Skirtingi požiūriai į rajono savivaldybės biudžetą

0
354

Antradienį savivaldybės tarybos posėdyje buvo svarstomas svarbiausias šių metų dokumentas – Varėnos rajono savivaldybės biudžetas. Projektas buvo patvirtintas, tačiau už jį balsavo ne visi tarybos nariai, nes ne visų nuomonės sutapo dėl iškeltų prioritetų

Živilė Puidokaitienė

Ignoravo socialdemokratus
Po Finansų ir investicijų skyriaus vedėjos Svetlanos Griškevičienės supažindinimo su sprendimo projektu, Varėnos rajono savivaldybės tarybos socialdemokratų frakcijos vardu pasisakė Povilas Saulevičius: „Socialdemokratų frakcija, susipažinusi su 2020 m. rajono biudžeto finansiniais rodikliais ir realiai įvertindama biudžeto formavimo sudėtingumą, š. m. vasario 14 d. pateikė savo siūlymus Biudžeto ir finansų komitetui. Labai keista, tačiau jo nariams siūlymo nei savivaldybės administracija, nei Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas nepersiuntė ir tik komiteto posėdžio metu jį paviešino.
Matyt, rajono vadovai jau iš anksto buvo nusprendę, kad už šį siūlymą valdančiosios daugumos atstovai nebalsuos“. Tarybos narys apgailestavo, kad eilinį kartą daugumos atstovai ignoravo socialdemokratų siūlymus ir balsų dauguma juos atmetė be diskusijų ir paaiškinimų, kodėl šie siūlymai jiems netinka: „Pavyzdžiui, kuo blogas siūlymas didinti asignavimus gatvių apšvietimui atsisakant mero Algio Kašėtos ir administracijos direktoriaus Alvydo Verbicko bei jiems artimų bičiulių komandiruočių į Armėniją ir Ukrainą? Mat jau ne kartą gerbiamas meras viešai gyrėsi, kad ryšiams su užsieniu dėmesio skirs mažiau, o labiau orientuosis į Varėnos rajono žmonių problemų sprendimą.

Arba kodėl netiko siūlymas didinti skiriamus asignavimus Varėnos rajono kelių ir gatvių priežiūrai ar kelių ir takų paprastajam remontui, atsisakant pirkti apynaujį automobilį, atsisakant leisti savivaldybės nuveiktų darbų spalvotą naujienlaiškį ir kitų, ne tiek svarbių, išlaidų. Ypatingai atsižvelgiant į tai, kad sunkiai formuojant biudžetą darbuotojų atlyginimai suplanuoti tik 11-ai mėnesių, nors Lietuvos ekonomika auga, BVP didėja, o planuojamas 2020 m. Varėnos r. savivaldybės biudžetas yra beveik 2 mln. Eur didesnis nei 2019 metais. Beje, gerbiamas meras anksčiau nevengė viešai girtis ir šiuo pasiekimu, mat jam vieninteliam, po ilgos pertraukos ir labai prasto kitų valdymo, vienais metais pavyko suplanuoti darbuotojams atlyginimus visiems metams… tad nuo šiol „prastu valdytoju“ nuo šiol galima vadinti ir p. Algį Kašėtą“.

Prioritetas – atlyginimai
Teritorinio vystymo ir kaimo reikalų komitete P. Saulevičius klausė Finansų ir investicijų skyriaus vedėjos, kodėl 2020 m. atsisakoma „Verslo plėtros ir komunikacijos centro kūrimo“ projekto, kodėl nebus remontuojamas Rudnios kaime esantis tiltas per Ūlos upę, kodėl nebus įrenginėjamos automobilių stovėjimo aikštelių, kodėl atsisakoma Varėnos rajono gatvių ir kaimų apšvietimo tinklo plėtros ir kitų žmonėms svarbių darbų, mat visi šie darbai yra numatyti strateginiuose savivaldybės dokumentuose. Anot tarybos nario, Finansų ir investicijų skyriaus vedėjos atsakymas buvo toks – formuojant biudžetą didžiausias prioritetas skiriamas savivaldybės darbuotojų darbo užmokesčiui suplanuoti, projektams įgyvendinti ir kitiems sutartiniams įsipareigojimams padengti. „Po tokio atsakymo kyla labai svarbus klausimas: o tai kurioj vietoj yra rajono žmonių gerovė, saugumas ir elementarių poreikių tenkinimas? Matyt, į šį klausimą galima bus atsakyti tik po trijų metų, kai artės kiti savivaldybės tarybos ir mero rinkimai, mat vėl teks kurti pažadus, juos apvilkti į gražias spalvotas nuotraukas, o po metų viską pamiršti“.

Ką veikia turizmo skyrius?
P. Saulevičius atkreipė dėmesį į mūsų savivaldybės šūkį ir viziją: „Varėna gamtos ritmu“, – toks mūsų savivaldybės šūkis. „Šiuolaikiškas gyvenimas gamtos ritmu“, – taip vadinasi Varėnos rajono vizija iki 2028 metų. „Palankios sąlygos verslui, poilsiui bei gamtiniam ir kultūriniam turizmui“, – toks yra Varėnos rajono savivaldybės vienas iš siekių. „Tapti turizmo kraštu ir pradėti vystyti naują verslo kryptį – sveikatinimo ir socialines paslaugas atvykstantiems asmenims“ – taip vadinasi viena iš trijų Varėnos rajono strateginių krypčių. Vizijai ir tikslams pasiekti netgi įsteigtas atskiras Ekonomikos ir turizmo skyrius. Akivaizdu, kad vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės strateginiu plėtros planu didžiausias prioritetas turėtų būti skiriamas Turizmo skatinimo programai. Turėtų, bet, deja, yra atvirkščiai. Šiai programai skiriami asignavimai mažėja 339 tūkst. eurų lyginant su praėjusiais metais ir sudaro viso labo 37,6 tūkst. Eur. Žvelgiant į šią situaciją kyla keletas klausimų ir pastebėjimų: ką veikia Ekonomikos ir turizmo skyrius? Už ką atsakingos ten dirbančios specialistės, kurių metinei veiklai skiriami 37 tūkstančiai eurų, o jų atlyginimai į rankas sudaro mažiausiai 50 tūkst. Eur? Gal vertėtų tokį skyrių naikinti, o sutaupytas lėšas panaudoti kitoms veiklos sritims? Varėnos rajono smulkieji verslininkai ir svečiai jau seniai skundžiasi dėl prastos turizmo objektų infrastruktūros. Akis bado prasta, kai kur ir apgailėtina, poilsiaviečių būklė, privažiavimo keliai prie jų ir lankytinų objektų nuorodų ir informacinių ženklų stoka. Faktai rodo, kad turizmas jau nebe prioritetas, tačiau strateginiai dokumentai ir savivaldybės administracijos struktūra teigia kitaip. Ironizuojant galima teigti, kad galbūt mums reikia keisti strateginius dokumentus, šūkį ir viziją, juos pritaikant pagal nūdienos prioritetus, pvz. „Varėna – vienas didžiausių vadovų ir jų patarėjų atlyginimų rajonas“. Arba „Varėna – nudistų kraštas, kur ant ledo net vadovai nuogi guli“.
Socialdemokratų frakcijos nuomone, savivaldybės administracijos parengtas 2020 m. biudžeto projektas neatitinka 2018-2028 m. Varėnos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano ir 2020-2022 m. strateginio veiklos plano tikslų, nesutampa su rajono gyventojams duotais pažadais ir jų lūkesčiais, todėl jam nepritaria.

Įžvelgė neteisybę
Biudžeto komiteto pirmininkas Kęstutis Budėnas sureagavo į Povilo Saulevičiaus pasisakymą ir teigė, kad jam nepatiko šis pareiškimas, nes tai yra neteisybė. Taip pat pirmininkas informavo, kad į šį biudžetą yra neįtrauktos kelių priežiūros programos lėšos: „Šių metų biudžeto apimčiai daugiausiai įtakos turi pagrindinių finansinių rodiklių pokyčiai, patvirtinti 2020 m. valstybės ir savivaldybės biudžetų finansų rodiklių patvirtinimo įstatymu. Biudžeto ir finansų komitetas dalyvavo trijuose posėdžiuose, kuriuose buvo pristatomas ir svarstomas 2020 m. biudžeto projektas. Biudžeto projektas taip pat buvo pateiktas ir visuomenei viešajam svarstymui. Gyventojai galėjo klausti ir teikti pasiūlymus. Paskutiniame posėdyje Finansų ir investicijų skyriaus vedėja nurodė 2020 m. biudžeto projekto pakeitimus. Posėdyje buvo išnagrinėti socialdemokratų frakcijos siūlymai dėl pakeitimų šių metų savivaldybės biudžeto projekte. Biudžeto ir finansų komitetas šiems trims siūlymams nepritarė, atmetė juos balsuojant. Daugiau pasiūlymų iš frakcijų, komitetų ir gyventojų negavome“.

Reikia daugiau lėšų
Savo pastebėjimus apie rajono biudžetą išdėstė ir vicemeras Giedrius Samulevičius: „Lietuvos ekonomika per pastaruosius 7-8 metus augo. 2020 metais rajono biudžeto pajamos didėja 1 mln. 849 tūkst. Eur. Savivaldybės savarankiškoms funkcijos finansuoti skirta daugiau 1 mln. 461 tūkst. Eur. Nuo 2010 m. tik 2017 ir 2018 metais darbo užmokestis buvo suplanuotas 12 mėnesių. Šiemet to padaryti nepavyko. Pagrindinės priežastys: dvejus metus iš eilės buvo didinamas darbo užmokestis; tęsiasi intensyvus projekto įgyvendinimas; įstaigų išlaikymui dėl kylančių prekių ir paslaugų kainų kasmet reikia skirti vis daugiau lėšų. Darbo užmokestis daugiausiai didinamas dėl Seimo priimtų sprendimų. Jo didinimas yra būtinas ir labai reikalingas žmonėms. Pastaruoju metu svarbiausia vidaus grėsmė yra susijusi su kvalifikuotų darbuotojų trūkumu ir tai tampa dideliu iššūkiu mažus atlyginimus galinčioms pasiūlyti įmonėms ir įstaigoms. Didžiausia problema žmonėms tampa maži atlyginimai, atlyginimo kintamoji dalis ateityje turi didėti biudžetinių įstaigų darbuotojams, nes maži atlyginimai nemotyvuoja atsiduoti darbui. Jei tik atsirastų daugiau finansinių galimybių, neabejoju, kad taryba dar sparčiau gerintų dirbančiųjų padėtį. Taigi jau antrus metus iš eilės pagrindinis prioritetas yra darbo užmokesčio didinimas. 2020 m. lėšų poreikis iš savivaldybės biudžeto darbo užmokesčiui didėja 1 mln. 275 tūkst. Eur. Iš jų – apie 350 tūkst. Eur – tarybos sprendimu, t. y. 10,4 proc. 2019 m. lėšos, skirtos darbo užmokesčiui didėjo 1 mln. 339 tūkst. Eur, iš jų – apie 500 tūkst. – tarybos sprendimu, 13,9 proc.“.

Išaugs skolinimosi poreikiai
Anot vicemero, privaloma pasinaudoti Europos Sąjungos paramos laikotarpiu, kuris yra labai intensyvus ir jau artėja prie pabaigos. Aiškėja, kad Europos Komisijos pateiktame siūlyme 2021-2027 m. finansavimą iš sanglaudos fondų Lietuvai siūloma mažinti 27 proc. „Per ateinančius metus Lietuvai gresia gerokai suliesėję europietiški aruodai ir tai gali turėti įtakos šalies ekonomikai. Pažymėtina, kad nuo 2021 m. labiau išaugs savivaldybių skolinimosi poreikiai, nes Europos Komisijos siūlymai dėl 2021-2027 m. daugiametės finansinės programos numato bendrafinansavimo normos pokyčius. Savivaldybės jau turės finansuoti ne 15 proc., o ne mažiau 30 proc. projekto vertės“, – informavo G. Samulevičius.

Galimybės – nedidelės
Meras Algis Kašėta taip pat jautė pareigą atsiliepti į P. Saulevičiaus pranešime išsakytus komentarus jo atžvilgiu: „Noriu pabrėžti, kad šis biudžetas nėra kažkuo išskirtinis, jis yra gerai subalansuotas ir užtikrina tiek įstaigų funkcionavimą, tiek paslaugų teikimą gyventojams, užtikrina pagrindinių ir labai svarbių mūsų krašto žmonėms projektų įgyvendinimą. Be jokios abejonės, šis projektas yra gerai parengtas ir metų bėgyje tikrai nesukels problemų. Turint omenyje, kad mūsų savivaldybė yra ne iš turtingųjų savivaldybių ir niekada nebuvo iš tų, kurios turėjo didesnį negu vidurkis Lietuvoje biudžetą. Todėl mes negalime sakyti, kad galime patenkinti visus poreikius, kad šis biudžetas yra tobulas. Tiesiog jis yra geras biudžetas. Aš dėkoju komandai, kuri rengė, administracijos vadovams, Finansų ir investicijų skyriaus darbuotojams. Norėčiau atkreipti dėmesį į kai kuriuos pasakytus teiginius, kurie, kaip jau minėjo kolega K. Budėnas, yra neteisingi arba buvo pateiktos tam tikros interpretacijos“.
Meras tuos siūlymus, kuriuos pateikė socialdemokratų frakcija, įvardijo kaip gerai atliktus namų darbus. Taip pat akcentavo, kad reikia pagirti opoziciją, kad jie namų darbus darė ir jų pareiga yra ieškoti silpnų vietų projektuose, ypač biudžeto projekte.
„Tačiau tas darbas buvo padarytas pakankamai paviršutiniškai ir atmestinai. Todėl, kad buvo paimtas skirtumas tarp praėjusių metų biudžeto kai kurių skaičių lentelėje ir šių metų. Šiuo atveju buvo paminėta ir turizmo sritis, ir apšvietimas, šaligatviai, viešinimui skirtos lėšos, komandiruotėms. Tada buvo pasiūlymai nuo kažko nubraukti, kažkam pridėti. Tai nėra sudėtinga, manau, bet nenoriu nieko įžeisti, kad penktos klasės mokiniai taip pat gali tą padaryti. Pasigedom išsamesnės analizės ir pasiūlymų, kaip tas pajamas didinti. Kalbant apie turizmą, tai gerbiamas tarybos narys turėjo žinoti, nes pats dirbo savivaldybėje, dirbo ir artimieji šiame skyriuje, kad ten tik vienas žmogus užsiima turizmo klausimais, o ne visas skyrius. Lygiai taip pat yra ir dėl gatvių apšvietimo bei šaligatvių – darbų bus atlikta tikrai ne mažiau, tiek įrengiant naujus šviestuvus, tiek juos modernizuojant, tiek ir tiesiant šaligatvius. Tiesiog tie darbai bus atlikti per tam tikrus projektus“, – kalbėjo meras. A. Kašėta pabrėžė, kad į iškylančias problemas žiūrima lanksčiai ir kūrybiškai, o biudžetas yra suformuotas pagal mūsų galimybes, o tos galimybės yra ne begalinės.
18 balsavus „už“, 3 – „prieš“ ir 3 susilaikius, savivaldybės biudžetas buvo patvirtintas.

Palikti atsiliepima

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite: