Kontaktai

Redaktorė
Romana VAIČKUTĖ – SKLIUTIENĖ
El. paštas: info@giruzis.lt; giruzis@gmail.com,
Tel. 8 605 19471, 8 699 26643;


Žurnalistė
Živilė PUIDOKAITIENĖ
El. paštas: zivile.balionyte@gmail.com
Tel. 8 605 19471, 8 656 54929


Maketuotojas
Artūras SKLIUTAS
El.paštas: Skliutazz@gmail.com
Tel. 8 605 19471, 695 84374