Pagerbtas J.Vitkus-Kazimieraitis ir Lietuvos laisvės gynėjai  

0
85

2023 m. liepos 1 d. Leipalingyje ir jo apylinkėse įspūdingai paminėtos 77–osios Pietų Lietuvos partizanų vado, pulkininko Juozo Vitkaus-Kazimieraičio žūties metinės.

Už jį ir visus Lietuvos partizanus Leipalingio Šv. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje buvo aukojamos šv.Mišios. Apie gilų Kazimieraičio ir visų Lietuvos partizanų tikėjimą, kuris suteikė tvirtybės beviltiškai sunkiose situacijose ir laikui nepavaldžias vertybes: pareigą Tėvynei ir asmeninę auką – pamokslo metu kalbėjo J.Vitkaus- Kazimieraičio vaikaitis, Vilniaus universiteto kapelionas, kunigas Gintaras Vitkus SJ.

Renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narė Angelė Jakavonytė, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius dr.Arūnas Bubnys, J.Vitkaus-Kazimieraičio giminės, Leipalingio krašto žmonės, Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono kariai, Lietuvos partizanų artimieji ir kiti garbūs svečiai, neabejingi savo krašto istorijai.

Po Šv.Mišių renginio dalyviai padėjo gėlių ir uždegė atminimo žvakutes prie buvusios NKVD būstinės pastato Leipalingyje, kur 2022 m. spalio mėn. buvo rasti J.Vitkaus-Kazimieraičio palaikai.

,,J.Vitkus-Kazimieraitis buvo didelės dvasios ir pasiaukojimo žmogus, visą savo gyvenimą paskyręs kovai už Tėvynės laisvę ir begaliniam tikėjimui, kad okupuota Lietuvos valstybė vėl bus laisva. Džiugu, kad šiandien pirmą kartą J. Vitkaus-Kazimieraičio šeima ir artimieji pulkininko žūties metines pasitinka žinodami, kad šios iškilios asmenybės palaikai rasti ir rudenį bus garbingai palaidoti Antakalnio kapinėse“, – sakė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius dr.Arūnas Bubnys.

Pasak dr. A.Bubnio, ieškant iškilaus Lietuvos partizano J.Vitkaus-Kazimieraičio palaikų, daug pasidarbavo LGGRTC Paieškų ir identifikavimo skyriaus, kuriam vadovauja Rimantas Zagreckas, darbuotojai. Svarbus buvo, yra ir bus ieškant partizanų palaikų bendradarbiavimas su vrš. Ernectu Kuckailiu ir archeologu dr.Linu Kvizikevičium.

Svarbaus partizaninio pasipriešinimo dalyvio, Laisvės kovotojo karžygio, Pietų Lietuvos partizanų srities vado, antisovietinio ir antinacinio pasipriešinimo organizatoriaus, pulkininko Juozo Vitkaus-Kazimieraičio žūties 77-osiose minėjimo metinėse jautriai skambėjo Lietuvos partizanų dainos, B.Brazdžionio, J.Marcinkevičiaus, J.Strielkūno poetų eilės, pasisakymai, skirti J. Vitkui-Kazimieraičiui bei visiems Dzūkijos ir Lietuvos laisvės kovotojams atminti.

,,Labai pagarbiai J.Vitkų-Kazimieraitį prisimindavo mano Tėtis, partizanas Juozas Jakavonis-Tigras.Varėnos rajone Kasčiūnų kaimo sodyboje įrengtoje vadavietėje kurį laiką jis gyveno. Tad Tėtis turėjo ne vieną progą įsitikinti, kokios aukštos moralės tai buvo žmogus. Tikėkime, kad bus surasti ir amžinojo poilsio atguls visi Lietuvos žemėje užkasti partizanai, o mes, tęsdami jų pradėtus darbus, ryžtingai budėsime laisvės sargyboje“, – renginyje kalbėjo Lietuvos Respublikos Seimo narė Angelė Jakavonytė.

Renginio dalyviai aplankė J.Vitkaus-Kazimieraičio žūties, jo buvusio bunkerio vietos Janavo kaimo (Druskininkų sav.) miškuose, taip pat ir Dainavos apygardos vado Liongino Baliukevičiaus-Dzūko bunkerio vietą.

Pagerbdamas Dzūkijos krašto partizanus, LGGRTC vadovas dr.A.Bubnys padėjo gėles.

Dainavos apygardos partizano Liongino Baliukevičiaus-Dzūko dienoraštis buvo rašytas 1948–1949 m. ,,Šis pasipriešinimo kovų ir apmąstymų dienoraštis pusę amžiaus išgulėjo buvusiame KGB archyve Vilniuje. Negailestingos partizanų kovos kontekste daromi išsamesni apibendrinimai, tautos ir valstybės išlikimo klausimais, šiandien išlieka kaip niekad aktualūs“, – prie L.Baliukevičiiui -Dzūkui atminimo ženklo kalbėjo LGGRTC vadovas A.Bubnys.

Istorinės atminties renginį vedė:Laima Žukauskaitė, Leipalingio progimnazijos A.Volungevičiaus kraštotytros muziejaus darbuotoja ir J.Vitkaus- Kazimieraičio vaikaitis, kunigas G.Vitkus SJ.

Renginį organizavo:pulkininko J.Vitkaus-Kazimieraičio atminimo draugija, Leipalingio progimnazijos A. Volungevičiaus kraštotyros muziejus, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, ūkininkas Antanas Vailionis.

Nuotraukos LGGRTC darbuotojų

Palikti atsiliepima

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite: