Kas mūsų laukia?

0
75

Prof. Jonas Grigas

Kas abejingas ateičiai? Turbūt niekas. Todėl žmonės ir pranašauja ateitį. „Jei Europa valdė pasaulį 500 metų, tai nuo šiol pasaulį tiek pat valdys JAV“, – neseniai pasirodžiusioje knygoje „The Next 100 Years“ (Ateinantys 100 metų) tvirtina JAV politologas G. Friedmanas. Verta paminėti kai kurias jo mintis, liečiančias ir Lietuvą.
G. Friedmanas prognozuoja, kad po 2050-ųjų Lenkija taps galinga valstybe Europoje ir iš esmės atkurs 17 amžiaus sienas. Baltijos šalims teks pataikauti JAV remiamai Lenkijai, arba uždusti Rusijos glėbyje.
Anot G. Friedmano, Rusija darysis vis labiau paranojiška dėl prie jos priartėjusių NATO sienų. Baltarusija de facto prisijungs prie Rusijos, ja paseks ir Ukraina. Rusai nersis iš kailio slaptai finansuodami prorusiškas nevyriausybines organizacijas Baltijos šalyse, stengdamiesi pakirsti Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybingumą iš vidaus.
Kai šių šalių vyriausybės imsis sankcijų prieš galvas keliančias prorusiškas organizacijas, Rusija, apkaltinusi Baltijos šalis rusakalbių persekiojimu, imsis sankcijų.
Galiausiai, Rusija sutelks karinius dalinius prie pat Baltijos šalių sienų ir ims tiesiogiai grasinti karine jėga.
G. Friedmano teigimu, NATO bus pateiktas testas, kurio ši organizacija neišlaikys. Vokietijai, smarkiai priklausomai nuo Rusijos energetikos, ir Prancūzijai, silpnai ekonomiškai ir nenorinčiai konfliktų, užprotestavus, NATO atsisakys ginti Baltijos šalis nuo Rusijos. Šis konfliktas baigsis NATO išsisklaidymu, nes neatlikusi to, kam ji yra sukurta, organizacija praras savo prasmę.
Lenkams vis labiau spaudžiant JAV, į Rusijos pretenzijas dėl Baltijos šalių įsikiš amerikiečiai. JAV bus nenaudinga atiduoti Lietuvą, Latviją ir Estiją Rusijai dėl panikos, kurią šių valstybių prijungimas prie Rusijos pasėtų Rytų Europos šalyse. Be to, JAV nenaudingas vienos valstybės dominavimas Eurazijoje, nesvarbu, kas ji tokia būtų.
Rusijos ekonomika, nepaisant išaugusios karinės galios, ims silpti. Pernelyg pasitikėdami savo gamtiniais ištekliais, rusai nesugebės išvystyti naujausių technologijų ir netaps tikra žinių ekonomika.
Keičiantis jėgų santykiui, didžiausiomis pralaimėtojomis taps Vokietija ir Prancūzija. Šalys, iš esmės atsakingos už NATO sugriovimą, vis labiau praras bet kokią įtaką Europoje. Prasta ekonominė padėtis ir demografinė krizė Vokietiją ir Prancūziją nustums į Europos pakraščius. Didžioji Britanija bus tiek įtraukta į JAV ekonominio dominavimo lauką, kad neteks didžiosios dalies savarankiškumo.
Iki 2050 m. JAV taps absoliučiai dominuojančia pasaulio valstybe. Ką ji rems, tas išsilaikys, kam atsuks nugarą, tas žlugs. JAV remiama ir Lenkijos vadovaujam koalicija, į kurią įeis ir Baltijos šalys, įsivels į rimtus konfliktus su Turkija dėl dominavimo Adrijos jūros teritorijose.
Japonijai parėmus Turkiją, prasidės Trečiasis pasaulinis karas. Didžioji dalis karo veiksmų bus nukreipti ne prieš civilius ar armijos dalinius, bet prieš kosmose esančius karinius įrenginius.
Amerika liks nugalėtoja, o lenkai priglobs Lietuvą po savo sparnu.
„Po 2050-ųjų karo Amerikoje prasidės aukso amžius, o Europos dominavimo laikas baigsis“, – tvirtina amerikietis politologas. Žinoma, čia neįvertinta auganti Kinijos ir arabų pasaulio įtaka. Be to, tolimosios prognozės retai išsipildo.

Palikti atsiliepima

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite: