Varėnos PSPC vadovas kratosi atsakomybės ir ieško kaltų

0
722
Prieš Vilę Kaženevskienę galimai naudojamas bosingas...

Iškilus skandalui, kad Varėnos PSPC darbuotojams neišmokami reikiamo dydžio priedai prie atlyginimo už darbą su COVID-19 pacientais ar jų išvis negauna ir paaiškėjus, kad direktorius laiku nepateikė dokumentų Vilniaus teritorinei ligonių kasai, todėl nebus priedų už sausio mėnesį, jis pinigų bandė ieškoti per Seimo narį Juozą Baublį, bet Vilniaus TLK atsisakė falsifikuoti dokumentus. O prieš teisybės ieškoti pradėjusią greitosios medicinos pagalbos medikę

Romana Vaičkutė

Medikai gauna nevienodus priedus
Neseniai rašėme apie netvarką Varėnos PSPC (str. „Kam noriu, tam duodu“, „Giružis“ Nr. 16, 2021 04 30), kai Varėnos r. tarybos opozicijai įsikišus paaiškėjo, jog COVID-19 pacientais dirbantys medikai negavo priedų, arba vieni gavo 100, kiti – 60 proc., dar kitiems nesiekė ir pagal Sveikatos apsaugos ministro įsakymą numatytas minimalus – 60 proc. priedas. Besiaiškinant, kodėl žmonės negavo priedų už sausio mėnesį, ir paprašius į tai atsakyti Vilniaus teritorinės ligonių kasos atstovus, kodėl nebuvo skirtas finansavimas, viešumon iškilo dar vienas akibrokštas – pasirodo, Varėnos PSPC vadovas Danas Bortkevičius nesugebėjo laiku pateikti šiai institucijai reikiamų dokumentų, o pateikė juos balandžio mėn., po nustatyto termino praėjus dviem mėnesiams, tad pinigai ir nebuvo skirti. Vėliau, opozicijai šiuos faktus paviešinus balandžio 27 d. rajono tarybos posėdyje, D. Bortkevičius gynėsi, kad dokumentai buvo pateikti laiku ir kaltę vertė Vilniaus TLK.

Pajungė Seimo narį
Iš Vilniaus teritorinės ligonių kasos negautų pinigų problema buvo svarstoma bendrame Seimo Sveikatos komiteto ir Varėnos rajono savivaldybės vadovų posėdyje. Seimo narys Juozas Baublys, inicijavęs šį susitikimą, lyg ir bandė ginti PSPC direktorių D.Bortkevičių bei įrodinėjo, kad dokumentai pateikti. Tačiau ir Seimo narys atsiduria gana nemalonioje situacijoje bei jo argumentai tampa niekiniais, kai prabyla atsakingi Valstybinės ligonių kasos vadovai, kurie patvirtina, kad dokumentai nebuvo gauti bei neketina jų falsifikuoti.
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorius Gintaras Kacevičius šiame susitikime kalbėjo: „Su Varėnos PSPC – kaip dabar išsiaiškinom, jie (dokumentai – red.) nebuvo visai pateikti; aš į šitą reikalą žiūriu taip: jeigu įstatymas žmonėms numato, tai žmonės gauti turi ir žmonės, kurie atsakingi už tai, turi savo darbą padaryti. Ir nėra taip, kad esam nusiteikę – jeigu kažkam kažko galime neduoti, tai ir neduodam, priešingai…“.
Vilniaus teritorinės Ligonių kasos direktorius Vytautas Mockus: „Reglamentuota viskas yra dienų tikslumu; kada mes turim ką padaryti, kada gauti ir pan. Ir jeigu mes sužinom apie norus gauti šituos pinigus už dviejų mėnesių po skambučio, tai reikia kitose institucijose sprendimų, kad mes galėtume kažką daryti. Priešingu atveju pasiūlymas toks – falsifikuoti dokumentus. Nesinori tokiu keliu eiti…“.

Norėjo aiškumo, bet liko kalta
Tačiau Varėnos PSPC vadovas nerimsta ir bet kokia kaina nori išlikti „švarus“. O kalčiausia, pasirodo, yra Greitosios medicinos pagalbos (GPM) medikė Vilė Kaženevskienė, pradėjusi ieškoti teisybės ir aiškintis dėl priedų mokėjimo.
V.Kaževeskienė, Varėnoje dirbanti pusę etato, pasakoja, jog COVID priedus prie atlyginimo praėjusių metų lapkričio ir gruodžio mėn. gavo mažesnius (50 proc.) negu yra numatyta Sveikatos apsaugos ministro įsakyme – ne mažiau 60 proc. nuo atlyginimo dydžio. Už sausio ir vasario mėn. priedų išvis negavo. Taip pat neaišku, kokiu principu yra skaičiuojami priedai – ar tik nuo pastoviosios dalies (pareiginio atlyginimo), ar nuo viso atlyginimo (pastovioji+kintamoji dalis); neaišku ir tai, kas sudaro kintamąją dalį, nes kiekviena dalis pažymėta kodu, o kas po juo slypi, – darbuotojams neaišku, tai žinoma tik buhalterijai. Kaip pavyzdį moteris pateikia atlyginimo lapelį, kurį gauna Vilniaus RCP, kuriame viskas tiksliai išdėstyta: pastovioji dalis+kintamoji – išvardintos sudedamosios dalys.
Kadangi medikė susidūrė su daugybe neaiškumų ir netgi įtarusi neteisybę, ėmėsi ieškoti teisybės. Pirmiausia, žinoma, pas aukščiausią rajono vadovą – merą Algį Kašėtą. Pas jį moteris užsiregistravo ir laukė skambučio. Tačiau ir per 4 darbo dienas jo nesulaukė, o jau balandžio 20 d. per GPM susirinkimą direktorius ją „linksniavo“ – tapo aišku, kad meras jau buvo informavęs PSPC direktorių apie jos skundą. Kitą dieną po GMP susirinkimo moteris sulaukė mero skambučio. Bet pasitikėjimas rajono vadovu jau buvo dingęs ir ji kreipėsi į rajono tarybos opozicijos vadovą Povilą Saulevičių.

Nori atsikratyti
Pasak V.Kaženevskienės, Varėnos PSPC vadovas sugeba „susitvarkyti“ su savo nuomonę turinčiais darbuotojais. Tai daro panaudodamas sau artimus žmones ar psichologinį spaudimą – bosingą.
V.Koženevskienės teigimu, praėjusią savaitę ją pasikvietė direktorius. Kadangi jis tuo metu buvo užsiėmęs, PSPC teisininkas išdėstė pasiūlymą – esą reikalinga jos pagalba, netrukus prasidėsią masiniai skiepijimai, todėl pasiūlė pereiti dirbti į polikliniką. Tai reiškia, kad darbas bus dienomis, kas jai nepriimtina, nes dienomis ji dirba Vilniuje, o Varėnos GMP dirba faktinį laiką (budi paromis). Tą patį pasiūlymą vėliau pateikė ir direktorius D.Bortkevičius, tačiau moteris atsisakė. „Tai tu žodinio nesupranti, tai tau raštiškai reikia pateikti?“ – perklausė direktorius. Moteris atsakė: „Taip“ ir laukia direktoriaus rašto.
Toks pasiūlymas, moters manymu, yra subtilus būdas jos atsikratyti, kadangi sąlygos jai bus netinkamos – darbo laikas Varėnoje kirsis su darbo laiku Vilniuje, be to, nebebus naktinių budėjimų, dėl ko sumažės atlyginimas. Jei atsisakys pasiūlymo, atsiras pretekstas ją išvis atleisti iš darbo.
Kol kas rašto moteris sako nesulaukusi.

Kreipėsi į savivaldybės tarybos Kontrolės komitetą
O tarybos narys Povilas Saulevičius nori situaciją Varėnos PSPC išsiaiškinti nuodugniai ir kreipėsi į savivaldybės tarybos Kontrolės komitetą.
Jis prašo patikrinti, ar VšĮ Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – PSPC) direktorius tinkamai ir nepažeidžiant galiojančių teisės aktų nuostatų, išmoka PSPC darbuotojams priedus už darbą su Covid-19 liga sergančiais pacientais.
Rašte P. Saulevičius teigia: „Esu gavęs keleto PSPC dirbančių greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) darbuotojų skundus, kad nuo 2020 m. lapkričio iki 2021 m. gegužės mėn. jiems nepastoviai mokami priedai už darbą su Covid-19 liga sergančiais pacientais. Kaip pagrindą pateikė kelių GMP darbuotojų atsiskaitymo lapelių kopijas (dėl tikėtino bosingo (psichologinio PSPC vadovo smurto) darbuotojai prašė jų asmeninių duomenų neviešinti). Išnagrinėjus pateiktus duomenis susidaro įspūdis, kad priedai mokami nereguliariai ir nesivadovaujant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-1057 nuostatomis, t. y. priedai už darbą su Covid-19 pacientais nesudaro minimalių 60 proc.
Taip pat pastebėtina, kad Varėnos PSPC direktorius Danas Bortkevičius melavo Varėnos rajono savivaldybės tarybos nariams, kad priedų savo darbuotojams nesumoka dėl to, jog teritorinė ligonių kasa laiku neišmoka jiems priklausančių lėšų (pridedami Varėnos rajono savivaldybės tarybos posėdžių įrašai) arba dėl to, kad kiekvieną mėnesį PSPC darbuotojams priedai nepriklauso.
Atsižvelgdamas į PSPC darbuotojų skundus ir esant pagrįstoms abejonėms dėl netinkamai ir galimai neskaidriai apskaitomų Valstybės biudžeto lėšų, prašau atlikti tyrimą ir išsiaiškinti šią situaciją Varėnos PSPC.“
Laukite tęsinio.

Palikti atsiliepima

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite: