Parengti siūlymai kaip užkirsti kelią mobingui darbe

0
11

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudaryta darbo grupė parengė siūlymus, kaip būtų galima užkirsti kelią mobingo apraiškoms darbo vietose. Siūloma papildyti Darbo kodeksą nuostatomis, apibrėžiančiomis smurtą ir priekabiavimą darbe, numatyti priemones, kurių turėtų imtis darbdaviai smurto ir priekabiavimo darbe prevencijai. Kaip vieną iš atleidimo pagrindų dėl darbuotojo kaltės siūloma numatyti smurtą ir priekabiavimą. Šie ir kiti siūlomi įstatymo pakeitimai bus pristatyti darbuotojų ir darbdavių atstovams Trišalėje taryboje.

„Mobingas darbe – grubus žmogaus teisių pažeidimas. Mobingas žaloja žmonių sveikatą, nuodija santykius darbe ir visos organizacijos klimatą, mažina produktyvumą. Būtinai turime imtis veiksmų šiam reiškiniui pažaboti. Tikimasi, kad darbo grupės siūlomi Darbo kodekso pakeitimai užkardys mobingą darbo vietose ir stiprins prevenciją“, – sako socialinės apsaugos ir darbo viceministras Vytautas Šilinskas.

Siūlomi Darbo kodekso pakeitimai

Ministerijos sudaryta darbo grupė pasiūlė papildyti Darbo kodeksą nuostatomis, apibrėžiančiomis smurtą ir priekabiavimą darbe, taip pat numatyti priemones, kurių turėtų imtis darbdaviai smurto ir priekabiavimo darbe prevencijai, kontrolei, pagalbai nukentėjusiems darbuotojams suteikti. Kaip vieną iš atleidimo pagrindų dėl darbuotojo kaltės siūloma numatyti smurtą ir priekabiavimą, įskaitant psichologinį smurtą bei smurtą ir priekabiavimą dėl lyties ar seksualinį priekabiavimą.

Taip pat siūloma, atsižvelgiant į Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos „Dėl smurto ir priekabiavimo darbo pasaulyje panaikinimo“ nuostatas ir siekius, uždrausti ne tik mobingą, kuris yra psichologinio smurto dalis, bet taip pat smurtą ir priekabiavimą, įskaitant psichologinį smurtą bei smurtą ir priekabiavimą dėl lyties darbe, apimant darbo vietas viešose ir privačiose erdvėse, su darbu susijusias išvykas, mokymus, renginius ar socialinę veiklą ir su darbu susijusį bendravimą naudojantis informacinėmis ir ryšių technologijomis.

Valstybinei darbo inspekcijai – daugiau atsakomybės

Siūloma, kad Valstybinė darbo inspekcija (VDI), bendradarbiaudama su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, turėtų parengti gaires, kuriose, siekiant įgyvendinti Darbo kodekso reikalavimus, būtų apibrėžta:

1) smurto – priekabiavimo formos, įskaitant mobingo apibrėžimą ir kriterijus;

2) prevencijos priemonių turinys ir taikymo galimybės atskirose ekonominės veiklos rūšių įmonėse;

3) tipinė – pavyzdinė darbo vietos politika dėl smurto ir priekabiavimo, kurios turėtų laikytis darbdavys: smurto ir priekabiavimo rizikos vertinimas; asmens, į kurį darbuotojai gali kreiptis, paskyrimas; darbuotojų mokymai; atvejų registravimas ir tyrimas; smurtą patyrusių asmenų ar pranešusių apie smurtą asmenų apsauga ir garantijos ir kt.

VDI yra įpareigota nuolat stebėti mobingo bei psichologinio smurto pasireiškimo darbo vietose padėtį šalyje, ne rečiau nei vieną kartą per metus teikti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai stebėsenos ir priežiūros rezultatų apibendrinimą.

Darbo grupės sudėtis Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu sudaryta darbo grupė, teisės aktų pakeitimų projektams ir pasiūlymams parengti, siekiant efektyviau spręsti psichologinio smurto (mobingo) darbe problemas, buvo sudaryta iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės darbo inspekcijos, Higienos instituto, Vilniaus universiteto, medicinos įstaigų darbuotojų, profesinės sąjungos „Solidarumas“, VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“, Jaunųjų gydytojų asociacijos, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos atstovų.

Palikti atsiliepima

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite: