Už nepaklusnumą – bausmė: išvarymas

0
50

Pirmadienį vykusiame rajono tarybos posėdyje rajono meras Algis Kašėta surado būdą, kaip rafinuotai nubausti buvusį bendražygį Jaunių Grikšą, nepaklususį „caro“ reikalavimui ir reiškusiam savo nuomonę

Romana Vaičkutė

Pirmadienį vykusiame rajono tarybos posėdyje paskutinis klausimas praktiškai ir buvo skirtas Jauniaus Grikšo išvarymui iš valdančiosios daugumos rato, pasirinkus rafinuotą būdą – perkeliant tarybos narius Mykolą Golubevą ir Jaunių Grikšą iš vieno komiteto į kitą ir šia manipuliacija sumažinant pastarojo įtaką priimant svarbesnius sprendimus.
Šį sprendimo projektą pristačiusi Savivaldybės administracijos bendrojo skyriaus vedėja Irma Krajauskienė pranešė, kad šiuo sprendimu M.Golubevas perkeliamas į Biudžeto ir finansų komitetą, o J.Grikšas iš šio komiteto perkeliamas į Teritorinio vystymo ir kaimo reikalų komitetą. Švietimo ir kultūros reikalų komitetas bei Teritorinio vystymo ir kaimo reikalų komitetas dėl šio sprendimo nebalsavo, jie sprendimą priims tarybos posėdyje, Sveikatos ir socialinių reikalų komitete buvo pritarta, o Biudžeto ir finansų komitetas balsavo prieš.

Tarybos narys M.Čapkovskis patikslino pranešėją, kad teritorinio vystymo ir kaimo reikalų komitetas nepritarė šiam sprendimui ir balsavo prieš, kad J.Grikšas būtų perkeltas.
Tarybos narys Martynas Katelynas klausė mero, ką duos tas tarybos narių kaitaliojimas iš vieno komiteto į kitą „juk visuose yra po 4 valdančiosios daugumos ir po 2 opozicijos narius“ bei sakė, jog pasigenda tiek J.Grikšo, tiek M.Golubevo prašymų būti perkeltiems, „kaip suprantu, tai nėra jų iniciatyva, čia Dievo ranka nusileido iš dangaus ir pastūmėjo vieną į vieną komitetą, o kitą – į kitą“, be to, M.Katelynas pažymėjo, jog aiškinamajame rašte argumentacija yra apgailėtina ir prasilenkia su elementaria logika.
A.Kašėta sakė norįs priminti, kad tai yra proporcinis principas nėra kažkoks nesusipratimas ir jis yra veikiantis, jis taikomas visur.
M.Katelynas prašė patikslinti, ką pakeistų tas perkėlimas, nes J.Grikšas nepriklauso opozicijai, proporcinis principas išlieka tas pats.
Tada A.Kašėta priminė, kad per savivaldos rinkimus buvo išrinkta 12 A.Kašėtos sąrašo „Drauge su jumis“ tarybos narių. „Praėjus pusantrų metų po savivaldos rinkimų mes, susirinkę grupė tarybos narių, padarėm viešą pareiškimą, su kuriuo jūs esat susipažinę, kuris buvo paskelbtas vietiniame laikraštyje, kuriame buvo įvardinta, kad mes nebelaikome Jauniaus Grikšo, kad jis mus atstovauja valdančioje daugumoje. Mes biudžeto komitete turėjome du narius, o po įvykusio liūdno fakto, mes turime vieną atstovą, t.y. Kęstutį Budėną, o Kaimo reikalų komitete mes turim tris atstovus. Todėl, kolegos, mūsų prašymas palaikyti mus, kad komitetuose būtų atstovaujama pagal numatytas proporcijas: daugumos -mažumos“. Toliau meras aiškino, kad jis žodžiu kreipėsi į J.Grikšą, siūlydamas jam pereiti į Kaimo reikalų komitetą, kuris jam labai tiktų, ir buvo kategoriškas atsakymas „ne“ bei buvo taip pat siūlymas Mykolui Golubevui pereiti iš Kaimo reikalų komiteto į Finansų ir biudžeto komitetą.“
Vidas Mikalauskas replikavo merui: „Jūsų pasisakymas neįtikino, kodėl yra keičiama sudėtis: ar netenkino p.Grikšo kompetencija, dalykinės savybės, kad jis yra šalinamas iš Biudžeto komiteto? Jei priežastis – nuomonės turėjimas, tai aš manau, kad prasilenkiama su Lietuvos Konstitucija“ ir priminė 25 str., kuris skelbia, kad „Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas“.
A.Kašėta šią pastabą atrėmė sakydamas, kad tai daroma dėl proporcinių priežasčių ir nelaikydami J.Grikšo savo grupės nariu. Ir sprendimas, kas į kokį komitetą buvo deleguojama, priimta grupės susirinkime.
Angelė Malinovskienė klausė: „Ar tokio perkėlimo iš vieno komiteto į kitą gali tikėtis bet kuris atėjęs su jumis į šį sąrašą žmogus? Jūs sakot, kad tai yra 12 žmonių nuomonė, o jūs man atsakykit, ar žmogaus nuomonės paklausti nereikia? Grikšo klausimas – žmogus nežino, nei už ką, nei kodėl; gal dar yra demokratijos pricipai, dar yra žmogaus teisės reikšti savo nuomonę, jūs, mere, čia jau perlenkiate savo įgaliojimus.“.
A.Kašėta tvirtino, kad „tai nėra vien mano sprendimas, yra tikrai 11 narių susirinkimo sprendimas, kad mes tokį projektą teiksime, ir aš įgaliotas kaip tarybos pirmininkas ir tuo pačiu meras. Ar gali meras kiekvieną perkelti, tai priklauso nuo to, ar mes iš tikro turim atstovavimą, proporcinį atstovavimą.“
V.Mikalauskas klausė: „Ar turite savo 11 narių pareiškimą? Mes komitete prašėm parodyti. Jie neturėjo.“.
A.Kašėta sakė, kad „grupė „Drauge su Jumis“, yra išrinkta, ji priiminėja sprendimus dėl savo apsisprendimo ir taip pat priėmė sprendimą dėl šito klausimo. Tiesiog prašau gerbti mūsų sprendimą ir jį palaikyti“.
Pagaliau žodis buvo suteiktas ir Jauniui Grikšui. Jis sakė: „Gal aš turiu savo poziciją išsakyti, aš negavau nei jūsų sprendimo su parašais, kad atleistas, nei kad pašalintas iš Jūsų sąrašo. Bet yra kitas niuansas – šiaip jūsų sąrašas jau 1,5 metų negalioja, jis likvidavosi po rinkimų. Tai kaip gali priimti sprendimus sąrašas, kuris neegzistuoja? Nesuprantu aš, iš kokios smėlio dėžės jūs mane išmetėt, ir realiai nematau to pagrindžiančių dokumentų, balsavimo nematau rezultatų, nes net ir nebuvau pakviestas į „sąrašo“ susirinkimą. Čia jau būtų mūsų vidaus reikalas; nemanau, kad jūs turit teisę mane atšaukti“.
Tačiau A.Kašėta laikėsi savo, baigė diskusijas ir paskelbė balsavimą.
Merą palaikė 13 tarybos narių, balsuodami „Už“, „Prieš“ buvo 10.

Apie plačius valdančiosios daugumos užmojus – kitame numeryje.

Palikti atsiliepima

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite: