Visur ir visada mylėti Lietuvą

0
63

Liepos 15 dieną pristatyta Senosios Varėnos gyventojo, Lietuvos
pasipriešinimo sovietinės okupacijos režimui dalyvio, buvusio politinio
kalinio ir ilgamečio Varėnos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos
pirmininko Vytauto Kaziulionio knyga
„Tiems, kurie visur ir visada mylėjo Lietuvą“.

Tai trečioji Vytauto Kaziulionio knyga, kurioje, kaip teigia autorius „sudėta dalis mano publicistinių straipsnių, prisiminimai, spausdinti Lietuvos ir užsienio spaudoje. Į knygą sudedu ir vertingus susirašinėjimo laiškus su draugais ir bendražygiais man tapusiais tautiečiais. Ką rašiau ar ką dariau, niekur neieškojau asmeninės naudos. Visada tikėjau gražia Lietuvos ateitimi, todėl sakau: nereikia nusiminti, reikia kovoti už tiesą, gyventi ramia sąžine, kad nebūtų gaila pažvelgti į praeitį“.
Renginio dalyviai supažindinti su pagrindiniais V. Kaziulionio biografijos faktais. Kaip per 14 tremties metų jam teko pabuvoti daugiau nei trisdešimtyje lagerių, apie nelaisvėje įkurtą pogrindžio organizaciją „Priesaika ištrėmime“, nuo 1989 m. organizuotas Dzūkijos krašto Dainavos Merkinės rinktinės partizanų kovų ir žūties vietų paieškas, palaikų perlaidojimo ir įamžinimo darbus. Kartu su talkininkais perlaidota apie 50 partizanų palaikų, paminkluose įamžinta apie 700 žuvusių Laisvės kovotojų vardų. Vytautas parašė knygą „Dainavos apygardos partizanų atminties paminklai“ (2005). Jo iniciatyva Varėnos rajono mokyklose organizuotas konkursas „Lietuvos laisvės ir kančių istorija“, kuris vėliau tapo respublikiniu, o mokinių rašiniai išleisti atskira knyga „Pokario žmonių likimus apmąstome šiandien“ (2008). V. Kaziulionio veikla neliko neįvertinta: 1998 m. už nuopelnus Lietuviai apdovanotas pirmojo laipsnio LPKTS žymeniu; 1999 m. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu – Vyčio Kryžiaus ordinu; 2005 m. – Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, 2016 m. – Varėnos rajono savivaldybės kultūros premija bei Kultūros ir meno tarybos ženklu „Sidabrinė bitė“; 2019 – Adolfo Ramanausko Vanago premija; 2020 m. 90-mečio proga – Arkangelo Mykolo žvaigžde ir diplomu (nuo Senosios Varėnos bendruomenės ir parapijos klebono Pranciškaus Čivilio).
Lituanistė Julija Kavaliauskienė pristatydama knygą „Tiems, kurie visur ir visada mylėjo Lietuvą“ dalijosi mintimis, jog ją žavėjo autoriaus atmintis, prisiminimai ne tik apie draugus ir bendražygius, bet ir kankintojus, detalus jų pavardžių išvardijimas (nors kilo klausimas, ar to tikrai reikėjo). Stebino žmogaus galimybė gyventi ir išgyventi, nepasiduoti, nelaisvėje rinktis maištą, protestą, nes tik tokiu būdu galima įrodyti – tu manęs nepaniekinsi, nes mano dvasia laisva, tik kovodami jausimės žmonėmis. Sujaudino Vytauto, vežamo sušaudyti, mintys apie tėvus, išgyvenimai, patirti prie atkasto motinos kapo, sutelktumas ir dėmesys vaikams, jaunimui. O ir knygos pavadinime „Tiems, kurie visur ir visada mylėjo Lietuvą“ – daug minties, kyla klausimas, o mes ar būsime – tie.
Apie V. Kaziulionio darbus, jų svarbą Lietuvai ir Varėnos kraštui, bendradarbiavimą sudarant žuvusių partizanų pavardžių sąrašus, įamžinant jų atminimą, organizuojant konkursus moksleiviams pasakojo Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta. Moksleivė Agita Beržanskaitė dėkojo Vytautui už tai, kad jis dalijasi patirtimi, žiniomis, kad jis tapo draugu, su kuriuo galima kalbėt apie Lietuvą, šeimą, draugystę, skaitė laiškų ištraukas. Knygos autorių sveikino Seimo nariai Juozas Baublys, Laurynas Kasčiūnas, Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys Vidas Mikalauskas, Varėnos politinių kalinių ir tremtinių ansamblis „Viltis“ (jame daug metų dainavo ir V. Kaziulionis), LPKTS Alytaus filialo pirmininkė Stasė Tamašauskienė, giminaičiai, knygos redaktorė dukterėčia Danutė Nekrašienė, viršelio autorius anūkas Linas Kaziulionis, bendraminčiai. Koncertavo Senosios Varėnos choras „Sonata“ (vadovė Ilona Zalanskienė).
Autoriui pasvarsčius: „Manau, kad reikės pakeisti knygos pavadinimą į „Jums, kurie visur ir visada mylėjote ir dabar tebemylite Lietuvą“, jo bendražygiai išreiškė viltį sulauksiantys ketvirtosios Vytauto Kaziulionio knygos, juk dar daug nepublikuotos medžiagos jis turintis savo archyve.

Daiva Armonienė
Varėnos VB vyr.
bibliotekininkė

Palikti atsiliepima

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite: