Kultūros puoselėtojų būryje – jau 49 „Sidabrinės bitutės“

0
74

Sekmadienį Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje vyko
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 145-ųjų metinių minėjimas ir tradiciškai „Sidabrinės bitės“ ženklu buvo apdovanoti du Varėnos krašto kultūros
puoselėtojai – Naujųjų Valkininkų bibliotekos darbuotoja Danutė
Blažulionienė ir architektas Brunonas Bakaitis

Romana Vaičkutė

Iškilmės prasidėjo Šv.mišiomis, kurias aukojo Jo ekselencija vyskupas emeritas Juozas Matulaitis ir Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas Pranciškus Čivilis. Šv. Mišių metu giedojo Varėnos kultūros centro mišrus choras „Harmonija“ (vadovė, mūsų Senosios Varėnos bendruomenės pirmininkė Ilona Zalanskienė) ir Eglė Stundžiaitė.
Po Šv. Mišių koncertą dovanojo Eglė Stundžaitė (vokalas), Eimantas Bešėnas (tenoras), Lina Giedraitytė (fortepijonas).
„Sidabrinės bitės“ ženklelius laureatams – Danutei Blažulionienei ir Brunonui Bakaičiui įsegė rajono meras Algis Kašėta. Jiems taip pat įteiktos savivaldybės premijos. Laureatus sveikino Seimo narys Juozas Baublys, buvęs Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas, Varėnos viešosios bibliotekos direktorius Eitaras Kazimieras Krupovičius, Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas P.Čivilis, Senosios Varėnos kaimo bendruomenės pirmininkė Ilona Zalanskienė, kiti. Padėkos žodžius tarė ir D.Blažulionienė bei B.Bakaitis.
Priminsime laureatų nuopelnus Varėnos krašto kultūrai.
Danutė Blažulionienė yra aktyvi ir iniciatyvi Naujųjų Valkininkų kaimo bibliotekininkė bei Valkininkų bendruomenės pirmininkė. Jos pastangomis buvo įgyvendinta daug projektų ir suorganizuota renginių. Bibliotekoje veikia vaikų dramos, darbščiųjų rankų būreliai, rengiami literatūros ir muzikos vakarai, minėjimai įvairių švenčių proga, vakaronės, kūrybinės dirbtuvės. D. Blažulionienė parengė ir įgyvendino projektus, atgaivinusius Valkininkų gyvenvietės kultūrinį gyvenimą: „Valkininkuose atgimsta amatai ir kultūrinės tradicijos“, „Dzūkų tradiciniai amatai“ ir kt. projektai, Valkininkų ansambliui nupirkti tautiniai kostiumai, Valkininkus papuošė skulptūra „Liūtas“, pagamintas Valkininkų vienuolyno maketas, vyksta bendruomenės šventės ir organizuojami įvairūs amatų mokymai. 2018 m. D. Blažulionienė Valkininkų kraštui atstovavo LR Seimo riešinių su lietuviška simbolika konkurse „Mūsų Lietuva“ ir tapo laureate. 2016 m. jai įteikta kultūros ministro Šarūno Biručio padėka už reikšmingas iniciatyvas tenkinant bendruomenės pažintinius poreikius, aktyvią ir išradingą krašto kultūros bei informacijos sklaidą. Už iniciatyvumą, bendruomenės namų įkūrimą, miestelio gražinimą ir darbą jo labui 2018 m. Danutei Blažulionienei įteiktas Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos rengto konkurso „2017 m. Kaimo bendruomenių, vietos veiklos grupių pasiekimai ir projektų idėjos“ apdovanojimas.
Architektas Brunonas Bakaitis – ilgametis Senosios Varėnos bažnyčios ir Čiurlionio draugijos kūrybinis bičiulis. Jo kūrybiniai nuopelnai M.K. Čiurlionio gimtinei, prasidėję nuo 1988–aisiais, tęsiasi iki šiol. Architektas, remdamasis M.K. Čiurlionio kūrybos motyvais, suprojektavo Senosios Varėnos bažnyčią su varpine, taip pat suprojektavo klebonijos– parapijos namų pastatą,
Bažnyčios puošyba M.K. Čiurlionio motyvais vyksta iki šiol. Pagal Čiurlionio paveikslą „Rex“ sukurtas vyskupo sostas su savita interpretacija. Didžiojo menininko kūrybos motyvais yra sukurti didžiųjų durų metaliniai ažūriniai vartai su saulute ir heraldinėmis lelijomis, du skydai su Gediminaičių stulpais ir Jogailos kryžiumi. Pagal Čiurlionio kūrybą sukurtas vėliavų stovas. Švenčiant Senosios Varėnos 600 metų jubiliejų, įgyvendintas architektūrinis sprendimas – „Laiškas ainiams“, suprojektuota Švč. Sakramento koplyčia, Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas, dešimties Dievo įsakymų ir penkių bažnyčios įsakymų ąžuoliniai skydai. Suprojektuota unikali komuninė, sukurtas ir kalviškai išpildytas iškilmingas evangelijų knygų stovas, du velykinių žvakių stovai, liturginis stovas, skirtas smilkytuvui ir smilkalams. Atliktas Bobriškių bažnyčios akmeninės zakristijos ir Palaimintojo Teofiliaus priestato rekonstrukcijos planas, skirtas jo relikvijoms. Akmens bažnyčiai sukurtas medinės architektūros projektas. Sukūrė Palaimintojo Teofiliaus kryžių, kuris pastatytas Bobriškėse šalia bažnyčios. Varėnos krašto festivaliui „Su palaimintuoju Teofiliumi“ sukurta vėliava ir logotipiniai ženkliukai. Senosios Varėnos parapijai sukurtas pagarbos ir padėkos kanoninis ženklas už išskirtinius nuopelnus – Arkangelo Mykolo žvaigždė, Bobriškių bažnyčiai – Sekminių žvaigždė. Visus šiuos kūrybinius projektus Brunonas Bakaitis atliko neatlygintinai.
Pirmasis „Sidabrinės bitės“ ženklas 1996 metais už nuopelnus Varėnos krašto kultūrai buvo įteiktas Dzūkijos nacionalinio parko ekologui Henrikui Gudavičiui. Per 24-erius metus „bitučių“ būrys išaugo beveik iki pusšimčio – dabar jų jau yra 49.

Palikti atsiliepima

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite: