Lietuvos agronomai švenčia 100-metį

0
209

Neseniai paminėjome Lietuvos agronomų sąjungos šimtmetį. Varėnos rajono Agronomų sąjungos (LAS) steigiamasis susirinkimas įvyko 1989 m. kovo 31 d., jame dalyvavo 38 žemės ūkio įmonių specialistai, turintys agronomo išsilavinimą. Jame apsvarstytas Lietuvos Agronomų sąjungos įstatų projektas, iš 7 narių išrinkta skyriaus valdyba, revizijos komisija ir išrinkta 10 delegatų į Lietuvos Agronomų sąjungos atkuriamąjį suvažiavimą.

LAS Varėnos skyriaus pirmininku išrinktas Zigmas Vaičaitis, pirmininko pavaduotoju – Antanas Bubnelis, iždininke – Angelė Raulušaitienė.

Po steigiamojo susirinkimo Varėnos skyriaus narių skaičius išaugo iki 48 narių. LAS Varėnos rajoninio skyrius agronomai aktyviai dalyvavo šalies ir rajono gyvenime. 1990 m. vasario mėn. LAS Varėnos skyrius į Lietuvos TSR Aukščiausios tarybos deputatus Varėnos rinkiminėje apygardoje Nr. 140 iškėlė LAS Varėnos skyriaus pirmininką Zigmą Vaičaitį, kandidatais į Varėnos rajono tarybos deputatus pasiūlyti agronomai Juozas Baranauskas, Malvydas Sabonis, Petras Jakutavičius, Jonas Aleksonis.

Atkūrus nepriklausomybę Lietuvoje, visuomenėje vyko daug pasikeitimų. Varėnos rajono agronomai taip pat patyrė didelę žemės ūkio reformos įtaką. Vieni kūrė ūkininko ūkius, kiti tapo žemės ūkio bendrovių vadovais ar persikvalifikavo, dar kiti išėjo į užtarnautą poilsį, tačiau daugelis liko ištikimi garbinai agronomo profesijai.

Agronomai Varėnoje pasižymi atsakingumu ir pareigingumu, perduotuose dokumentuose išlikęs toks kreipimasis:

Manau, paskatinti šio kreipimosi 15 agronomų 1994 metų vasario mėn. 18 d. susirinko į visuotinį LAS Varėnos skyriaus narių susirinkimą. Po įvairių netekčių reikėjo išrinkti naują skyriaus vadovą ir delegatus į XXII LAS suvažiavimą. Naujiems sprendimams visus mus jungė ir sutelkė Žemės ūkio skyriuje, LŽI Perlojos bandymų stotyje dirbantys agronomai, naujai įsikūrusio Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Varėnos biuro darbuotojai. Pagrindinis agronominės minties centras susikoncentravo Akademijoje, Kėdainių rajone, tam įtakos turėjo įkurta Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba. Ko gero, todėl ir Varėnos skyriaus agronomai visuotiniame susirinkime pirmininke išrinko LŽŪKT Varėnos biuro vedėją, agronomę Rūtą Česnulevičienę.

Prasidėjo aktyvesnis ir įdomesnis skyriaus agronomų gyvenimas. Nors buvo sunku: sena technika, gauta žemė apleista, nes keletą metų dirvonavusi, tačiau visada geri ir padrąsinantys dr. Jono Aleksonio ir kitų LŽI Perlojos bandymų stoties mokslininkų patarimai, kėlė ūpą, skatino domėtis mokslo naujovėmis dalyvaujant Lauko dienose, seminaruose, mokymuose.

Nebodami sunkumų, lėšų ir patirties trūkumo 1996 m. nusprendėme organizuoti Alytaus apskrities Artojų varžybas. Mūsų buvo daug: Varėnos žemės ūkio skyriaus, LŽI Perlojos bandymų stoties, LŽŪK Varėnos biuro darbuotojai, ūkininkai, todėl pasiskirstę darbus įveikėme visus iššūkius. Dar daugelį metų organizavome rajono Artojų varžybas, o jų nugalėtojai gerai pasirodydavo ir respublikinėse artojų varžybose.

1997 metais įvykęs XXIII LAS suvažiavimas iškėlė naujas užduotis, LAS pirmininku buvo išrinktas LŽŪKT direktorius dr. Edvardas Makelis. Mums nebuvo sunku, nes agronomų bendruomenė buvo gausi, nesiblaškanti, siekė apie 30 narių. Rajone esanti LŽI Perlojos bandymų stotis buvo mūsų susitikimų, seminarų ir mokymų vieta, o rajono vadovai mus rėmė ir skatino mūsų darbus. Meras Vidas Mikalauskas aktyviai palaikė žemdirbius. Gal todėl, kad jis buvo pedagogas, jam pačiam buvo viskas įdomu ir svarbu. Visi žinom, kad lengva dirbti, kai mus vertina rajono vadovai, palaiko kolegos agronomai, ūkininkai.

1998 metais buvo išspausdinti LAS nario pažymėjimai. Pakilios nuotaikos, su lauko gilių puokštėmis į LŽI Perlojos bandymų stotį rinkosi skyriaus agronomai. Prisimenu, agronomė Onutė Baublienė pasakė, kad jai vietoj švento paveikslėlio galėsime įdėti šį nario pažymėjimą. Po iškilmingos dalies išvykome į Dzūkijos nacionalinį parką, Čepkelių rezervą (juokavome: agronomai išvyko į miškus…).

2003 m. LAS Varėnos skyriaus pirmininke išrenkama Aldona Grobienė. Baigusi darbą gamyboje, ji sėkmingai mokė jaunuosius ūkininkus agronomijos Varėnos technologijos ir verslo mokykloje.

Už nuveiktus ir dar būsimus darbus aštuoniems Lietuvos agronomų sąjungos Varėnos skyriaus agronomams suteikti Lietuvos agronomų sąjungos Garbės nario vardai (plačiau – kitame numeryje).

Rūta Česnulevičienė

Lietuvos Agronomų Sąjungos (LAS) Varėnos skyriaus pirmininkė

Palikti atsiliepima

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite: