Kokias funkcijas vykdys Marcinkonių daugiafunkcis centras?

0
439

Sausio 28 d. tarybos posėdyje turėjo būti svarstomas sprendimo projektas „Dėl sutikimo pertvarkyti Marcinkonių pagrindinę mokyklą į daugiafunkcį centrą“, tačiau Vyriausybės atstovo siūlymu projektas buvo išimtas iš darbotvarkės. Jis buvo svarstomas vasario 25 dienos tarybos posėdyje. Tuomet pirmiausia buvo svarstomas klausimas dėl likvidavimo, o tik paskui dėl daugiafunkcio centro steigimo, mat švietimo įstaiga pirmiausiai turi būti likviduojama, ko nebuvo numatyta sausio 28 d. posėdyje. Vis dėlto sprendimo projektas pateiktas su pakeitimais, išbraukta nemažai funkcijų, kurios tarybos nariams sukėlė abejonių, kokias apskritai tas centras vykdys veiklas…

Živilė Puidokaitienė

Šis sprendimo projektas parengtas įgyvendinant Varėnos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrąjį planą. Plane numatyta, kad nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Varėnos r. Marcinkonių pagrindinė mokykla pertvarkoma į Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcį centrą, kuris naudotųsi likviduotos mokyklos baze ir teiktų bendruomenei reikalingas neformalaus švietimo, socialines paslaugas, sudarytų galimybes užsiimti kultūrine ir sportine veikla. Tokiai plano priemonei Mokyklos taryba yra pritarusi (Mokyklos tarybos 2019 m. lapkričio 11 d. posėdžio protokolas Nr.3). Sausio 28 d. numatytame sprendimo projekte nurodyta, kad darbuotojų, kuriems nebus galimybės pasiūlyti darbo, išeitinėms dviejų mėnesių dydžio išmokoms reikės apie 14 500 eurų. Vasario 25 d. sprendimo projekte nurodyta, kad dviejų mėnesių dydžio išeitinėms išmokoms reikės apie 24 000 eurų.
Mokiniams bus sudaryta galimybė mokytis nesujungtose klasėse, tačiau padidės atstumas iki mokymo įstaigos. Daugiafunkcio centro veiklos užtikrinimui reikėtų apie 96 000 eurų metams.
Bendruomenei bus sudarytos galimybės gauti neformalaus švietimo, socialines paslaugas, sudarytos galimybės užsiimti kultūrine ir sportine veikla. Vis dėlto paaiškėjo, kad ne visas numatytas ir sprendimo projekte išvardytas veiklas šis daugiafunkcis centras galės vykdyti. Išbraukta: 17.1. poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla; 17.3. pagaminto valgio tiekimas renginiams ir kitų maitinimo paslaugų veikla; 17.4. kitų maitinimo paslaugų teikimas; 17.5. informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla; 17.7. sporto įrangos nuoma; 17.8. ekskursijų organizatorių veikla; 17.11. sporto klubų veikla; 17.12. kita sportinė veikla; 17.13. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla; 17.14. kita, niekur kitur nepriskirta asmenų aptarnavimo veikla.
Anot Švietimo skyriaus vedėjos Stasės Bingelienės šito koregavimo prašoma, atsižvelgiant į Vyriausybės atstovo pastabas: „Toms veikloms, kurios lyginamajame variante yra išbrauktos, reikia Konkurencijos tarybos pritarimo. Šiandien prašome pritarti baziniam nuostatų paketui, o paskui kreipsimės į Konkurencijos tarybą pagal poreikį, jeigu tų veiklų reikės, ir gausime pritarimą. Tas pritarimas gali užtrukti keletą mėnesių“.
Jaunius Grikšas pastebėjo, kad dėl šio klausimų nėra padaryta išsami analizė ir per daug yra skubama, tad pasiūlė šį klausimą atidėti ir gerai išdiskutuoti.
S. Bingelienė atsakė, kad jeigu kalbama apie vaikus, tai visos veiklos, susijusios su vaikais, nurodytose funkcijose yra išlikusios. Yra išimtos tos veiklos, kurios galėtų būti siejamos su ūkine ir komercine veikla.
Vidas Mikalauskas teiravosi, jeigu išbraukiama visa eilė punktų, tai kaip bus su jau veikiančiais Vilkiautinio, Perlojos daugiafunkciniais centrais, ar ten buvo gautos Konkurencijos tarybos išvados.
Švietimo skyriaus vedėja atsakė, kad tuo metu nebuvo to reikalaujama. Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja Laura Karlonaitė patikslino, kad ši nuostata įsigaliojo tik 2018 m. ir privaloma ja vadovautis, steigiant naujus centrus.
Povilas Saulevičius pastebėjo, kad jeigu dėl šių veiklų dar nespėta paklausti Konkurencijos tarybos, tai reikėtų palaukti: „Šitos veiklos, kurias jūs išbraukėte dabar, tai jos yra pagrindinės daugiafunkcio centro veiklos: maisto tiekimas ir gaminimas, sporto renginių organizavimas, t. y. tai, kuo verčiasi daugiafunkciai centrai. Jeigu mes paliksime centrą veikti be šių veiklų, tai praktiškai jis neturės ką veikti, išskyrus priešmokyklinį ir ikimokyklinį ugdymą, kitos veiklos bus uždraustos“.
S. Bingelienė patikslino, kad į Konkurencinę tarybą dar nesikreipta, bet planuojama tai daryti. Taip pat atkreipė tarybos narių dėmesį į sprendimo projekte likusius punktus, kurie užtikrina ir sportinę, ir kultūrinę veiklą.
Meras teigė, kad, atsiradus naujoms įstatymo pataisoms, savivaldybė privalo reaguoti ir negalima įtraukti draudžiamų funkcijų: „Visiškai akivaizdu, kad net ir pasikeitus šioms nuostatoms, šį centrą, dėl kurio būtinumo buvo diskutuojama ne tik su švietimo darbuotojais, bet ir su vietos bendruomene, buvo pageidavimas ir tą pageidavimą patvirtina esamas vaikų skaičius, net ir be šių kelių išbrauktų veiklų, centras yra reikalingas ir jis turi funkcionuoti. Mano siūlymas yra pritarti šiam projektui, o ateityje derinsimės ir galbūt sugebėsime įtraukti papildomų veiklų šitam centrui, išsiaiškinsim, kokius reikalavimus turime atitikti. Šios išbrauktos nuostatos nepaneigia svarbiausių centro funkcijų“.
Meras siūlė balsuoti, bet P. Saulevičius norėjo pasakyti, kad reikėtų atskirai balsuoti už J. Grikšo pateiktą siūlymą atidėti šį klausimą. Tačiau P. Saulevičiui nepavyko to garsiai pasakyti, nes A. Kašėta vis išjungdavo tarybos nario mikrofoną. Atskirai už J. Grikšo pasiūlymą nebuvo balsuota, tarybos nariai balsavo už sprendimo projektą, 15 tarybos narių pritarus, sprendimo projektas buvo priimtas.

Palikti atsiliepima

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite: