Ar finansinė parama pritrauks naujų gydytojų?

0
123

Sausio pabaigoje vykusiame Varėnos rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimtas spendimo projektas „Trūkstamos specialybės gydytojų skatinimo dirbti Varėnos rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose programa“, kuriuo tikimasi pritraukti daugiau jaunų ir naujų specialistų į Varėnos gydymo įstaigas, tam pasitelkiant finansinę paramą ir įvairias išmokas. Ar tokios priemonės išties bus veiksmingos, o galbūt sveikatos apsaugos srityje yra daugiau problemų, kurios tiesiog neviešinamos ir užglaistomos, kaip šiuo metu yra glaistomos Varėnos gydymo įstaigos sienos? Kodėl rajono valdžios atstovai pozuoja atnaujintuose Savivaldybės kabinetuose, bet neskelbia žmonėms aktualios informacijos, kaip yra pertvarkomi Varėnos PSPC kabinetai, kad, norint užregistruoti vaikus pas gydytoją, reikia kreiptis į bendrą registratūrą ir pan. Ši informacija yra aktualesnė nei tai, kokios spalvos sienos yra vieno ar kito savivaldybės specialisto kabinete ar su kokiais automobiliais gydytojai išriedės į gatves…

Živilė Puidokaitienė

Trūksta specialistų
Sprendimo projekte nurodoma, kad įstaigoms vis didesniu iššūkiu tampa gydytojų specialistų trūkumas. Tai viena didžiausių ir grėsmingiausių problemų, turinčių tiesioginės įtakos teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybei, prieinamumui užtikrinti bei iš esmės galinčių nulemti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apimtis ir rūšis įstaigose.
Taip pat pateikiama ir statistika, kurioje atsispindi VšĮ Varėnos ligoninėje ir VšĮ Varėnos PSPC pagrindines pareigas einantys gydytojai pagal amžiaus grupes (2019 06 01). Amžiaus grupės:
Gydytojų skaičius Varėnos PSPC: Iki 35 m. – 3; 36-44 m. – 1; 45–54 m. – 2; 55–64 m. – 11; virš 65 m. – 8.
Gydytojų skaičius Varėnos ligoninėje: Iki 35 m. – 2; 36-44 m. – 0; 45-54 m. – 4; 55-64 m. 10, virš 65 m. – 4.
Kaip matyti, iš viso įstaigose pagrindines pareigas šiuo metu turi 45 gydytojai specialistai. Kai kurie jų verčiasi gydytojo praktika pagal kelias turimas licencijas, eina kelias pareigas, tuo iš dalies padengdami reikalingos specialybės gydytojų trūkumą, tačiau viršydami teisės aktais reglamentuojamą 1 etato darbo krūvį gretinant ar jungiant papildomas pareigas. Prasčiausia situacija yra dėl terapinio ir chirurginio profilio gydytojų trūkumo, t. y. trūksta dabar ir/ar artimiausiu metu trūks: vidaus ligų, kardiologų, nervų ligų, chirurgų. Taip pat trūksta gydytojo radiologo, odontologo, psichiatro ir šeimos gydytojų.
Sprendimo projekte akcentuojama, kad nurodytų specialybių gydytojų trūkumas sukelia nepalankių padarinių tiek į įstaigą besikreipiantiems Varėnos rajono gyventojams, tiek pačiam įstaigos personalui: sudėtinga užtikrinti kokybiškų, aukšto lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, įvykdyti imperatyvius teisės aktų reikalavimus, plėsti ir vystyti asmens sveikatos priežiūros paslaugų apimtis ir efektyvumą, garantuoti tinkamas darbo, poilsio, kvalifikacijos kėlimo sąlygas.
Įstaigos nuolat vykdė ir vykdo aktyvią trūkstamų specialybių gydytojų paiešką: darbą siūlantys skelbimai nuolat skelbiami įstaigų interneto svetainėse, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje, įstaigų vadovai dalyvavo Lietuvos sveikatos mokslų universitete rengiamoje atvirų durų dienoje, bendradarbiaujant su universitetų podiplominių studijų centrais platinti darbą įstaigoje siūlantys skelbimai.

Skatinimo priemonės
Šios rajono tarybos patvirtintos programos tikslas – skatinti trūkstamų specialybių gydytojus atvykti dirbti į Įstaigą tam, kad būtų užtikrintas kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas Varėnos rajono gyventojams.
Savivaldybėje taikomos šios skatinimo priemonės pritraukti dirbti trūkstamos specialybės gydytojų: Finansinė parama gydytojui – vadovaujantis Programos nuostatomis, skiriama iki 6 250 eurų dydžio kasmetinė piniginė išmoka, kuri mokama 4 darbo metus. Finansinės paramos dydis vienam gydytojui negali viršyti 25 000 eurų;
Savivaldybės būstas gydytojui – skiriamas pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą Varėnos rajono savivaldybės būsto nuomos tvarkos aprašą.
Pirmoji piniginė išmoka gydytojui išmokama ne ankščiau kaip po 12 mėn. nuo darbo pradžios įstaigoje, antroji – po 24 mėn., trečioji – po 36 mėn., ketvirtoji – po 48 mėn.
Finansinės paramos dydis nustatomas proporcingai darbo įstaigoje krūviui. Maksimali finansinė parama gali būti skiriama, jei gydytojas įstaigoje dirba 36 val. per savaitę darbo krūviu (dirbant keliose įstaigose, darbo krūvis sumuojamas).
Finansine parama pasinaudojęs gydytojas įsipareigoja įstaigoje dirbti ne trumpiau kaip 5 metus nuo pirmos darbo dienos įstaigoje (nėštumo ir gimdymo atostogų bei atostogų vaikui prižiūrėti laikotarpis neįskaičiuojamas).
Nėštumo ir gimdymo atostogų bei atostogų vaikui prižiūrėti metu finansinė parama nemokama. Jos mokėjimas tęsiamas gydytojui grįžus į darbą įstaigoje.
Į finansinę paramą neturi teisės pretenduoti gydytojas, jeigu jis dirbo toje įstaigoje ir po darbo sutarties pasibaigimo dienos iki naujos darbo sutarties su įstaiga sudarymo dienos, praėjo mažiau kaip 2 metai.

Atsakomybė
Įstaigos vadovas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų raštu informuoti Savivaldybės administraciją: jeigu gydytojas nutraukia darbo santykius su įstaiga, nepraėjus penkiems metams nuo pirmos darbo dienos įstaigoje; jeigu gydytojas savo iniciatyva atsisako dalies darbo krūvio, kad finansinės paramos dydis būtų perskaičiuotas; jei gydytojas yra atleidžiamas iš darbo Lietuvos Respublikos darbo kodekso 58 straipsnio nustatyta tvarka. Gydytojas privalo per 30 kalendorinių dienų nuo pateikto prašymo dėl darbo sutarties nutraukimo dienos grąžinti Įstaigai skatinimo priemonėms panaudotų lėšų sumą ar jos dalį, jeigu nutraukia darbo santykius su Įstaiga nepraėjus penkiems metams nuo darbo įstaigoje pradžios; grąžintinos sumos procentinė dalis nustatoma paskutinei gydytojo darbo įstaigoje dienai šia tvarka:
Dirbtas laikas įstaigoje, mėn.Grąžintina finansinės paramos suma, proc.
≤ 48 mėn. 100 proc.
Nuo 49 iki 54 mėn. 80proc.
Nuo 55 iki 60 mėn. 60proc.

Nuomonė
Vasario 6 d. Varėnos rajono vicemeras Giedrius Samulevičius socialinėje erdvėje paviešino šią informaciją: „Tikimės, kad finansinė parama paskatins gydytojus atvykti dirbti į Varėną. Taryboje priimto sprendimo iniciatoriai – Varėnos r. sveikatos priežiūros įstaigų vadovai“. Į tai sureagavo ir kai kurie varėniškiai, išsakydami savo nuomones, tačiau gaila, kad ne visos nuomonės, net ir be įžeidinėjimų, įtinka mūsų valdininkams – kai kurie komentarai buvo ištrinti. Tad kur čia demokratija ir laisva šalis? Nejaugi visuomenės atstovai turi tik nuolankiai linksėti galvą ir pritarti visiems vadovų sprendimams, nes mūsų valdininkai jau įvaldė praktiką, kad jeigu nepatinka aktyvių rajono gyventojų pasisakymai, tai arba juos ištrina ir pagrasina, kad užblokuos visai arba be perspėjimo šis žmogus jau tampa „ne draugu“. Iš akiračio dingo ir vieno tarybos nario pasisakymas bei patikslinimas dėl šio sprendimo: „Sprendimui opozicija pritarė, kuomet buvo atsižvelgta į mūsų išsakytas pastabas dėl galimo piktnaudžiavimo. Dėl to sveikinam valdančiuosius, kad galų gale bent kažkam pritarė, ką pasiūlė kairieji. Tačiau yra daug kitų problemų, kurias rajono valdžia turi spręsti tuoj pat. Tai skiepų ir tuberkuliozės problemos. Varėna yra viena pirmųjų, kur užsikrėtusių tuberkulioze (džiova) skaičius didėja ir plitimas niekaip nestabdomas… Mano nuomone, tam yra kelios priežastys: informacijos sklaidos trūkumas, nenoras pripažinti esamos situacijos sudėtingumo ir elementaraus veiksmų plano nebuvimas. Aš, būdamas tarybos nariu, nesu girdėjęs iš atsakingų asmenų apie šios problemos egzistavimą. Turbūt ne šiaip sau…
Man labai keista, kai tokių problemų akivaizdoje Varėnos PSPC direktorius toliau uoliai remontuoja ir perstumdo kabinetus bei kartu su savivaldybės vadovais (A. Kašėta ir A. Verbicku) reklamuojasi el. erdvėje ir vietos valdžios nekritikuojančiame laikraštyje, vietoj to, kad kartu su savivaldybės gydytoja sukurtų realų veiksmų planą problemoms spręsti (besiskiepijančių vaikų mažėjimas, tuberkuliozės plitimas ir pan.)…“.
Šis komentaras buvo ištrintas kaip netinkamas, o gal kaip ne palankus?

Palikti atsiliepima

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite: