Ar šie metai Varėnai bus dosnesni?

0
41

Ateinantį antradienį Varėnos rajono taryboje bus svarstomas svarbiausias šių metų projektas – 2020 metų Varėnos rajono savivaldybės biudžetas. Biudžetas, lyginant su praeitų metų planuotu biudžetu, didėja beveik dviem milijonais, tad ar Varėnai šie metai bus lengvesni?

Živilė Puidokaitienė

Biudžetas didėja
Susipažinkime iš arčiau su Varėnos rajono savivaldybės 2020 m. biudžetu. Aiškinamajame rašte nurodoma, kad Varėnos rajono savivaldybės 2020 metų planuojamos biudžeto pajamos – 23 938,3 tūkst. Eur. Biudžeto apimtis suplanuota atsižvelgiant į Finansų ministerijos prognozuojamas Varėnos rajono savivaldybės 2020 m. pajamas – 14 250,0 tūkst. Eur, kitų ministerijų planuotas pajamas – 7 828,8 tūkst. Eur ir planuojamas savivaldybės biudžeto pajamas – 1 859,5 tūkst. Eur, kurias sudarys: pajamos už biudžetinių įstaigų teikiamas paslaugas – 969,5 tūkst. Eur, mokesčiai už aplinkos teršimą ir valstybinius gamtos išteklius – 120,0 tūkst. Eur, vietinė rinkliava – 725,0 tūkst. Eur (iš jų vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų – 705,0 tūkst. Eur) bei materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamomis – 45,0 tūkst. Eur. Apyvartinės lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti 2020 m. sausio 1 d. sudaro 1 567,9 tūkst. Eur.
Lyginant 2020 ir 2019 metų pajamas, 2020 m. biudžeto pajamos didėja 1 811,1 tūkst. Eur, iš jų: pajamos iš mokesčių didėja 1 189,0 tūkst. Eur, dotacijos didėja 350,1 tūkst. Eur, kitos pajamos didėja 246,0 tūkst. Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos didėja 26,0 tūkst. Eur

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2020 m. apskaičiuota suma sprendimams įgyvendinti – 362,0 tūkst. Eur, iš jų: 84,0 tūkst. Eur – valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 105,0 tūkst. Eur – minimaliai mėnesinei algai padidinti iki 607,0 Eur; 120,0 tūkst. Eur – pareiginės algos (atlyginimo) baziniam dydžiui padidinti iki 176,0 Eur; 78,0 tūkst. Eur – mažiausiems koeficientams padidinti dirbantiems pagal darbo sutartį (įgyvendinant Nacionalinę Kolektyvinę sutartį); sumažinta -25,0 tūkst. Eur – pagal teisės aktus perduotoms funkcijoms vykdyti.

Turtas
2020 metais skirta 406,0 tūkst. Eur specialios tikslinės dotacijos savivaldybei turtui įsigyti – Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastato modernizavimui – 174,0 tūkst. Eur ir Varėnos „Ryto“ progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimui – 232,0 tūkst. Eur. 2019 metų pradiniame biudžeto plane specialios tikslinės dotacijos savivaldybei turtui įsigyti buvo skirta 50,0 tūkst. Eur (Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastato modernizavimui), o patikslintas 2019 metų specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybei turtui įsigyti planas sudarė 170,9 tūkst. Eur (Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastato modernizavimui – 129 tūkst. Eur, būstų prijungimui prie centralizuotų nuotekų tinklų – 25,5 tūkst. Eur, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos sporto salės atnaujinimui – 16,4 tūkst. Eur).
Mokinių skaičius per metus sumažėjo – 69 (2019/2020 – 1891, 2018/2019 – 1960).
Apyvartinių lėšų likutis 2020 m. sausio 1 d. sudaro 1 567,9 tūkst. Eur, 2019 m. sausio 1 d. –1428,0 tūkst. Eur.

Paskolos
Varėnos rajono savivaldybės skola 2020 metais negalės viršyti 60 procentų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų.
2020 m. planuojama imti ilgalaikę paskolą (neviršijant atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtintų savivaldybių skolinimosi limitų) 538,7 tūkst. Eur, iš jų: 124,4 tūkst. Eur projektui „Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos laisvų patalpų pritaikymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėms įrengti“ ir 414,3 tūkst. Eur paskoloms grąžinti.
2020 m. taip pat planuojama imti paskolą projektui „Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio pastato modernizavimas“ finansuoti pagal Savivaldybių pastatų fondo finansinę priemonę „Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“. Visa projektui įgyvendinti reikalinga paskolos suma yra 539,1 tūkst. Eur, tačiau, atsižvelgiant į numatomus atlikti darbus, 2020 metais planuojama panaudoti 308,1 tūkst. Eur šios paskolos lėšų.
Iš viso 2020 metais planuojama skolintis 846,8 tūkst. Eur.
Asignavimai
2020 m. planuojama grąžinti 540,6 tūkst. Eur paskolų. Varėnos rajono savivaldybės biudžeto 2020 m. asignavimų planas sudarys 26 353,0 tūkst. Eur, iš jų – 23 566,6 tūkst. Eur asignavimai išlaidoms, iš jų: 14 742,2 tūkst. Eur darbo užmokesčiui, ir 2 786,4 tūkst. Eur asignavimai turtui įsigyti.
Vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginiu veiklos planu, planuojami asignavimai programoms vykdyti (10 programų).
Varėnos rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto asignavimai (kartu su paskolų grąžinimo išlaidomis) savarankiškosioms funkcijoms finansuoti sudarys 16 631,6 tūkst. Eur arba 63,4 % visų biudžeto asignavimų; valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti – 2 435,3 tūkst. Eur arba 9,3 % visų biudžeto asignavimų, mokymo lėšos – 4 767,8 tūkst. Eur arba 18,2 % visų biudžeto asignavimų, kita tikslinė dotacija – 98,9 tūkst. Eur arba 0,4 % visų biudžeto asignavimų, asignavimai iš biudžetinių įstaigų pajamų – 1 043,6 tūkst. Eur arba 4,0 % visų biudžeto asignavimų, skolintos lėšos – 846,9 tūkst. Eur arba 3,2 % visų biudžeto asignavimų, Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos – 120,8 tūkst. Eur arba 0,5 % visų biudžeto asignavimų, speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti – 406,0 tūkst. Eur arba 1,5 % visų biudžeto asignavimų.

Palikti atsiliepima

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite: