Kontaktai

Redaktorė
Romana VAIČKUTĖ – SKLIUTIENĖ
El. paštas: info@giruzis.lt; giruzis@gmail.com,
Tel. 8 605 19471, 8 699 26643;


Maketuotojas
Artūras SKLIUTAS
El.paštas: Askliutas22@gmail.com
Tel. 8 605 19471, 62639257