl UAB „Jondara“ planuojamos ūkinės veiklos.

Planuojama veikla

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistas Antanas Labanauskas trumpai priminė, kokia bus vykdoma veikla, tai – paukščiukų, broilerių auginimas. Veikla bus vykdoma buvusiame gyvulininkystės – kiaulidės, karvidės, veršidės – sandėlio teritorijoje, numatant ten auginti broilerius. Iš viso bus rekonstruotos bei naujai pastatytos septynios fermos, per metus planuojama išauginti 1 mln.152 tūkst. vienetų broilerių. Vienoje fermoje bus laikoma apie apie 27 400 broilerių. Paukščiai bus auginami ant gilaus sauso kraiko pjuvenų. Minimalus kraiko storis – 10-15 cm. Paukščiai bus lesinami iš UAB „Kauno grūdai“ įsigytais lesalais, kaip papildomas produktas kvapams mažinti bus naudojami probiotikai EM. Mėšlas iš pastatų bus šalinamas po kiekvienos išaugintos partijos, maždaug kas 38 dienos. Sugaudžius ir išvežus broilerius į skerdyklą, mėšlas fermose bus sustumiamas į krūvą, pakrovimo darbai vyks pačioje fermoje, mėšlo drėgnumas bus ne didesnis kaip 40 proc.

Įžvelgiamas biurokratizmas

Prieš visus pasisakymus ir klausimus meras V. Mikalauskas perskaitė Seimo nario Kazio Starkevičiaus raštą, kuris buvo adresuotas Aplinkos ministrui Valentinui Mazuroniui. Rašte rašoma: „Į mane, kaip Seimo narį, kreipėsi UAB „Jondara“ direktorius Saulius Žilionis skųsdamasis, kad Varėnos rajono savivaldybė jau ketveri metai nepateikia pagal norminiais teisės aktais nustatytus reikalavimus išvados poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai dėl Varėnos rajone Vydenių seniūnijoje, Melekonių kaime numatomų rekonstruoti gyvulininkystės pastatų broilerių auginimui. Dėl šios priežasties Alytaus aplinkos apsaugos departamento specialistai negali įvertinti šio objekto ataskaitos ir pateikti savo išvadą. Tai stabdo visą leidimo išdavimo statybai procesą. Išnagrinėjęs UAB „Jonadara“ prašymą bei pridėtus dokumentus įsitikinau, kad tai yra klasikinio biurokratizmo pavyzdys. Visi deklaruojame, kad šiuo sunkiu laikotarpiu reikia kviesti verslininkus investuoti į kaimo vietoves, kad čia atsirastų daugiau darbo vietų, mažiau tektų valstybei mokėti bedarbių pašalpų, kai šiuo atveju yra bendrovė realiai galinti įdarbinti apie 20 kaimo gyventojų ir per ketverius metus dėl piktavališko veiksmo negali gauti leidimo savo veiklai. Toks biurokratinis vilkinimas yra visiškai nesuprantamas ir nedaro garbės valdžios institucijoms, įpareigotoms padėti verslui, kad Lietuoje didėtų produktų gamyba, gerėtų pats gyvenimas“.

Merui perskaičius šį K. Starkevičiaus raštą, tarybos narys Rimantas Radžius išsakė pastebėjimą, jog, jo nuomone, V. Mikalauskui daromas spaudimas iš Seimo nario pusės. Meras patikino, kad jokio spaudimo nejaučia, juk prašoma informuoti apie priimtus sprendimus, bet nenurodyta, jog reikia būtinai vienaip ar kitaip pritarti.

Valdantieji keršija?

Pasisakyti šiuo klausimu panoro Marius Juškevičius. Tarybos narys informavo, kad pats lankėsi Kriviliuose, esamo paukštyno pastatuose ir suprato, kodėl gyventojai taip nenori dar vieno paukštyno: „Man svarbūs yra gyventojų prašymai. Priminsiu taryboms nariams, kad mus renka gyventojai, mes atstovaujame jų interesams, nors Varėnos rajono savivaldybėje ineteresai yra labai supainioti. Juk yra 325 kaimo gyventojų parašai, o tai yra žymiai daugiau nei dalyvavo rinkimuose 2011 metais“. M. Juškevičiaus teigimu, per rinkimus Krivilių gyventojai tik 66 balsus atidavė už Centro pratiją ir socialdemokratus, todėl, tarybos nario, nuomone, galbūt čia yra valdančiųjų kerštas. Bet daugiau spėlioti M. Juškevičius nesiryžo ir paragino kitus tarybos narius nebalsuoti ir nepritari UAB „Jondara“ planuojamai veiklai.

Negirdi gyventojų prašymų

Michailas Golubevas taip pat išsakė savo nuomonę: „Reikia pripažinti, kad pono Jono Jagmino priekaištai dėl šio klausimo sprendimo vilkinimo yra iš tikrųjų pagrįsti. Bet kas įdomiausia, kad taip atsitiko dėl valdančiųjų sprendimo. Visi puikiai prisimename šių metų kovo 4 d. posėdį, kuriame nebuvo svarstomas klausimas dėl patvirtinimo, bet buvo pasiruošta sumenkinti tuos, kurie gina bendruomenės interesus ir pasisako prieš paukštyno statybą Melekonių kaime. Vietoj konstruktyvaus dialogo su bendruomene buvo renkami pasisakymai iš komiteto posėdžio. Tarybos posėdyje dalyvavo įvairių tarnybų vadovai, kurie prisidėjo prie šio poveikio ruošimo, bet kas įdomiausia, kad ten viskas buvo teorijos lygmenyje. Bet kai buvo paklausta, ar yra vykdomos stebėsenos dėl kenksmingų išskiriamų dujų kvapų dirbančiųjų bei aplinkinių gyventojų sveikatai, išgirdome, kad tyrimai yra neatliekami. Teoriškai išeina viskas puiku, bet mes žinome, kad teorija ne visada atitinka realybę. Kodėl rajono taryba nekreipia dėmesio į Krivilių bendruomenės prašymus, negirdi gyventojų maldavimų? Priminsiu, kad per praėjusius rinkimus valdančioji partija gavo mažiau balsų negu yra pasirašiusiųjų“. Anot M. Golubevo, Krivilių kaime kaip niekur kitur yra daug ūkininkų, vystančių pieno ūkį. Dėl neracionalaus sprendimo būtent čia statyti paukščių fermą, anot pranešėjo, kai kuriems ūkininkams su savo galvijais teko persikelti į kitą kaimą ūkininkauti. Toks vietinių ūkininkų ignoravimas ir nesiskaitymas parodo vietos savivaldos atitrūkimą nuo rajono gyventojų ir diskriminuoja pačią savivaldą. „Mano nuomone, rajono vadovams reiktų atkreipti dėmesį ne tik į biudžeto įplaukas, darbo vietų skaičių, bet svarbus veiksnys yra ir vietinių gyventojų interesai bei jų poreikiai. Šiuo atveju rajono valdantieji labiau rūpinasi ne vietinių gyventojų problemomis, bet kuo greitesnėmiis paukštyno statybomis“, - kalbėjo tarybos narys. Anot M. Golubevo, Krivilių gyventojams šis paukštynas reiškia darbo vietas nesveikoje, užterštoje aplinkoje, nekilnojamo turto vertės smukimą, gyvenimo diskomfortą, uostant paukščių kvapus.

„Vištidė monstras

Valdo Kukulskio teigimu, šis paukštynas – kuo tikriausias „vištidė-monstras“, o kriviliškiai kovoja prieš jiems „brukamą“ investiciją. „Praėjusiais metais administracijos direktorius slaptai nuo tarybos narių ir nuo Krivilių bendruomenės vienasmeniškai pritarė UAB „Jondara“ paukštyno poveikio aplinkai vertinimo programai. Prasideda procesas, kurio sustabdyti jau neįmanoma. Rajono tarybai nebuvo sudaryta galimybė išsakyti savo nuomonę dar tada, kai buvo galimybę šį projektą sustabdyti, t.y. tvirtinant PAV. Mieli tarybos nariai, ar jums neatrodo, kad jus „pakišo“?, - teiravosi tarybos narys. Pasak pranešėjo, liūdniausia šioje istorijoje tai, kad mūsų rajono vadovybės sprendimus grindžia ne aiškūs ir atviri argumentai, ne aktyvi diskusija su bendruonenėmis ir rajono politikais, bet slapti ir klastingi užkulisiniai žaidimai. V. Kukulskis siūlė nebalsuoti už pateiktą projektą

Svarbiausia – ne žydinčios rožės

Genoefa Černiauskienė pasiteiravo, kas gero bus padaryta kaimui? Mat, jos teigimu, kažkada Panevėžyje prie fermų rožės žydėjo. Saulius Žilionis patikino, kad ir prie jų fermų žydi rožės, bet svarbiausia, kad žmonėms bus sukurtos naujos darbo vietos. UAB „Jondara“ direktorius atvirai išsakė, jog įžvelgia tarybos narių politikavimą: „Visi rajonai nori investicijų, nori darbo vietų, o čia kažkoks nesuprantamas dalykas. Tuo labiau, kad iš visų mūsų turimų paukštynų čia būtų didžiausias atstumas nuo pauktšyno iki kaimo. Ir tikrai nėra jokio pavojaus, nebus jokių kvapų. Kur jūs įžvelgiate blogumą ir apie kokius nuodus čia kalbate? Man tai yra nesuprantama. Mano nuomone, tai yra elementarus politikavimas.

Ta pati balsavimo istorija

Opozicijos nariai vis dar neatsisakė šio sprendimo vilkinimo žaidimo ir nuo balsavimo nusišalino išeidami iš salės. Meras siūlė tęsti balsavimą, tad 11 balsavus „už“, vienam susilaikius ir vienam nusišalinus, sprendimo projektui buvo pritarta. Tuo pasipiktino į salę sugrįžę opozicijos nariai, kurie pasiūlė merui pasiskaityti reglamentą. Tačiau V. Mikalauskas dar kartą patikslino balsavimo rezultatus. Opozicijos nariai subruzdo ir išvis išėjo iš tarybos posėdžio.

 
Pradžia

Vieta Jūsų reklamai

Čia galėtų būti Jūsų reklama
Galimi skydelių matmenys: 160x80 px

Reklama

Lankytojai

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien125
mod_vvisit_counterVakar454
mod_vvisit_counterŠią savaitę2089
mod_vvisit_counterPraeitą savaitę3575
mod_vvisit_counterŠį mėnesį12967
mod_vvisit_counterPraeitą mėnesį17276
mod_vvisit_counterViso859242

Šiuo metu naršo (20 minučių duomenys): 9
Tavo IP: 3.90.56.90
,

Klausimėlis

Kurį metų laiką mėgstate labiausiai?
 

Rėmėjai

Dėkojame rėmėjams:
Reklaminis skydelis

Svetainę kūrė: D. Blažukienės Kompiuterių studija „Alfakompiuteriai“ - kompiuterių remontas, svetainių kūrimas, apmokymai ir paskaitos

Joomla! yra atvirojo kodo programinė įranga, kuriama ir platinama taikant GNU/GPL licenciją