Atliekų vežėjai taupo, o gyventojai moka tiek pat

0
63

Rajono taryba pritarė atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimui – dabar bendrojo naudojimo mišrių komunalinių atliekų konteineriai bus tuštinami dažniau (26 kartus per metus), o individualių – rečiau (12 kartų)

Eglė Ražytė

Kaip teigiama Savivaldybės specialistų parengtame aiškinamajame rašte, UAB „Atliekų tvarkymo centras“ atlikęs konteinerių aptarnavimo analizę nustatė, kad daugiau negu 50 proc. individualių namų komunalinių atliekų turėtojų konteinerius ištuštinimui pateikia 6 kartus per metus, todėl yra netikslinga vykdyti 17 apvažiavimų per metus. Siekiant išvengti nereikalingų kaštų naujai sudaromose sutartyse, nustatytas individualių namų komunalinių atliekų turėtojų konteinerių aptarnavimas – 12 kartų per metus.
Taip pat dėl įrengtų komunalinių atliekų aikštelių su didesnės talpos konteineriais keičiamas atliekų išvežimo dažnis daugiabučių namų teritorijose stovinčių bendro naudojimo konteinerių. Mišrios komunalinės atliekos iš Varėnos mieste esančių daugiabučių namų bendro naudojimo konteinerių vežamos ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę. Iš kitų daugiabučių namų teritorijose stovinčių bendro naudojimo konteinerių mišrios komunalinės atliekos vežamos ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį.
Naujoje sutartyje numatytas, kad bendrojo naudojimo mišrių komunalinių atliekų konteineriai, esantys prie viešųjų vietų ir sodų bendrijų, bus tuštinami ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį, t. y. 26 kartus per metus (iki šiol buvo tuštinami 17 kartų per metus).
Iš individualių namų valdų Varėnos m., Merkinės mstl. ir Senosios Varėnos k. teritorijose maisto atliekos vežamos šiltuoju metu periodu – du kartus per mėnesį, o šaltuoju metu periodu – vieną kartą per mėnesį, t. y. iš viso 17 kartų per metus. Maisto atliekos iš daugiabučių namų bendro naudojimo konteinerių vežamos ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę, t. y. 52 kartus per metus.
Dėl aukščiau išvardintų priežasčių būtina pakeisti Varėnos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T-VII-567 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.
Balandžio 7 d. vykusiame rajono tarybos posėdyje dauguma tarybos narių pritarė („už“ balsavo 13, 2 – „prieš“, 9 – susilaikė) pakeisti Varėnos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T-VII-567 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.
Šiuo sprendimu pakeičiama:

 1. Pakeisti 8.23 papunktį ir jį išdėstyti taip:
  „8.23. šiltasis metų periodas – laikotarpis nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d.;“.
 2. Pakeisti 8.24 papunktį ir jį išdėstyti taip:
  „8.24. šaltasis metų periodas – laikotarpis nuo spalio 1 d. iki balandžio 30 d.;“.
 3. Pakeisti 32.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
  „32.2. iš individualių namų valdų Varėnos m., Merkinės mstl. ir Senosios Varėnos k. teritorijose maisto atliekos vežamos šiltuoju metų periodu – du kartus per mėnesį, o šaltuoju metų periodu – vieną kartą per mėnesį, t. y. iš viso 17 kartų per metus. Sudarant grafiką, išvežimai negali būti išdėstyti taip, kad susidarytų didesnis kaip vieno mėnesio tarpas tarp maisto atliekų išvežimo;“.
 4. Pakeisti 32.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:
  „32.3. Varėnos m., Merkinės mstl. ir Senosios Varėnos k. esančių daugiabučių namų maisto atliekų turėtojai maisto atliekas privalo išmesti į komunalinių atliekų surinkimo aikštelėse pastatytus bendro naudojimo maisto atliekų surinkimo konteinerius, jei jie yra įrengti. Jei maisto atliekų konteineriai nėra įrengti – maisto atliekos metamos į mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius. Maisto atliekos iš daugiabučių namų bendro naudojimo konteinerių vežamos ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę;“.
 5. Pakeisti 87 punktą ir jį išdėstyti taip:
  „87. Individualių namų komunalinių atliekų turėtojai vieną kartą metuose turi teisę neatlygintinai pasikeisti turimus 0,24 m3 talpos konteinerius į mažesnius 0,12 m3 talpos konteinerius ar atvirkščiai.“
 6. Pakeisti 88 punktą ir jį išdėstyti taip:
  „88. Mišrios komunalinės atliekos iš individualių namų yra vežamos vieną kartą per mėnesį, t. y. 12 kartų per metus. Sudarant grafiką išvežimai negali būti išdėstyti taip, kad susidarytų didesnis kaip vieno mėnesio tarpas tarp atliekų išvežimo.“
 7. Pakeisti 89 punktą ir jį išdėstyti taip:
  „89. Mišrios komunalinės atliekos iš Varėnos mieste esančių daugiabučių namų bendro naudojimo konteinerių vežamos ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę. Iš kitų daugiabučių namų teritorijose stovinčių bendro naudojimo konteinerių mišrios komunalinės atliekos vežamos ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį.“
 8. Pakeisti 91 punktą ir jį išdėstyti taip:
  „91. Bendrojo naudojimo mišrių komunalinių atliekų konteineriai, esantys prie viešųjų vietų ir sodų bendrijų, tuštinami ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį pagal su Paslaugų teikėju suderintą grafiką.“

Palikti atsiliepima

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite: