Vilniaus krašto dainų rinkinys „Varguolių dainos“

0
67

Varėnos viešosios bibliotekos kraštotyros fondas pasipildė dar vienu vertingu leidiniu – 1936 metais išleista knyga „Varguolių dainos“. Kun. Prano Bieliausko surinktų Vilniaus krašto dainų (tekstai ir melodijos) rinkinį bibliotekai padovanojo kun. Prano Bieliausko giminaitis Raimondas Kondrotas

Kunigas Pranas Bieliauskas (1883–1957) – aktyvus Vilniaus krašto lietuvių veikėjas, tarpukario metais lietuvybės saugotojas ir puoselėtojas, liaudies dainų rinkėjas, 1949-1957 m. Valkininkų parapijos klebonas.

1915–1957 metais Vilniaus krašte rinko tautosaką ir etnografinę medžiagą, užrašė apie 3000 dainų su melodijomis, pasakų, smulkiosios tautosakos, rinko numizmatinę medžiagą. 1936 metais minint Prano Bieliausko kunigystės ir visuomeninės veikos 25 metų sukaktuves, Vilniaus lietuvių labdarybės draugijos valdyba nutarė išleisti draugijos lėšomis jo dainų rinkinio dalį. „Draugijos valdyba, leisdama šį dainų rinkinėlį, tikisi ne tik pagerbti kun. Jubiliatą, bet ir patarnauti savo tautai, pateikiant platesnei visuomenei būdingesnių Vilniaus krašto lietuviškų liaudies dainų“, – rašoma „Leidėjų žodyje“. Rinkinyje „Varguolių dainos“ – 125 dainos. „Melodijas paduodu tokias, kokias nugirdau, o tekstą pataisiau, išmesdamas kiek buvo galima, barbarizmus, jų vieton įdėdamas dabar vartojamus žodžius. Kas domėtųsi tekstu, jo originalą galėtų rasti Lietuvių Mokslo draugijoje Vilniuje. Šiame leidinyje yra vestuvinių dainų, apie nuotakos vargus ir jos gerąjį gyvenimą pas močiutę, darbo dainų ir sutartinių“, – leidinio įžangoje „Paaiškinamasis žodis“ rašo kun. P. Bieliauskas. Dainininkus surado Adutiškio, Kabelių, Marcinkonių, Valkininkų, Varėnos ir kitose parapijose.  

1933 m. balandžio mėnesį Pranas Bieliauskas buvo paskirtas laikinuoju Varėnos klebonu. Šį laikotarpį jis, kiek galėdamas, panaudojo dainų ir melodijų užrašymui. P. Bieliausko dienoraštyje, rašytame XX a. pirmoje pusėje („Dienoraštis. 1920-1957“), pateikta išsami ir įdomi medžiaga apie liaudies dainų pateikėjus. „Dienoraštyje“ rasime nemažai duomenų ir apie Varėnos krašto dainų pateikėjus: Agotą Česnulevičienę, Sofiją Tarailaitę, Kotryną Sidziniauskaitę, Rožę Sabaliauskienę, Petronėlę Gaidytę ir kt. Nemažai jų padainuotų dainų pateko į rinkinį „Varguolių dainos“.

Dėkojame už dovanotą knygą ir lauksime kraštotyros leidinio skaitytojų.

Varėnos viešojoje bibliotekoje galima taip pat rasti šias kun. Prano Bieliausko knygas: „Iš Slabados kaimo – į Vilniaus katedrą“ (2013), „Vilniaus dienoraštis 1915–1919“ (2009),  „Valkininkų bažnyčia ir vienuolynas 1955–1957“ (2004), „Dienoraštis. 1920–1957“ (2012).

Laimutė Cibulskienė

Varėnos viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus bibliografė

Palikti atsiliepima

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite: