Morkaus regata

0
83

Skirta Morkaus festivalio 100-mečiui pažymėti

Rugpjūčio 14-15 d. Pauosupėje įvyko vienuoliktoji Morkaus regata, kuri buvo skirta Morkaus Bruzgio festivalio 100-mečiui paminėti. Pirmą kartą festivalis įvyko Bruzgių Karaviškėse, 1921 08 14, per Žolines. Ją organizavo  Kriokšlio Ryto draugijos skyrius.  

Šiemet Pauosupės regatoje dalyvavo 50 žmonių. Šventę atidarė Algimantas Bruzgys. Jis pristatė programą, papasakojo istoriją, sugiedojome himną ir išlydėjome dalyvius į plaukimo trasą baidarėmis Kriokšlys-Rudnia. Grįžus dalyviams iš plaukimo, buvo organizuojami sporto renginiai: krepšinis, kvadratas. Vakare kūrenome laužą ir dainavome lietuvių liaudies dainas iki paryčių. Norime akcentuoti, kad lenkų okupacinė valdžia leido per gegužines, festivalius dainuoti tik 3 lietuviškas dainas, kitas reikėjo versti į lenkų kalbą. Morkus šio draudimo nepaistė, festivaliai vyko vien lietuviškai. Algimantas Bruzgys mano, kad jo senelis iš dausų yra patenkintas.

Lietuvių švietimo draugija Rytas arba Ryto draugija yra visuomeninė Lietuvos švietimo organizacija, steigusi mokyklas ir vadovavusi švietimui lietuvių kalba Rytų ir Pietryčių Lietuvoje ir veikusi 1913–1938 m. Steigėjai: dr. J. Basanavičius, A. Smetona, L. Gira ir kunigai V. Mironas, A. Petrulis, K. Maliukevičius. Draugija gavo teisę steigti ir laikyti pradedamąsias mokyklas, vakarines ir šventadienines pamokas suaugusiems, mokytojų seminarijas ir įvairias kitas mokymo įstaigas, liaudies universitetus, kursus, knygynus, skaityklas, rengti paskaitas, vakarus, spektaklius ir festivalius (gegužines).

Vilnijos krašte vien 19131915 m. buvo įsteigta per 120 lietuviškų mokyklų. Vokiečių okupacinė valdžia 1916 m. Ryto draugijos veiklą uždraudė, tačiau vėliau jai vėl leista veikti. 1919 -1920 m. kai kurias draugijos mokyklas perėmė Lietuvos valstybė. 2021 m. didžiąją Vilnijos krašto dalį okupavo lenkai. Okupacinė Vilniaus valdžia penkis draugijos narius įkalino Lukiškių kalėjime, vėliau ištrėmė už demarkacinės linijos ir ėmėsi kitų represijų. 1927 m. Ryto draugija išlaikė 100 lietuviškų pradžios mokyklų su 4000 mokinių, 50 vakarinių kursų su 1767 klausytojais, Vytauto Didžiojo gimnaziją (439 mokiniai), lietuvių mokytojų seminariją (291 studentas). 1932–1935 m. uždarius visas lietuviškas mokyklas, ir vietoje jų atidarius 100 lenkiškų Juzefo Pilsudskio mokyklų, 1938 m. buvo uždrausta ir Ryto draugijos veikla. Tuo metu Kriokšlio Ryto draugijos  skyrius  buvo produktyviausias, rengė paskaitas, mokymus, lietuviškus spektaklius, festivalius.

Algimantas Bruzgys 2003 m. atkūrė „Ryto“ draugiją, remdamasis monsinjoro Kazimiero Vasiliausko idėjomis. Kiek galėdamas stengėsi atgaivinti kilniųjų dzūkų Morkaus įdiegtas tradicijas. Todėl šiemet organizuoja Morkaus festivalio -100 metines, kurios įvyks Varėnoje lapkričio 6 d., 15:00 val., kultūros centre. Kviečiame visus norinčius jame dalyvauti. Algimantas Bruzgys labai nori padėkoti rėmėjams, kurių dėka įvyks šis festivalis: UAB AV Projektai – Vilnius, UAB Mimeta – Kaunas ir UAB Lankava – Alytus.

Algimantas Bruzgys

Ryto draugijos pirmininkas

Palikti atsiliepima

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite: