Vilija Blinkevičiūtė: Tikiu, kad sunkiausi pandemijos metai – jau už mūsų nugarų“

0
77
Vilija Blinkevičiūtė: „Šiemet dar kartą ir labai aiškiai supratau: kaip gerai, kad esame Europos Sąjungoje. Vieniems susigrumti su pandemija būtų buvę žymiai sunkiau“.

Pokalbis su Europos Parlamento nare, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininke Vilija BLINKEVIČIŪTE.

Rimantas KAZLAUSKAS

Gerbiama Vilija, tikriausiai ir šiemet Europos Parlamento (EP) darbotvarkėje vieni svarbiausių buvo kova su pandemija ir jos pasekmėmis?

Žinoma. Šiemet dar kartą ir labai aiškiai supratau: kaip gerai, kad esame Europos Sąjungoje. Vieniems susigrumti su pandemija būtų buvę žymiai sunkiau. Kalbu ir apie milžiniškas lėšas, bet už jų juk žmonės, jų likimai.

Dar vasarį EP patvirtino 672,5 milijardo eurų dydžio ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę, skirtą padėti kovoti su pandemija. Tai dotacijos ir paskolos valstybėms, taip pat ir Lietuvai. Iškart po to EP patvirtino programą „ES – sveikatos labui“, pagal kurią kuriamas bendras ES vaistų, vakcinų ir medicinos priemonių rezervas. Pritarta skirti valstybėms 100 milijardų eurų darbo vietoms išsaugoti, kai įmonės negali vykdyti veiklos dėl koronaviruso krizės.

Gegužę EP skyrė beveik 400 milijonų eurų Solidarumo fondo lėšų pandemijai valdyti Lietuvoje ir dar 19 Europos valstybių. Dabar iš jo galima finansuoti ir visuomenės sveikatos krizių valdymą, infekcinių ligų stabdymą.

Išplėstas Europos socialinis fondas: 88 milijardų eurų skirtiinvesticijoms į darbo vietų kūrimą, į galimybes naudotis sveikatos paslaugomis ir į skurdo mažinimą. Daugiau lėšų numatyta kovai su jaunimo nedarbu, vaikų skurdu.

Kokie dar buvo svarbūs sprendimai, nesusiję su pandemija?

Liepą priėmėme rezoliuciją, pagal kurią, pavyzdžiui, bus užtikrinta, kad iki 2030 m. būtų užbaigti tokie projektai kaip „Rail Baltica“.

Lietuvai aktualu ir tai, kad patvirtinome 16 milijardų eurų paketą, kuris padės ES valstybėms stiprinti sienų apsaugą ir migracijos srautų valdymą bei gerinti trečiųjų šalių piliečių integraciją.

Vienas iš paskutiniųjų sprendimų: EPpritarė ES bendrai žemės ūkio politikos (BŽŪP) reformai. Siekiama ekologiškesnio ūkininkavimo ir teisingesnės bei skaidresnės politikos.Ne mažiau kaip 10 proc. tiesioginių išmokų bus naudojama mažiems, vidutiniams ūkiams remti. Bent 3 proc. biudžeto bus skiriama jauniesiems ūkininkams. Valstybės bus įpareigotos užtikrinti, kad ne mažiau kaip 25 proc. tiesioginių išmokų skirtų aplinkos apsaugos priemonėms.

Kaip sekėsi dirbti Jūsų pagrindiniame – Užimtumo ir socialinių reikalų – komitete?

EP patvirtino komiteto inicijuotą atnaujintą Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo reglamentą.Buvau šio klausimo pranešėja, atstovavau Parlamentui derybose su Vadovų Taryba ir Europos Komisija.

Šis sprendimas reiškia didesnę paramą, skiriamą didesniam skaičiui darbą praradusių žmonių. Lankstesnės taisyklės leis gauti paramą ir praradusiems darbą dėl COVID-19 pandemijos. Numatyta vaiko priežiūros pašalpa atleistiems darbuotojams, padidinta parama savarankiškai dirbantiems asmenims, norintiems pradėti verslą.

Taip pat svarbu: EPbalsavo už visoms ES valstybėms vienodus ir ateityje privalomus minimalios mėnesio algos (MMA) kriterijus. Direktyvos dėl deramo ir teisingo minimalaus darbo užmokesčio ne vienerius metus siekia Europos socialdemokratai. Direktyva nukreipta į MMA didinimą ir kolektyvinių derybų skatinimą. Pokyčiais siekiama užtikrinti, kad visu krūviu dirbantieji ES uždirbtų tokį MMA, kuris užtikrintų jiems ir jų šeimoms deramą pragyvenimo lygį. Neįtikėtina, bet dabar turtingiausioje pasaulio bendrijoje beveik 10 proc. darbuotojų gyvena skurde.

EP siūlo, kad, nustatant MMA, reikėtų įvertinti bendrą perkamąją galią pagal kiekvienos valstybės prekių ir paslaugų krepšelį, pagal vidutinį darbo užmokestį bei jo augimo tendencijas, taip pat skurdo lygį.

Juda į priekį Vaikų garantija. Pagaliau, atsižvelgdama į EP rezoliucijas, Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl Europos vaiko garantijų sistemos. Buvau viena iš šios iniciatyvos autorių, ją pristačiau ir gyniau jos būtinybę. Iniciatyva numato konkrečias (taip pat ir finansines) priemones visiems vaikams užtikrinti kokybiškas gyvenimo sąlygas, nepriklausomai nuo turtinės padėties, visuomeninio tėvų ar globėjų statuso.

Skinasi kelią komiteto iniciatyva užtikrinti teisę po darbo atsijungti nuo interneto. EP balsavo, kad, pasibaigus darbo valandoms, būtų užtikrinta teisė išjungti skaitmeninius prietaisus ir likti nepasiekiamam darbdavių. Siekiama tai įtvirtinti ES teisės aktu.

Ko palinkėsite skaitytojams artėjančių švenčių proga?

Vilties ir kantrybės. Meilės ir sveikatos. Daugiau šviesesnių dienų. Telydi visus jausmas, kad esate labai reikalingi.

Tikiu, kad sunkiausi pandemijos metai – jau už mūsų nugarų.

www.blinkeviciute.eu

Palikti atsiliepima

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite: