Meras „apėjo“ tarybą

0
26

UAB „Merkinės muilo fabrikas“ rengia projektą Merkinėje atgaivinti dvarvietę ir jame partnerio teisėmis dalyvauja Varėnos rajono savivaldybė. Bet kai kuriems tarybos nariams užkliuvo tai, kad meras Algis Kašėta šio projekto ketinimų protokolą pasirašė be rajono tarybos narių žinios ir neturėdamas tam įgaliojimų

Romana Vaičkutė

Atgims senoji Merkinės dvarvietė

UAB „Merkinės muilo fabrikas“ teikė paraišką ir gavo finansavimą įgyvendinti projektą „Vietos kultūros verslumo skatinimas – Merkinės dvarvietė“ (toliau – projektas) pagal 2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos LT04 „Kultūra“ kvietimą „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“. Projekto metu UAB „Merkinės muilo fabrikas“ kartu su partneriais Lietuvoje ir Norvegijoje sieks sustiprinti kultūrinių paslaugų teikimo, kultūrinio bendradarbiavimo, piligrimystės bei amatų puoselėjimo veiklas Merkinėje bei visame Dzūkijos regione. Bendrieji projekto tikslai – ekonominių ir kultūrinių veiklų savivaldybėje plėtra, vietos bendruomenių kultūrinių iniciatyvų skatinimas, vietos kultūrinės tapatybės stiprinimas, kultūrinio verslumo įgūdžių ugdymas, tvarių kultūros paslaugų, kurios tarnaus vietos bendruomenėms ir pasibaigus Projektui, sukūrimas, reikšmingų kultūros vietų atgaivinimas per kultūrines veiklas naudojant kūrybiškos vietokūros metodus.

Kadangi projektas bus įgyvendinamas Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, o projekto naudą tiesiogiai gaus Varėnos rajono gyventojai ir Merkinės miestelio bendruomenės nariai, UAB „Merkinės muilo fabrikas“ siūlo Varėnos rajono savivaldybei bendradarbiauti ir tapti Projekto partnere. Projekte numatytos tokios pagrindinės veiklos: pastatų komplekso rekonstrukcija; kūrybinių dirbtuvių, renginių ir meno parodų organizavimas; kino teatro vystymo veikla; rinkodaros strategijos parengimas ir įgyvendinimas; vietos verslumo skatinimas, organizuojant kultūrinio verslumo ir gerosios patirties dalijimosi seminarus, turgus ir gyvosios archeologijos festivalius, kūrybines dirbtuves, kuriose įsikurs amatininkai ir smulkieji vietos bendruomenės verslai; apgyvendinimo paslaugų ir kultūrinio turizmo plėtojimas.

Projektu bus siekiama vystyti vietovę, pritaikant kūrybiškos vietokūros principus, populiarinant Merkinės vietovės didingą istoriją bei unikalų kultūrinį krašto suverenitetą. Merkinės dvarvietėje esančiuose kultūriškai svarbiuose pastatuose, kuriuos planuojama atnaujinti, numatoma įrengti piligrimų nakvynės vietas, įvairios paskirties kūrybines erdves, kuriose įsikurs vietos kultūros ir menų puoselėtojai, atgaivinti vietai istoriškai svarbius amatus, vykdyti dirbtuves, susijusias su kultūrinio verslo vystymu, kūrybinės minties komercializavimu, naujų darbo vietų kūrimu, kas bendrai prisidės prie vietovės populiarinimo, nuolatinio lankytojų pritraukimo, skatins įvairių sričių tarpusavio bendradarbiavimą.

Bendradarbiavimas su savivaldybe

Varėnos rajono savivaldybės ir projekto vykdytojo bendradarbiavimas vyks šiose srityse: konsultacijos ir dalijimasis patirtimi; projekto viešinimas; savivaldybės administracijos specialistų dalyvavimas tam tikrose projekto veiklose (rinkodaros strategijos rengimo, vietos verslumo skatinimo, kūrybinių dirbtuvių ir kt.).

Finansinių įsipareigojimų Varėnos rajono savivaldybei projekto paraiškoje nenumatyta.

Nauda yra jau dabar

Rajono tarybos posėdyje pristatydama šį klausimą Ekonomikos ir turizmo skyriaus vedėja Ilona Norkūnienė kalbėjo, kad komitetų posėdžiuose buvo tam tikrų klausimų, todėl patikslino, kad pagal sutartį nuomininkas įsipareigoja investuoti į nuomojamą turtą 250 tūkst. eurų per penkerius metus. Per šį laikotarpį bus įgyvendintas ir šis projektas. „Taip pat noriu patikslinti dėl įmonės, veikiančios Dvarvietės 28, Merkinė, kadangi buvo diskusijų Teritoriniame ir Kaimo reikalų komitetuose, tai pasitikslinau, kad šiuo adresu veikia vienintelė įmonė, tai yra UAB Merkinės muilo fabrikas, o Pasaulio puodai yra tik prekės ženklas. Įmonėje iš viso dirba 17 apdraustų žmonių, vasaros metu – apie 20 Varėnos savivaldybės gyventojų, mokesčiai tenka Varėnos r. savivaldybės biudžetui. Per du sezonus buvo sumokėta daugiau negu 22 tūkst. eurų gyventojų pajamų mokesčio“, -sakė I.Norkūnienė.

Įžvelgia nesiskaitymą su tarybos nariais

Vidas Mikalauskas sakė, kad Sveikatos komiteto posėdyje buvo pagarsinta, kad buvo pasirašytas ketinimų protokolas su „Merkinės muilo fabriku“ prieš teikiant jiems paraišką jiems finansinei paramai gauti ir klausė administracijos direktoriaus, ar buvo pasirašytas protokolas su šiais verslininkais ir jeigu buvo, tai kas suteikė įgaliojimus jį pasirašyti?

I.Norkūnienė patikslino, jog dokumento projektą rengė savivaldybės teisininkai, o pasirašė šį ketinimų protokolą meras.

Tada V.Mikalauskas kreipėsi į merą: „Kas įgaliojo jus pasirašyti šitą protokolą?“.

A.Kašėta sakė: „Ketinimų protokolą aš pasirašiau atsižvelgdamas į tai, kad savivaldybės taryba leido išsinuomoti būtent tomis sąlygomis, kurios yra įvardintos, su įsipareigojimais investuoti. Šiuo atveju savivaldybė neprisiima jokių finansinių įsipareigojimų ir netgi atvirkščiai, laimėjus projektą, virš milijoną eurų lėšų, didžioji dalis lėšų yra investuojami į mūsų turtą. Aš manau, kad tai buvo visiškai teisingas sprendimas. Ir kaip paprastai būna su tokiais projektais, jį reikėjo pateikti per dieną – dvi tą išankstinį susitarimą, t.y. palaiminimą, tai, be jokios abejonės, žlugdyti galimybę investuoti pinigus į mūsų objektą, dėl to, jei nebus tarybos posėdžio, šito dalyko mes negalėjom leisti.“

I.Norkūnienė papildė, kad „šis dokumentas jokių teisinių pasekmių nesukūrė ir ketinimų protokolu savivaldybė tiesiog deklaravo, kad mes sukursim teisėtą partnerystę ir įsipareigojo teikti tarybai svarstyti būtent šį sprendimo projektą“.

P.Saulevičius replikavo I.Norkūnienei, kad kiekvienas dokumentas, kuris yra pasirašomas ir yra pateikiamas paramą teikiančiais institucijai, turi visas teisines pasekmes, nes jo nepateikus turbūt nebūtų gauta parama. „Klausimas jums mere: o tai kam mes šį projektą šiandien svarstome? Jūs gi pasirašykit, – ironizavo P.Saulevičius. – Vienas pats sau įgaliojimus suteikęs, o kam čia mums dar reikia… „

A.Kašėta nukreipė kalbą ir perėjo į puolimą: „Man labai gaila, kad pastebiu jau kelintą kartą, berods, net ne antrą kartą, kad Merkinės buvusios dvarvietės projektas kelia alergiją kai kuriems tarybos nariams. Ir man labai gaila, viskas, kas ten vyksta, iš tikro yra puikūs sprendimai, rasti ne taip seniai. Ir Merkinės gyventojai, bendruomenė yra patenkinta, tuo, kas ten vyksta. Ir ta veikla, ir investicijomis, ir perspektyva. Ir man labai gaila, kolegos, kad jums labai aiškiai buvo pasakyta, kad teisiškai jokio pažeidimo nebuvo. Galų gale noriu priminti, kad ne tik tarybos narius renka, bet ir merą renka rajono gyventojai su tam tikrais įgaliojimais. Reikėtų taip pat pasiskaityti ir mero įgaliojimus“.

J.Grikšo nuomone, „meras yra lygiai toks pat tarybos narys, kaip ir mes 25, ir jis vienas neturi teisės pasirašinėti dokumentų, negavęs įgaliojimų. Ir mums nerimą kelia ne dvarvietė, kuri mums tikrai neblogų įspūdžių teikia, bet jūsų įstatymų nesilaikymas“.

A.Kašėta atrėžė: „Jūs vietoj to tuščio oro virpinimo čionais, kreipkitės į Vyriausybės atstovą ar kitą instituciją, kuri kompetentinga spręsti ir jūs gausit atsakymą. Jūs to nedarot, tai neklaidinkit nei kolegų, nei rajono gyventojų.“

M.Katelynas domėjosi, ar laikas, kurį skiria administracijos darbuotojai padėti šitam projektui, ar bus įskaičiuotas į jų darbo laiką ir kokia nauda iš to bus rajono gyventojams, neskaitant tų investicijų į infrastruktūrą ir t.t. „Nes aš įsivaizduoju, kad administracijos darbuotojai ir taip turi pilną darbo krūvį, o čia dar papildoma veikla, kuri užims nemažai laiko, nes investicijos yra didelės. Noriu išgirsti patikinimą, kad nebus nukentėjusios kitos administracijos darbuotojų veiklos sritys, padedant šiam projektui.“

Meras patikino: „Mūsų pastangos – darbuotojų ir vadovų – savivaldybės yra, kad tokie projektai būtų realizuojami ir mes talkinam visom esamom galimybėm įstatymų rėmuose, kad tokių projektų būtų kuo daugiau ir jie kuo sėkmingiau pasibaigtų. Čia viena iš mūsų funkcijų, ypač ekonomikos skyriaus, kaip ir investicijų skyriaus, ir turto skyriaus, vienu žodžiu, tai mūsų kasdieninis darbas. Mes negali m nusišalinti nuo sėkmės istorijų, mes kartu kuriam su rajono verslo bendruomene.“.

Nebeleidęs klausti V.Mikalauskui ir P.Saulevičiui, meras paskelbė balsavimą. „Už“ šį projektą pasisakė 23 tarybos nariai, susilaikė 2.

„Giružio“ archyvo nuotr.

Palikti atsiliepima

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite: