Kaip „spindi“ Varėnoje demokratija… (3)

0
133

2020 m. gruodžio 29-osios posėdyje, regis, paprastą paklausimą dėl medikų darbo pateikęs tarybos narys Martynas Katelynas susilaukė griežtos valdančiosios daugumos reakcijos ir ūmai tapo etikos pažeidėju bei šmeižiku… Ar šis
pavyzdinis bandymas susidoroti su nepatogius klausimus keliančiu politiku nėra aiškus ženklas, kas laukia tų, kurie ateityje irgi norėtų kelti klausimus?

Romana Vaičkutė

Pernykštis paklausimas sukėlė emocijų audrą
Karantinas sujaukė ne tik gyvenimą, medikų darbą, bet ir žmonių emocijas. Į ką anksčiau reaguodavom daugmaž ramiai, dabar tas pats dalykas neretai sukelia emocijų audrą su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis.
Gruodžio 29-ąją įyykusiame rajono tarybos posėdyje Martynas Katelynas pateikė paklausimą, skirtą Varėnos PSPC direktoriui, dėl medicinos paslaugų teikimo Merkinėje ir persakė į besikreipusio žmogaus skundą. Tarybos narys perpasakojo situaciją, į kurią pateko šio miestelio gyventojas, kai sunegalavo ir prireikė medikų pagalbos, ir kaip ši situacija išsisprendė bei paprašė atsakingų asmenų paaiškinti, kodėl taip nutiko.
Tačiau po šio paklausimo kilo emocijų audra. Kad jautriai sureagavo daug metų gydytojo darbui atidavusi medikė, kuri buvo minima tarybos nario paklausime, jos šeimos nariai bei ištikimi pacientai, natūralu ir suprantama. Bet, atrodo, kad valdantieji tik ir laukė progos, kol atsiras nors mažytė galimybė prikibti prie kurio nors opozicijos nario ir numanoma ranka įjungė tarybos nario puolimo mechanizmą. Pirmasis į šį žaidimą įsijungė Varėnos PSPC direktorius Danas Bortkevičius: į paklausimą sureagavo audringai ir vietoj paaiškinimo pats ėmėsi puolimo bei apskundė M.Katelyną rajono tarybos Etikos komisijai, įvertinęs kaip šmeižtą. Tada skundas atsidūrė ir spaudoje. Sausio pabaigoje 14 valdančiųjų kreipimasis buvo atspausdintas tame pat leidinyje, o vasario 9 d. įvykusiame rajono tarybos posėdyje šį tekstą, kaip pareiškimą, žodis žodin perskaitė tarybos narė Rasa Kačiūrinienė.

Paklausimas suprantamas kaip šmeižtas
Jame kalbama, kad tarybos narys viešai paskleidė tikrovės neatitinkančią informaciją, kuria apšmeižė gydytoją, menkindamas jos, kaip gydytojos reputaciją. (…) „Toks neatsakingas savivaldybės tarybos nario elgesys, kai viešai paskleidžiama žinia apie darbuotojų ir institucijų tariamą nekompetenciją politikui yra nepriimtinas, diskredituojantis jo, kaip politiko, vardą.“ Kaip didelis pliusas šiame reikale pareiškime pažymima, kad visa tai buvo aprašyta spaudoje, t.y. valdančiajai daugumai maloniame leidinyje. Toliau sakoma: „Martynas Katelynas, prieš paskleisdamas tikrovės neatitinkančią informaciją, kaip matome iš tarybos narius pasiekusio Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centro rašto, nesusiekė ne su pačia gydytoja, nei su Varėnos priežiūros centru“.
Kita pareiškimo mintis, panašu, ne „iš tos operos“ bei labai tinka ir patiems valdantiesiems: „Tiek iš savivaldybės tarybos nario priesaikos, tiek iš Valstybės politikų elgesio kodekso kylantys reikalavimai sąžiningai eiti savo pareigas ir laikytis aukščiausių elgesio standartų, vengti situacijų, galinčių paveikti sprendimų, kurie sukeltų visuomenėje abejonę, priėmimą, reiškia, jog savivaldybės tarybos narys turi būti gerai informuotas ir, priimdamas sprendimus, žinoti visą sprendžiamo klausimo kontekstą bei neapsiriboti selektyviais bei vienpusiškais duomenimis“.
Reziumuojant pareiškime valdantieji pareikalavo M.Katelyno atsistatydinti iš Etikos komisijos pirmininko pareigų.

M.Katelyno puolimas – bandymas susidoroti su nepatogius klausimus keliančiu politiku?
Šiame tarybos posėdyje jaunojo kolegos M.Katelyno stojo ginti daug metų politikos vandenyse plaukiojantis tarybos narys Algis Miškinis.
Jis kalbėjo: „Iš pirmo žvilgsnio visiškai natūralus Tarybos nario paklausimas neišsakant jokių išankstinių kaltinimų, buvo priimtas kaip puolimas prieš Merkinės ambulatorijoje dirbančią šeimos gydytoją. Rajono spaudoje perskaičius skandalingas antraštes apie tai, jog „skrieja kaltinimai medikams“, pasirodžius Varėnos PSPC direktoriaus pasirašytam skundui, kelis kartus išklausiau Martyno Katelyno pasisakymą ir negaliu suprasti, kur galima įžvelgti šmeižtą, jeigu Tarybos narys tiesiog atpasakoja Merkinės gyventojo žodžius. Tuose žodžiuose nerandu jokių kaltinimų, o tik klausimus, ar tikrai prieinamos sveikatos apsaugos paslaugos ir ar jos suteikiamos tinkamai, kiek tai įmanoma, karantino metu?
Tiems, kurie atidžiai klausė Tarybos nario žodžių, manau, akivaizdu, jog paklausimas buvo ne su tikslu kvestionuoti gydytojos veiksmus, kompetenciją, ją kaip nors apšmeižti ar sumenkinti jos reputaciją. Tarybos narys, vykdydamas savo pareigą, kaip teisėtas rajono gyventojų atstovas, darbinio posėdžio metu kreipėsi į vienos iš Tarybai atskaitingos įstaigos vadovą su klausimu dėl sveikatos paslaugų prieinamumo, pasiremdamas konkrečiu pavyzdžiu.
Galima manyti, kad Tarybos narys rėmėsi išgalvota istorija, tačiau toliau sekęs PSPC direktoriaus pasirašytas skundas, kuriame jau kalbama apie „numanomą pacientą“ ir jo ligos istoriją tik patvirtina, kad tokia situacija nėra išgalvota.
Minėtas skundas pilnas ankstyvų išvadų ir konkrečių kaltinimų neatlikus jokio tyrimo ar nagrinėjimo. Skundo antraštėje rašoma, kad kreipiamasi dėl „Martyno Katelyno elgesio principų galimo pažeidimo“, o rašte jau teigiama, kad Tarybos narys „šmeižė gydytoją Genoefą Černiauskienę“. Šmeižtas, kaip nusikalstama veika, apibrėžtas BK 154 straipsnyje, todėl viešai skelbiami tokie teiginiai, neturint pagrindo, taip pat galėtų būti vertinami kaip šmeižtas.“
„Atsižvelgus į visas aplinkybes, paprasta situacija, kai Tarybos narys tiesiog vykdė savo pareigas, galimai paversta politiniu susidorojimu su merui ir jo aplinkai nepriimtinu politiku. Demokratinėje visuomenėje teisingumą vykdo teismai, o ne politikai, skelbdami savo nuosprendžius viešojoje erdvėje. Ar šis pavyzdinis bandymas susidoroti su nepatogius klausimus keliančiu politiku nėra aiškus ženklas, kas laukia tų, kurie ateityje irgi norėtų kelti klausimus?“ – klausia A.Miškinis.

Kaltinimus reikia pagrįsti
Etikos komisija posėdyje apsvarstė tarybos nariui mestus kaltinimus ir pripažino pažeidusiu Valstybės politikų elgesio kodeksą, bet apie šmeižtą – nieko. Apie tai – atskira tema.

Palikti atsiliepima

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite: