Išeivis iš Varėnos

0
35

Liucijui Albertui Dringeliui – 90

Lietuvos architektas, humanitarinių mokslų daktaras

Gimė 1931 m. lapkričio 5 d. Varėnos mieste, tuo metu lenkų okupuotame Vilniaus krašte. Tėvai buvo tarnautojai: tėtis – Varėnos valsčiaus viršaitis, mama Izabelė Miliauskaitė-Dringelienė – mokytoja. Mokytis pradėjo 1938 m. ir pirmą skyrių lankė Varėnos II lenkiškoje mokykloje. 1939 m. mokėsi Kamorūnų kaimo pradinėje mokykloje pas savo mamą. Nuo 1940 iki 1943 m. lankė Varėnos I (Senosios Varėnos) pradinę mokyklą, kur baigė penkis skyrius. 1943 m. įstojo į Merkinės gimnazijos antrą klasę. Mokyklą baigė 1950 m. Mokydamasis vidurinėje mokykloje Liucijus svajojo būti dailininku, tačiau ją baigęs, nusprendė studijuoti architektūrą. To siekdamas, 1950 m. įstojo į Kauno Vytauto Didžiojo universiteto (nuo 1951 m. – Kauno politechnikos institutas) architektūros specialybę. Studijas baigė 1956 m., įgijo inžinieriaus-architekto kvalifikaciją. Siekdamas plėsti akiratį architektūros bei urbanistikos srityse, 1965 m. įstojo į Statybos ir architektūros instituto aspirantūrą (dabar – doktorantūra), kurioje mokėsi trejus metus – iki 1968 m. pabaigos. Baigęs aspirantūrą, nuo 1969 m. liko dirbti tame pačiame Statybos ir architektūros institute (dabar – Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos institutas (KTU ASI)). Minėtame institute dirbo iki 2011 m. pabaigos. Tačiau 2012 m., laimėjęs Lietuvos mokslo tarybos finansuojamo mokslo darbo konkursą, vykdyti temą vėl grįžo į KTU ASI ir čia dirbo iki 2014 m. pabaigos. Per šį laikotarpį su kolektryvu parengė, išleido ir pristatė visuomenei didelės apimties mokslo studiją „Lietuvos miestų, miestelių ir kaimų erdvinės struktūros savitumo nustatymas ir jo išsaugojimas“ (2015).

L. A. Dringelis nemažai dalyvavo ir visuomeninėje veikloje. Viena iš tokių svarbių veiklos sričių – ilgametis darbas Kauno miesto savivaldybės urbanistikos ir architektūros taryboje (nuo 1995). Taip pat labai reikšmingas darbas buvo dalyvavimas Valdovų rūmų atkūrimo ir jų paskirties nustatymo ekspertų komisijos veikloje (2004-2008 m.). Be to buvo Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros tarybos vbei Architektūros ir statybos instituto tarybos nariu (1995-2010 m.) ir kt.

Džiaugiamės kraštiečiais, kurie nepamiršta savo gimtinės ir jos žmonių. Liucijus Albertas Dringelis praeitais metais (2020) lankėsi Varėnos viešojoje bibliotekoje ir padovanojo leidinį „Liucijus Albertas Dringelis. Darbų bibliografinė rodyklė 1956-2020“ (2020).Leidinyje pateikiama Varėnoje gimusio žinomo architekto Liucijaus Alberto Dringelio autobiografija, jo projektuotų pastatų, statinių, paminklų sąrašas, chronologine tvarka (1956-2015) aprašyti mokslo darbai, projektai, planai, architektūros konkursai, publikacijos, skelbtos spaudoje ir internetinėje erdvėje, knygos, išvardintos konferencijos, kuriose skaityti pranešimai, visuomeninė veikla, parengtos recenzijos ir ekspertinė veikla, profesiniai apdovanojimai ir padėkos. 

Knygos antraštiniame lape L. A. Dringelis įrašė: „Varėnos miesto bibliotekai – linkiu didžiausios sėkmės darbuojantis labai svarbiuose Dzūkijos krašto baruose. arch. dr. Liucijus Dringelis, išeivis iš Varėnos 2020-08-26“.

Laimutė CibulskienėVarėnos viešosios bibliotekos bibliografė

Palikti atsiliepima

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite: