Kontaktai

Redaktorė
Romana VAIČKUTĖ – SKLIUTIENĖ
El. paštas: info@giruzis.lt; giruzis@gmail.com,
Tel. 8 61837510


Maketuotojas
Artūras SKLIUTAS
El.paštas: Askliutazz1995@gmail.com
Tel. 8 62914348