Aktualu norintiems gauti socialines paslaugas: kaip keistis socialinių paslaugų poreikio nustatymas, kreipimasis ir skyrimas

0
71

Nuo balandžio mėnesio atsirandas galimybė reikalingų socialinių paslaugų prašyti elektroniniu būdu ar pateikti prašymą savo namuose socialinio darbuotojo mobiliajame įrenginyje, bus reglamentuotas naujų paslaugų – laikino atokvėpio, vaiko laikinos priežiūros – organizavimas, socialinių paslaugų sustabdymas bei nutraukimas, dėl socialinių paslaugų socialinę riziką patiriančiai šeimai ir jos vaikams tarpininkaus atvejo vadybininkas, trumpės socialinių paslaugų skyrimo terminai, nereikės papildomai teikti dokumentų, nustatant teisę gauti paslaugą, jeigu jie yra valstybės ar savivaldybės registruose, informacinėse sistemose ir pan.

Tokius pakeitimus numato nuo balandžio 1 dienos įsigaliojęs naujas asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas bei atnaujinta senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodika.
„Tikimės, kad socialinės paslaugos taps labiau prieinamos visiems, kuriems jų reikia: ir žmonėms su negalia, ir senoliams, ir jų artimiesiems, ir socialinę riziką patiriančioms šeimoms su vaikais. Aiškiai reglamentuotas socialinių paslaugų poreikio nustatymas ir skyrimas ne tik pagreitins jų gavimą, bet ir sumažins administracinę naštą besikreipiantiems ir savivaldybių darbuotojams“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

KAS KEIČIASI?
Kreipimasis dėl socialinių paslaugų. Atsiranda daugiau būdų kreiptis dėl savivaldybės ar valstybės finansuojamų paslaugų. Dėl socialinių paslaugų galima kreiptis raštu tiesiogiai į savivaldybę, paštu ar elektroniniu būdu, o jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga – prašymą galima teikti per SPIS sistemą. Taip pat numatyta nauja galimybė priimti asmens prašymą jo namuose socialinio darbuotojo mobiliajame įrenginyje.
Taip pat atsiranda galimybė asmeniui ar šeimai, kuriems dėl jo ar jos saugumo skubiai reikalingos socialinės paslaugos, kreiptis tiesiai į socialinių paslaugų įstaigą, kuri tarpininkaus pateikiant prašymą savivaldybei. Dėl socialinių paslaugų socialinę riziką patiriančiai šeimai ir jos vaikams gavimo tarpininkaus atvejo vadybininkas.
Asmuo, apsigyvenęs socialinės globos namuose savo lėšomis, gali teikti prašymą dėl socialinės globos, finansuojamos savivaldybės ar valstybės biudžeto lėšų.
Visais atvejais, jeigu dokumentai ar duomenys, kurių reikia nustatant teisę gauti paslaugą, yra valstybės ar žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose ar juos savivaldybė pagal prašymą gauna iš valstybės ar savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, besikreipiantis žmogus šių dokumentų ir duomenų neturės teikti dar kartą.

Trumpėja socialinių paslaugų skyrimo terminai. Nuo šiol asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikis bus nustatomas per 10 kalendorinių dienų (k. d.) nuo prašymo gavimo dienos (buvo per 14 k. d.), o ilgalaikės socialinės globos poreikis – per 20 k. d. (buvo per 30 k. d.). Sprendimo dėl socialinės priežiūros priėmimas sutrumpėjo nuo 14 iki 10 k. d. nuo socialinių paslaugų poreikio išvadų pateikimo, dėl socialinės globos – nuo 30 iki 20 k. d.
Reglamentuotas socialinių paslaugų teikimo nutraukimas ar sustabdymas. Paslaugos gali būti nutrauktos asmens prašymu ar įstaigos siūlymu tik tuo atveju, kai gaunama socialinio darbuotojo išvada, kad socialinių paslaugų teikimo nutraukimas atitinka asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikius ir interesus. Socialinės paslaugos taip pat gali būti sustabdomos asmens pageidavimu iki 120 dienų, po kurių turi būti pradedamos teikti ne vėliau nei kitą darbo dieną pasibaigus sustabdymo laikotarpiui ir teikiamos tomis pačiomis sąlygomis be atskiro sprendimo priėmimo.
Asmenims, kurie kreipsis dėl socialinė globos nepraėjus pusei metų nuo specialiųjų poreikių nustatymo, nustatant socialinės globos poreikį nereikės teikti duomenų apie specialiųjų poreikių nustatymą ar atsakinėti į su tuo susijusius klausimus – socialinis darbuotojas įvertins turimą informaciją ir, atsižvelgdamas į asmens pageidavimus, pasiūlys tinkamą paslaugą.

SVARBU!
Asmens socialinių paslaugų poreikis bus nustatomas individualiai pagal asmens nesavarankiškumą bei galimybes savarankiškumą ugdyti ar kompensuoti asmens interesus ir poreikius atitinkančiomis socialinėmis paslaugomis.
Šeimos socialinių paslaugų poreikis nustatomas kompleksiškai vertinant šeimos narių gebėjimus, galimybes ir motyvaciją spręsti savo šeimos socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene bei galimybes tai ugdyti ar kompensuoti šeimos interesus ir poreikius atitinkančiomis bendrosiomis socialinėmis paslaugomis ar socialine priežiūra.
Asmeniui ar šeimai gali būti nustatytas kelių rūšių bendrųjų socialinių ar (ir) socialinės priežiūros paslaugų poreikis.

SADM inf.

Palikti atsiliepima

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite: