Karantinas baigėsi – valstybės parama išlieka: kokia ji?

0
70

Pasibaigus karantinui, valstybės parama gyventojams ir darbdaviams nedingsta. Kol tęsiasi ekstremali situacija, toliau galima skelbti prastovas darbuotojams ir gauti subsidijas jų darbo užmokesčiui, o darbuotojams dirbant – irgi galima kreiptis dėl 6 mėnesių trukmės subsidijų.

Savarankiškai dirbantiems asmenims fiksuoto dydžio išmoka bus mokama dar 2 mėnesius po karantino pabaigos, darbo neturintys gyventojai 6 mėnesius gali gauti darbo paieškos išmoką, senjorai, neįgalieji, našliai, našlaičiai, šalpos išmokų gavėjai bei vaikai gaus vienkartines išmokas, o nepasiturintys gyventojai gali kreiptis į savivaldybę didesnių ir lengviau prieinamų socialinių pašalpų ir kompensacijų už šilumą bei vandenį.

Subsidijos darbdaviams: darbuotojui esant prastovoje ir dirbant
SUBSIDIJOS DARBUOTOJAMS ESANT PRASTOVOSE. Nors karantinas baigėsi, bet tęsiantis ekstremaliai situacijai darbdaviai darbuotojams gali toliau skelbti prastovas, jeigu negali suteikti darbo.
Prastovos metu darbuotojas nedirba, tačiau jam mokama ne mažiau nei minimali mėnesio alga, jeigu darbo sutartyje sutarta dėl visos darbo laiko normos. Tai reiškia, kad darbuotojas gauna 607 eurus „ant popieriaus“ arba 437 eurus „į rankas“.

Darbdavys už prastovoje esantį darbuotoją gali gauti valstybės subsidiją:

 1. Už darbuotoją, kuris nėra sulaukęs 60 m.:
  90 proc. nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 607 eurai. 70 proc. nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 910,5 eurų.
 2. Už 60 m. ar vyresnį darbuotoją:
  100 proc. nuo priskaičiuoti darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 607 eurai.
  70 proc. nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 910,5 eurų.

SUBSIDIJOS DARBUOTOJAMS JAU DIRBANT. Darbuotojams pradėjus dirbti po prastovų, taip pat įdarbinus Užimtumo tarnybos siunčiamus remiamus bedarbius arba darbdaviui iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) sudaryto nuo COVID-19 nukentėjusių įmonių sąrašo gali būti mokamos 6 mėnesių trukmės subsidijos, kurios skirtos atsitiesti po karantino, arba 4 mėnesių, jeigu darbuotojas įdarbinamas terminuotai.

Darbdavys už dirbantį darbuotoją gali gauti valstybės subsidiją:

 1. Už darbuotoją, grįžusį po prastovos (6 mėn. trukmės).
 2. Už įdarbinamą Užimtumo tarnybos siunčiamą remiamos grupės bedarbį (6 mėn. trukmės).
 3. VMI sąrašo įmonėms – už ne daugiau nei 10 darbuotojų, jei iš viso įmonėje dirba iki 20 žmonių, arba ne daugiau nei už 50 proc. darbuotojų, jei įmonėje dirba nuo 21 darbuotojo (6 mėn. trukmės). Abiem atvejais neįskaičiuojami darbuotojai, už kuriuos buvo mokama subsidija darbuotojams esant prastovoje – jie gauna kito tipo subsidiją.
 4. Už darbuotoją, dirbantį pagal sezoninę ar terminuotą sutartį (4 mėn. trukmės).
  Subsidijų dydžiai 1–2 mėnesį gali siekti 100 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, 3–4 mėnesį – 50 proc., 5–6 mėnesį – 30 proc., bet ne daugiau nei 607 eurai „ant popieriaus“.
  Viršutinė subsidijų riba gali būti didesnė įmonėms, kurios yra įtrauktos į socialinės apsaugos ir darbo bei ekonomikos ir inovacijų ministrų patvirtintą sąrašą veiklų, orientuotų į pažangias technologijas, žinioms imlias paslaugas, žaliojo kurso tikslų siekimą ir socialinį dialogą. SĄRAŠĄ GALIMA RASTI ČIA: https://bit.ly/306hb9W
  Šioms įmonėms viršutinė subsidijos riba gali siekti iki 1214 eurų bruto, tačiau 1–2 mėnesį subsidijos dydis būtų 70 proc., 3–4 mėnesį – 50 proc., 5–6 mėnesį – 30 proc. Tiesa, pirmais dviem mėnesiais galima rinktis 100 proc. subsidiją su 607 eurų maksimalia riba.
  Tuo atveju, jei įmonė neskubės priimti darbuotojų ilgam laikui ir bus linkusi sudaryti terminuotas arba sezoninio darbo sutartis, subsidija bus mokama tik keturis mėnesius ir ne daugiau nei 303,5 eurai bruto.

Dirbantiems savarankiškai – išmoka dar 2 mėn. po karantino
257 eurų dydžio išmoką už mėnesį gaunantys savarankiškai dirbantys asmenys, ją galės gauti dar du mėnesius pasibaigus karantinui.
Gera žinia ta, kad tie savarankiškai dirbantys gyventojai, kurie atitinka visas sąlygas gauti išmoką, bet dar nesikreipė, turi galimybę tai padaryti ateinančius du mėnesius ir galėtų gauti išmoką už visą karantino laikotarpį.
Savarankiškai dirbančiais asmenimis laikomi individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai, tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai, asmenys, kurie verčiasi individualia veikla (įskaitant verslo liudijimus), ūkininkai ir jų partneriai, kurių ūkis lygus 4 EDV ar didesnis, šeimynų dalyviai, asmenys, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis arba pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos.
Laikina darbo paieškos išmoka bedarbiams
Užimtumo tarnyboje registruoti gyventojai, kuriems yra suteiktas bedarbio statusas, gali pretenduoti gauti paramą – laikiną darbo paieškos išmoką, kuri gali siekti 42 eurus jau gaunantiems įprastą nedarbo socialinio draudimo išmoką arba 200 eurų negaunantiems įprastos bedarbio išmokos.
Laikina darbo paieškos išmoka gali būti mokama iki 6 mėnesių, bet ne ilgiau nei iki šių metų pabaigos. Išmoka nemokama, jeigu asmuo pradeda dirbti arba gauna paramą mokymusi bei dalyvauja kitose aktyviose darbo rinkos priemonėse.
Vienkartinė išmoka senjorams, neįgaliesiems, šalpos išmokų gavėjams
Senyvo amžiaus gyventojams, neįgaliesiems, našliams, našlaičiams bus išmokėta vienkartinė 200 eurų dydžio išmoka.
Ši išmoka priklauso žmonėms, kuriems iki 2020 m. gruodžio 31 d. yra arba bus paskirta bent viena iš šių „Sodros“ mokamų išmokų: senatvės, netekto darbingumo (invalidumo) pensija, našlių, našlaičių ar maitintojo netekimo pensija, ištarnauto laiko pensija, kompensacija už ypatingas darbo sąlygas, šalpos pensija ar kompensacija, taip pat pensija, paskirta pagal tarptautines sutartis ar europinius reglamentus.
Vienkartinė išmoka bus išmokama be atskiro asmens prašymo šių metų rugpjūčio mėn. Vienintelė sąlyga – asmuo turi būti deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvoje arba įtrauktas į asmenų, nedeklaravusių gyvenamosios vietos sąrašą.
Jei asmuo kurią nors iš nurodytų išmokų pradės gauti rugsėjo mėnesį ir vėliau, vienkartinę išmoką jis gaus tą patį mėnesį, kaip ir paskirtąją pensiją ar šalpos išmoką.
Vienkartinė išmoka vaikams
Vienkartinė išmoka bus išmokėta ir visiems vaikams, kurie Lietuvoje gauna vaiko pinigus. Išmoka sieks 120 arba 200 eurų.
Naujos vienkartinės išmokos dydis priklausys nuo to, kokio dydžio vaiko pinigai gaunami: jeigu 60 eurų, vienkartinė išmoka sieks 120 eurų, o jeigu vaiko pinigai iš viso siekia 100 eurų, vienkartinė išmoka sieks 200 eurų. Didesnius vaiko pinigus gauna vaikai su negalia, taip pat vaikai iš gausių ar nepasiturinčių šeimų.
Įprastais atvejais vienkartinė išmoka bus išmokėta iki šių metų liepos 31 dienos, tačiau jeigu vaikas teisę į vaiko pinigus įgis po liepos 1 dienos, tuomet vienkartinė išmoka atkeliaus kartu su pirmaisiais vaiko pinigais.
Vienkartinė išmoka priklausys vaikams, kurie teisę į vaiko pinigus įgijo ar įgis nuo šių metų kovo 16 dienos iki šių gruodžio 31 dienos. Tai reiškia, kad jeigu vaikas gims lapkričio mėnesį, šeima vis tiek gaus vienkartinę išmoką.

Didesnės socialinės pašalpos visiems ir kompensacijos už šilumą vienišiems
Kai žmogus susiduria su finansiniais sunkumais, į savo savivaldybę jis gali kreiptis piniginės socialinės paramos: socialinės pašalpos, kompensacijos už šildymą, karštą bei geriamąjį vandenį, o jei nepasiturinčio žmogus būstas renovuotas pagal modernizavimo programą, kompensuojamos ir kredito bei palūkanų įmokos. Ši parama padidėjo, o jos gavimo sąlygos palengvėjo per karantiną ir ekstremaliąją situaciją, tačiau dauguma naujų nuostatų galios ir toliau.

Kas naujo:
Daugiau žmonių gaus pašalpas. Teisė į piniginę socialinę paramą atsiranda, kai vidutinės mėnesio pajamos asmeniui neviršija 137,5 eurų, neįskaičiuojant vaiko pinigų, 20-40 proc. darbo užmokesčio bei tiek pat procentų nedarbo socialinio draudimo ar darbo paieškos išmokų, priklausomai nuo vaikų skaičiaus ir šeimos sudėties.
idesnės socialinės pašalpos. Vienišam asmeniui pašalpa didėja 50 eurų pirmus pusę metų, 25 eurais – antrus pusę metų, o toliau – 12,5 eurų didesnė nei šiuo metu. Trijų asmenų šeimai pašalpa padidėja 45 eurais.
Didesnė socialinė pašalpa įsidarbinus. Pašalpos gavėjui įsidarbinus socialinės pašalpos mokėjimas tęsiamas toliau, padidėja ir dydžiai: pirmus tris mėnesius siekia 100 proc. buvusios pašalpos, kitus tris mėnesius – 80 proc., vėliau šešis mėnesius – 50 proc. Iš viso socialinė pašalpa įsidarbinus mokama 12 mėnesių.
Didesnės būsto šildymo išlaidų kompensacijos. Vienam gyvenančiam asmeniui kompensuojama didesnė būsto šildymo išlaidų dalis. Jeigu asmens pajamos siekia 400 eurų per mėnesį, tai jis už šildymą mokės 21,25 eurus, o išlaidos, viršijančios šią sumą, bus kompensuojamos.
Laikinai nevertinamas turtas. 6 mėn. po ekstremalios situacijos ir karantino atšaukimo nebus vertinamas šeimų ir asmenų turtas – tik pajamos. Pasibaigus šiems pusei metų įsigalios nuolatinė nuostata, kad į turtą bus neatsižvelgiama bent 3 mėnesius, kai dėl piniginės socialinės pašalpos kreipiamasi pirmą kartą arba praėjus 24 mėnesiams po paramos gavimo.
Visos šios nuostatos liks galioti po ekstremalios situacijos ir karantino atšaukimo, išskyrus laikiną turto nevertinimą pusę metų po karantino.

Daugiau vaikų gaus didesnius vaiko pinigus
Vaiko pinigai yra universali išmoka, mokama kiekvienam vaikui. Jos dydis 2020 metais – 60 eurų. Papildomai gali būti mokama papildoma 40-ies eurų išmoka, kuri skiriama neįgaliems vaikams ir vaikams iš nepasiturinčių ar gausių šeimų.
Nepasiturinčia šeima laikoma tokia, kurioje vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 250 eurų, neskaitant pačių vaiko pinigų ir dalies darbo užmokesčio. Iki šiol, vertinant šeimos pajamas gauti didesniems vaiko pinigams, buvo atsižvelgiama į tai, kiek jų gauta per paskutinius 12 mėnesių.
Tačiau kadangi karantino metu dalies šeimų finansinė situacija staigiai pablogėjo, nuspręsta, kad iki liepos 1 d. bus vertinamos pajamos, gautos nuo balandžio 1 d., o nuo liepos bus vertinamos praėjusių 3 mėnesių pajamos ir išmoka vaikui skiriama trims mėnesiams.
Tai reiškia, kad jeigu šeima dėl papildomai skiriamos išmokos vaikui kreipiasi liepą, vertinama, kokios jos pajamos buvo balandį, gegužę ir birželį. Šių mėnesių pajamose jau atsispindės finansiniai iššūkiai, su kuriais šeimai teko susidurti per karantiną.
Toks palengvinimas galios dar 6 mėnesius po ekstremalios situacijos ir karantino pabaigos. Papildomai didesnius vaiko pinigus turėtų gauti apie 33 tūkst. vaikų.

Palikti atsiliepima

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite: