Nutarta: nuo rugsėjo Panočių mokykla uždaroma

0
164

Nors Panočių krašto bendruomenė kreipėsi į merą prašydama
neuždaryti vienintelės šiame krašte ugdymo įstaigos, o tarybos opozicijos
nariai pateikė pasiūlymą palikti bent pradinio ugdymo skyrių ir sudaryti
galimybę mažiausiems mokytis arčiau namų ir išvengti varginančios kelionės autobusu į mokyklą Varėnoje, prašymai bei pasiūlymai nebuvo išgirsti ir vasario pabaigoje vykusiame rajono tarybos posėdyje buvo pritarta rajono mokyklų pertvarkai bei priimtas sprendimas nuo ateinančio rugpjūčio 31-osios šią mokyklą uždaryti

Rita Reivytė

Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pokytis
Mokyklų pertvarkos projektą pristatė Varėnos r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Stasė Bingelienė.
Rajone mažėjant mokyklinio amžiaus vaikų skaičiui, keitėsi mokyklų dydis ir jų skaičius. Per 2016–2020 m. laikotarpį buvo reorganizuotos Varėnos „Šaltinėlio“ pradinė mokykla prijungiant ją prie Varėnos „Ryto“ progimnazijos, Varėnos r. Merkinės pagrindinė mokykla prijungiant ją prie Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos, likviduotos Varėnos r. Marcinkonių ir Varėnos r. Vydenių pagrindinės mokyklos, Varėnos r. Liškiavos mokykla-daugiafunkcis centras pertvarkyta į Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcį centrą, o Varėnos r. Nedzingės mokykla-daugiafunkcis centras pertvarkyta į Varėnos r. Perlojos daugiafunkcio centro Nedzingės daugiafunkcį skyrių.
Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. bendrąjį ugdymą Varėnos savivaldybėje teikia 3 gimnazijos, 1 progimnazija, 5 pagrindinio ugdymo mokyklos, viena iš jų specialiojo ugdymo mokykla. Taip pat Varėnos technologijos mokykla pagal pasirašytą susitarimą moko 14–16 metų jaunuolius jaunimo klasėse (pagrindinio ugdymo programos antras koncentras).
Varėnos r. Panočių pagrindinė mokykloje buvo teikiamos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo ir vaikų neformaliojo švietimo programos. Nuo 2021 08 31 statusas – likvidavimas.
Taip pat prijungiama Varėnos r. Senosios Varėnos „Nykštuko“ lopšelis­darželis ir steigiamas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius, Gudžių pradinio ugdymo skyrius pertvarkomas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrių.

Klausimai be atsakymų
Tarybos posėdyje opozicijos nariai pateikė klausimų, bet arba nesulaukė atsakymų, arba išgirdo išsisukinėjimus.
Štai Vidas Mikalauskas klausė vicemero Giedriaus Samulevičiaus, mokyklų pertvarkos grupės vadovo, kas sudarė grupę, kokia sudėtis ir kiek posėdžių vyko. Į tai G.Samulevičius atsakė, kad grupių susitikimų buvo pakankamai, „jeigu jums reikės konkrečios, personalios grupės sudėties, tikrai galėsim jums ją pateikti, aš tik garantuoju, kad tai – kompetentingi žmonės, tiek mokyklos vadovas, tiek didžioji dalis švietimo skyriaus specialistų“. Angelė Malinovskienė klausė G.Samulevičiaus, ar Panočiuose – tik vienintelėje Lietuvos mokykloje yra jungtinės klasės, ar dabar visoje Lietuvoje turės uždaryti jungtines klases? G.Samulevičius sakė: „Darbo grupė pasiūlė ir mes turim eiti šiuo sunkiu keliu“.
Algis Miškinis klausė: „Kieno gera valia prieš dvejus metus, beje, priešrinkiminius, nebuvo uždaroma Vydenių pagrindinė mokykla su keliais vaikais, ir kodėl dabar tokio likimo nusipelnė Panočiai?“. G.Samulevičius kalbėjo: „Apie gerą valią aš negaliu nieko pasakyti, nes viskas yra steigėjo rankose, t.y. tarybos, rankose. Panočių mokykla yra gera mokykla, puiki mokykla, mokytojai geri, bet problema yra ta, kad mokinių skaičius yra toks mažas ir visos klasės šimtu procentų yra jungtinės. Ir štai atsirado problema, kurią patvirtino nepriklausomi ekspertai ir netgi švietimo ministerijos. Tą gali patvirtinti netgi pati ministrė. Aš negaliu Jūsų įtikinti, jeigu jūs esate įsitikinę, kad jungtinės klasės yra gėris, tai tiesiog yra skirtingas požiūris ir supratimas.“

Žybčiojo emocijos
Ąžuolas Kuprys stebėjosi, kaip G.Samulevičius būti grupės vadovu, o A.Miškinis teigė, kad Švietimo skyriaus vedėja manipuliuoja skaičiais; Jaunius Grikšas beldėsi į tarybos narių širdis bandydamas jas suminkštinti, nusakydamas situaciją, kaip jaučiasi vaikas atvažiavęs iš Dubičių 12 km į Panočių mokyklą ir į Varėną, klasę su 30 vaikų ir įveikęs 45 km, jau pavargęs; Danutė Karalevičienė sakė, kad problema sprendžiama tada, kai traukinys jau nuvažiavęs: „Kur buvo vedėja prieš metus, du?“ – klausė ji. Ą.Kuprys klausė, kodėl tarybos nariams buvo pateikiama melaginga informacija mokyklą. Bet atsakymo iš mero nesulaukė.
Povilas Saulevičius padarė pareiškimą. Pasak jo, opozicijos nuomone, priimant sprendimą reikia įvertinti tris aspektus: ekonominį, geografinį ir mokslo kokybės bei gyventojų nuomonės. Pasak jo, mero siūlomas ekonominis aspektas visiškai nepagrįstas, kadangi išliks priešmokyklinis ugdymas, tad išliks visa infrastruktūra, kurią vis tiek reikės išlaikyti. Norint palikti pradinį ugdymą, reiktų palikti du pedagogus, kurių darbo užmokesčio našta tenka ne savivaldybei, tad finansiškai Varėnos r. savivaldybės biudžetui Panočių pradinės mokyklos išlaikymas jokių nuostolių neatneš. Nei meras, nei jo komanda neįvertino rizikos, kiek Panočių krašto vaikų pasirinks ne Varėnos mokyklą, o Šalčininkų r. Kalesninkų mokyklą. „Mūsų žiniomis, bent 10 vaikų iškeliaus ten mokytis ir tai jau bus didelis nuostolis mūsų rajonui, – sakė jis. – Antras – geografinis aspektas – naikinti mokyklą yra dar blogesnis, nes vaikai iš tolimiausių kaimų, tokių kaip Dubičiai, Kalviai ar Gribaša, bus priversti važinėti į Varėnos mokyklą sunkiai pravažiuojamais keliais. Trečias – mokslo kokybė. Pasak jo, švietimo skyriaus vedėja akcentavo, kokią naudą gaus vaikai mokyklose, kuriose bus išmanios lentos, įtraukusis ugdymas ir t.t. Net ir meras iš lapuko skaitė šiuos privalumus, tačiau realybė yra visiškai kitokia. Auditas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje parodė, kad ir šioje mokykloje nėra Švietimo skyriaus vedėjos paminėtų išmaniųjų lentų ar elementarių multimedijų aparatų.“ Jis taip pat pažymėjo, kad vaikų iš atokiausių kaimų kelionė užtruks ilgiau negu ministerijos nustatytą 1 valandą, o žiemą nevalyti keliai išvis nepravažiuojami. „Bet šito gali nežinoti ponas Kašėta, nes gyvena Vilniuje ir iš ten pastaruoju metu dirba Varėnos rajono meru, bet vicemeras turėtų puikiai žinoti šias apylinkes ir suprasti, kokia prasta tų kelių būklė, – kalbėjo P.Saulevičius. – Ar pagalvojot apie vaikų neformalųjį ugdymą? Keliaujant tokius atstumus, tam visiškai nebeliks laiko. Kaip bus užtikrinta specialiųjų poreikių turinčių vaikų pavežėjimo paslauga? Juk tokius vaikus turi lydėti paskirtas asmuo? Ar nors vienas išėjote iš savo kabineto, ar atvažiavote iš Vilniaus ir pasiteiravote ten gyvenančių žmonių nuomonės? Akivaizdu, kad ne ir todėl mums liūdna“.
Prieš balsavimą meras Algis Kašėta replikavo: „Niekas nesidžiaugia šiuo klausimu. Kai Vydenių ir Marcinkonių mokyklas uždarinėjom, jūs nesigraudinot. Ar nekeista, kad 25 tėveliai iš Panočių vežioja vaikus į Varėną, t.y. pusė besimokančių vaikų skaičiaus“.
15 balsavus „už“, 7 – „prieš“ sprendimas buvo priimtas.

Palikti atsiliepima

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite: