Kai kur birželio pabaigoje nustatyta maudyklų vandens tarša

0
129

Glūko vanduo užterštas

Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centras informuoja, kad birželio mėnesio antrojoje pusėje gauta informacija apie 104 iš 120 į stebėsenos sąrašą įtrauktų maudyklų vandens kokybę: kai kuriose maudyklose vandens kokybė neatitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimų.

Birželio 22 d. trumpalaikė tarša – 1,3 karto daugiau žarninių enterokokų nei leidžiama – buvo nustatyta šiose maudyklose: Marijampolės Šešupės II, Elektrėnų marių maudyklose Varėnos r. Glūko ežero maudykloje – 8 kartus daugiau. Taip pat Glūko ežero maudykloje rasta 2,5 kartus daugiau nei leidžiama žarninių lazdelių.

Lazdijų, Panevėžio, Tauragės, Telšių, Utenos, Širvintų rajonų maudyklose vandens mėginiai imti paskutinėmis birželio mėnesio dienomis. Vandens tyrimų rezultatai kiekvienoje apskrityje iškart atnaujinami gavus informaciją iš savivaldybių ar laboratorijų Čia.

Ištyrus vandens kokybę 116 rekreacijai skirtų zonų, rastas didesnis nei leidžiama higienos normoje žarninių lazdelių ir (ar) žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius vandenyje prie šių poilsio zonų: birželio 24 d. Alytaus r. Giluičio ežere, Krokialaukio tvenkinio Salos poilsio zonoje, birželio 21 d. Nemuno upėje ties Jurbarku, birželio 20 d. Nevėžio upėje ties Skongalio g., Nevėžio upėje ties Justinavos sodais, Nevėžio upėje ties Pašilių sodais, Bartkūniškio tvenkinyje, Miegėnų tvenkinyje, Nevėžio upėje (Surviliškio sen.), Krakių tvenkinyje, birželio 17 d. Vilniaus r. Juodšilių tvenkinyje. Pakartotinai atlikus tyrimus birželio 27 d. Nemuno upėje ties Jurbarku, birželio 28 d. Juodšilių tvenkinyje vandens kokybė atitiko reikalavimus.

Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarninius enterokokus ir žarnines lazdeles. Atsižvelgiant į higienos normos reikalavimus, žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens. Papildomus tyrimus reikia atlikti, kai mikrobiologiniai parametrai neatitinka higienos normos reikalavimų. Nustačius trumpalaikę taršą, per 72 valandas vandens kokybės tyrimams atlikti turi būti paimtas papildomas mėginys, kuris patvirtintų taršos įvykio pabaigą, ir dar vienas mėginys – praėjus 7 dienoms po trumpalaikės taršos pabaigos.

Taip pat naujausi vandens kokybės tyrimų rezultatai bei rekomendacija nesimaudyti ar draudimas maudytis, jei nustatyta tarša, turi būti skelbiami stenduose prie paplūdimių, savivaldybių interneto svetainėse.

Gražvydė Norkienė,

Sveikatos stiprinimo centro Aplinkos sveikatinimo skyriaus vadovė,

Higienos institutas

Palikti atsiliepima

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite: