Šeštadienis, 18 gegužės, 2024

In memoriam

0
Rima Janavičienė 1957-01-22 – 2023-02-27 2023 metų vasario 27 rytą įprastų dienų tėkmėje „Ąžuolo“ gimnazijos kolektyvą pribloškė skaudi žinia – netikėtai mirė mokytoja Rima Janavičienė. Netekome draugės, malonaus ir įdomaus, empatiško, šilto ir gero žmogaus. Išėjimas visada sukausto ir žeidžia. Rimą,...

Palydėjom amžinatvėn

0
2022 09 21-28 Aldoną Skerniškieną (gim. 1941 m.) iš Pilvingių k. Liną Puzą (gim. 1969 m.) iš Varėnos Laimą Čepanauskienę (gim. 1969 m. iš Merkinės Genoefą Kavaliauskas (gim. 1937 m. iš Kaniūkų k. Juozą Vaitulevičių (gim. 1947 m.) iš Gudžių k. Antaną Kancevičių (gim. 1957...

Palydėjom Amžinatvėn

0
2024 m. sausio 3 – 10 d. Rimą Taraškevičių (gim. 1964 m.) iš Puodžių k. Robertą Jankauską (gim. 1972 m.) iš      Raitininkų k. Aušrą Balukonienę (gim. 1959 m.) iš Merkinės Mariją Bušniauskienę (gim. 1931 m.) iš Perlojos k. Marijoną Virginavičienę (gim. 1933 m.)...

Palydėjom Amžinatvėn

0
2023 01 11 – 01 18 Bolesių Sinkevičių (gim. 1942 m.) iš Jakubiškių k. Stasį Nenartavičių (gim. 1962 m.) iš Krivilių k. Liudmilą Pilinkienę (gim. 1966 m.) iš Varėnos Oną Reinienę (gim. 1946 m.) iš Kaniūkų k. Antaną Urbanavičių (gim. 1926 m.) iš Merkinės Antaniną...

Palydėjom Amžinatvėn

0
2023 12 13-20 Petrą Latvį (gim. 1935 m.) iš Karpiškių k. Stefaniją Versockaitę (gim. 1941 m.) iš Riliškių k. Agotą Tamulevičienę (gim. 1930 m.) iš Darželių k. Tamarą Kašlej (gim. 1955 m.) iš Jasauskų k. Angelę Volongevičienę (gim. 1938 m.) iš Merkinės Romualdą Banevičių (gim....

Palydėjom Amžinatvėn

0
2023 03 01 – 03 08 Antaną Muzikevičių (gim. 1967 m.) iš Dubičių k. Stanislavą Stoškienę (gim. 1938 m.) iš Varėnos Jūratę Petrauskienę (gim. 1970 m.) iš Varėnos Oną Mieldažienę (gim. 1941 m.) iš Merkinės Mariją Sereičikienę (gim. 1932 m.) iš Krokšlio k. Gintautą Marazą...

Palydėjom Amžinatvėn

0
2023 03 29 - 04 05 Danielę Leonavičienę (gim. 1936 m.) iš Varėnos Adolfą Sauraitį (gim. 1936 m.) iš S.Varėnos k. Liną Mankevičienę (gim. 1970 m.) iš Tolkūnų k. Sergejų Vitalą (gim. 1966 m.) iš Varėnos Jolitą Volungevičiūtę (gim. 1985 m.) iš Marcinkonių k.

Palydėjom Amžinatvėn

0
2023 04 05 - 12 Algirdą Bruzę (gim. 1940 m.) iš Barčių k. Juliją Uždavinienę (gim. 1932 m.) iš Varėnos Deividą Valentukevičių (gim. 1992 m.) iš Kibyšių k. Juozą Tamulevičių (gim. 1956 m.) iš Zervynų k. Modestą Molį (gim. 1993 m.) iš Matuizų k. Janę...

Palydėjom Amžinatvėn

0
2023 m. spalio 25 – lapkričio 15 d. Ruslaną Kuliešą (gim. 1969 m.) iš Varėnos Vilmą Miškinienę (gim. 1969 m.) iš Panočių k. Anelę Kneziauskienę (gim. 1927 m.) iš S.Varėnos k. Romualdą Jaunutį Bingelį (gim. 1940 m.) iš Merkinės Bronių Kavaliauską (gim. 1941 m.)...

Palydėjom Amžinatvėn

0
2023 08 10 - 14 Henriką Kucevičių (gim. 1970 m.)iš Krivilių k. Marytę Januškevičienę (gim. 1944 m.) iš Kareivonių k. Stasį Stoškų (gim. 1947 m.) iš Varėnos Elvyrą Saulevičienę (gim. 1972 m.) iš Marcinkonių k.