Meras nusiteikęs dialogui su opozicija

0
55

Rajono tarybos opozicija pareiškė nepasitikėjimą Varėnos r. savivaldybės administracijos direktoriui Alvydui Verbickui ir dėl neveiklumo bei netinkamo pareigų vykdymo pasiūlė jį atleisti iš darbo. Opozicijos lyderis Povilas Saulevičius paaiškino, kodėl opozicijos nariai boikotuoja kai kurių klausimų priėmimą ir kvietė merą susitikti bei įsiklausyti į jų siūlymus, į ką meras atsakė esąs pasirengęs dialogui

Romana Vaičkutė

Boikotavo balsavimą
Trečiadienį vykusiame rajono tarybos posėdyje buvo apsvarstyta net 60 klausimų, pateikta 36 savivaldybės įstaigų ir įmonių praėjusių metų ataskaitos, tačiau patvirtinto ne visos, nes balsuojant dėl Varėnos pirminio sveikatos centro ir VšĮ Varėnos ligoninės ataskaitų opozicijos nariai balsavime nedalyvavo. Į mero Algio Kašėtos klausimą, kas lėmė tokį sprendimą, Martynas Katelynas paaiškino, kad „laisvas mandatas“, t.y. tarybos narys gali laisvai pasirinkti balsuoti ar ne. Opozicijai atsisakius dalyvauti balsavime ir nusišalinus kai kuriems tarybos nariams dėl galimo interesų konflikto ir nesant kvorumui, nebuvo priimti du sprendimai, susiję su Varėnos ligonine.

Komitetų posėdžiai nebus viešai rodomi
9 opozicijos nariai pateikė tarybai sprendimo projektą, kuriuo siūloma pakeisti Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, patvirtintą Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-VIII-89 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“, ir 137 punktą išdėstyti taip: „137. Komitetų posėdžių metu daromi garso ir vaizdo įrašai. Komitetų posėdžiai transliuojami tiesiogiai savivaldybės interneto svetainėje. Komitetų posėdžių garso ir (ar) vaizdo įrašai yra vieši ir Reglamento (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka saugomi informacinėse laikmenose ir skelbiami savivaldybės interneto svetainėje.“ 2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. balandžio 1 d.“
Aiškinamajame rašte nurodoma, kad jau ilgą laiką vyksta diskusijos tarp tarybos narių ir visuomenės, kodėl niekur neįmanoma pasižiūrėti Varėnos rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių įrašų, kurių metu svarstomi įvairūs klausimai. Komitetų posėdžiai vyksta darbo valandomis, kai didžioji visuomenės dalis negali jų tiesiogiai žiūrėti, todėl išlieka poreikis sužinoti, kokias problemas nagrinėja tarybos nariai. Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, tarybos nariai komitetų posėdžių įrašus gali gauti tik po raštiško kreipimosi, o Varėnos rajono savivaldybės administracija į prašymus pateikti komitetų posėdžių įrašus gali atsakyti ir per 20 darbo dienų. Tokiu atveju tarybos nariai negalėtų pasinaudoti komitetų posėdžių įrašų turiniu ruošdamiesi tarybos posėdžiui.

Tačiau valdančiosios daugumos valia šiam projektui nebuvo pritarta, o meras A.Kašėta pakomentavo, kad daugybėje šalies savivaldybių įrašai nėra transliuojami, o įrašus tarybos nariai gali gauti, todėl nėra prasmės ką nors keisti. Į P.Saulevičiaus ir M.Katelyno įtikinėjimus, kad rajono žmonės turi teisę žinoti, kaip vyksta diskusijos ir kaip iš tikrųjų dirba tarybos nariai komitetuose, nebuvo atsižvelgta. „Kaip gavote įrašus, taip ir gausite“, – sakė meras.

Siūlo atleisti administracijos direktorių
Tarybos narys Jaunius Grikšas perskaitė opozicijos narių (9) pareiškimą dėl nepasitikėjimo Varėnos savivaldybės direktoriumi Alvydu Verbicku.
„Opozicijos nariai pareiškia nepasitikėjimą Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriumi Alvydu Verbicku. Mūsų nuomone, administracijos direktoriaus neveiklumas, netinkamas jam pavestų pareigų vykdymas, atsainus požiūris į susidariusių problemų sprendimą ir nekompetenciją netenkina Varėnos r. savivaldybės gyventojų ir tarybos narių bei kenkia Varėnos r. gyventojams bei savivaldybės atstovaujamosios ir vykdomosios valdžios institucijų veiklai. Reiškiame ne tik politinį nepasitikėjimą administracijos direktoriui Alvydui Verbickui, bet ir manome, jog jis netinkamai vykdo pareigas pagal nustatytas veiklos rūšis.
Pirma. Negebėjimas pasirengti ir priimti reikiamus sprendimus didelio snygio metu yra nepateisinamas aplaidumas, kai Varėnos rajono gyventojai kelioms paroms buvo palikti be elektros, o rajono keliai tapo nepravažiuojami;
Antra. Atsainus ir neatsakingas Varėnos r. savivaldybės 2021 m. biudžeto formavimas;
Trečia. Negebėjimas suvaldyti COVID-19 pandemijos Varėnos r. savivaldybės administracijoje;
Ketvirta. Negebėjimas tinkamai panaudoti savivaldybės administracijos žmogiškuosius išteklius;
Penkta. Vengimas atsakinėti į tarybos narių klausimus;
Šešta. Nuolatinis dalies atstovaujamosios valdžios siūlymų ir pastabų ignoravimas.
Vadovaudamiesi Vietos savivaldos įstatymo 13 str. 4 p. Varėnos r. savivaldybės reglamento 7 p. ir atsižvelgdami į anksčiau išdėstytas aplinkybes reikalaujame mero sušaukti neeilinį Varėnos rajono savivaldybės tarybos posėdį per dvi savaites nuo šio pareiškimo paskelbimo dienos, kuriame dėl pareikšto nepasitikėjimo būtų svarstomas Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus atleidimo iš direktoriaus pareigų klausimas.
Pridedame sprendimo projektą dėl Varėnos savivaldybės administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų“.

Kokie motyvai nebalsuoti tam tikrais klausimais?
Kitą pareiškimą opozicijos vardu padarė Povilas Saulevičius. Jis sakė, kad šis pareiškimas – greičiau atsakymas merui, kokie opozicijos narių motyvai nusišalinti ir nebalsuoti tam tikrais klausimais. „Gerbiamas mere, jūs jau ne vieną kartą ignoravote opozicijos tarybos narių kreipimąsi ir siūlymą susitikti ir spręsti Varėnos rajonui aktualias problemas ir apsvarstyti kitus aktualius klausimus. Jūs ignoravote Varėnos r. savivaldybės tarybos opozicijos narių pareiškimą, kuriuo raginama pradėti tyrimus savivaldybės darbuotojams dėl melagingai pateiktos informacijos. Iki šiol nuo vasario pradžios mes nesame gavę jokių atsakymų. Jūs, mere, nuolatos ignoruojate savivaldybės tarybos posėdžių metu tarybos narių pagrįstus reglamente numatytus reikalavimus pasisakyti, replikuoti arba užduoti klausimus, Jūs, gerbiamas mere, kartu su savo daugumos atstovais dar kartą ignoravote siūlymą demokratizuoti procesus mūsų savivaldybėje, t.y. viešinti informaciją, kuri vyksta komitetų posėdžių metu. Man atrodo, mere, šitie atsakymai Jums turėtų būti priimtini ir suprantami ir paaiškinantys mūsų motyvus, kodėl mes elgiamės tam tikrais klausimais taip, kaip mes elgiamės, kodėl mes nusišalinam ir nebalsuojam dėl tam tikrų klausimų. Aš labai tikiuosi ir viliuosi, kad Jūs galų gale atkreipsite dėmesį į tarybos narių siūlymus ir pageidavimus, teisėtus, reglamentuotus. Labai tikiuosi, kad po šio pasisakymo Jūs visgi išdrįsite ir žengsite žingsnį į diskusiją su opozicijos nariais, nes iki šiol Jūs juos ignoravote visokiomis prasmėmis. Gerbiamas mere, aš jums nuoširdžiai linkiu būti demokratiškesniam, nuoširdžiai linkiu būti sukalbamesniam ir nesėdėti užsidarius savo kabinete ar namuose Vilniuje, o galų gale susitikti kad ir nuotoliniu būdu su opozicijos nariais ir leisti mums išsakyti Jums problemas, kurios yra akivaizdžios mūsų rajone, t.y. susijusios su kultūros įstaigų, bibliotekų uždarymu, su administracijos direktoriaus neveiklumu ir daugybe kitų klausimų.“
Po šio pareiškimo meras A.Kašėta sakė: „Kadangi tarybos narys neskaitė pranešimo, o kreipėsi gyvu žodžiu, todėl, matyt, turiu sureaguoti. Gerbiamas kolega, sveikinu tapus opozicijos lyderiu ir noriu Jums palinkėti tas pareigas eiti kaip galima sąžiningiau. Mano linkėjimas – pirmiausia kalbėti tiesą, nes Jūs atstovaujat 9 tarybos nariams, todėl turit teikti tarybos nariams ir visuomenei argumentus, faktus, kurie yra tikrai pagrįsti, ir kaip opozicijos lyderiui rodyti politinės kultūros pavyzdį. Dėl susitikimų – aš kaip meras sulaukiau kreipimosi, kuris buvo registruotas, tik vieną kartą ir aptarti tam tikrus klausimus, dėl kurių prieš tarybos posėdį mes jau buvome apsisprendę ir komitetuose buvo prabalsuota, tai pakankamai pavėluotas siūlymas susitikti ir aptarti jau aptartus klausimus. Ačiū, kad jūs esate geranoriškai nusiteikę bendrauti, aš taip pat esu nusiteikęs dialogui. Jeigu bus nuoširdu iš abiejų pusių, manau, kad mums pavyks.“
Posėdžio pabaigoje, kaip įprasta, informaciją pateikė Ekstremalių situacijų valdymo centro vadovas, rajono savivaldybės administracijos direktorius Alvydas Verbickas.

Palikti atsiliepima

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite: