Šeši „Ąžuolo“ gimnazijos mokytojai kvalifikaciją kels užsienyje

0
25

Startuoja Varėnos „Ąžuoloˮ gimnazijos Erasmus+ KA1 darbuotojų mobilumo projektas, finansuojamas iš ES tikslinių fondų, kuris dėl pandemijos suvaržymų, savo pradžios kantriai laukė ilgiau kaip metus. Šis projektas yra priemonė, padėsianti įgyvendinti gimnazijos strategiją – tobulinti ugdymo(si) procesą, laikantis šiuolaikinio ugdymo principų bei nuolat tobulinant mokytojų ir kitų darbuotojų profesines kompetencijas, ugdyti kūrybingą, kritiškai mąstančią ir pasirengusią veikti įvairiose gyvenimo srityse asmenybę.

Vis garsesnis kalbėjimas apie tai, kad Lietuvos mokiniai yra tarp prasčiausiai Europoje gebančių savo žinias pritaikyti praktikoje, paskatino keisti nusistovėjusį ugdymo modelį gimnazijoje ir ieškoti naujų mokymosi formų, kurios mokytų mokinius įgytas žinias ir gebėjimus taikyti praktiškai. Todėl patyriminis ugdymas tapo gimnazijos prioritetu. Nusprendėme pradėti nuo vienos iš jo veiklų – projektinio (tiriamojo) darbo, kaip mokymosi formos privalomo ugdymo turinio ribose ir taikomos greta tradicinės pamokos. Tai aktyvus mokymasis, skatinantis tyrinėti, analizuoti, kritiškai mąstyti, sudarantis sąlygas įvairių gebėjimų mokiniams plėtoti savo patirtį praktinėje aplinkoje ir kūrybinėje veikloje. Pradėsime nuo jauniausių gimnazijos klasių (9-10), tokiu būdu mokinius auginsime ir iki brandos darbo, kuris ateityje įgis vis didesnę reikšmę. Svarbiausia, mokysime mokinius savo žinias ir įgūdžius pritaikyti praktiškai. Norint, kad įsivedama nauja ugdymosi forma funkcionuotų sėkmingai ir būtų vertinga mokiniams, labai svarbu mokytis ir patiems pedagogams: suprasti patyriminio ugdymo organizavimo principus ir tobulinti nepakankamas kompetencijas. Nutarėme pasitelkti Erasmus+ programą ir įgyti reikalingos patirties už Lietuvos ribų, nes daugelyje Europos mokyklų patyriminis ugdymas yra gerai įvaldytas ir jau tapęs  tradiciniu ugdymu, teorija priartinama prie praktikos.

Taip atsirado Erasmus+ KA1 darbuotojų mobilumo projektas „Nuo mokymo link mokymosi“. Jo metu šeši gimnazijos pedagogai savo žinias gilins kvalifikacijos tobulinimo kursuose įvairiose Europos šalyse. Projekto dalyviai susipažins su Suomijos ir Islandijos švietimo sistemomis, kurios laikomos patyriminio ugdymo lyderėmis ir yra tarp pažangiausių pasaulyje. Mokytojai lankysis šių šalių bendrojo lavinimo mokyklose. Tai padės perprasti patyriminio ugdymo taikymo principus ir įgyti  idėjų tolesniam jo plėtojimui mūsų gimnazijoje.

Kitose šalyse mūsų gimnazijos užsienio kalbų mokytojai tobulins savo kompetencijas, reikalingas projektinio darbo rengimui ir  kaip nuolatinei darbo formai taikyti. Jie pasisems iš kolegų idėjų užsienio kalbų projektinių darbų temų bankui sudaryti ir ieškos partnerių mūsų mokinių projektiniams darbams.

Projekto plane numatyta, kad įgiję teorinių žinių, mokytojai vyks į trijų dienų darbo stebėjimo vizitą Helsinkio Sotunki vidurinėje mokykloje. Tikslas – stebėti, kaip teorinės žinios taikomos praktiškai: stebės mokinių atliekamus projektinius darbus, mokytojų taikomus metodus ir darbo praktikas, kur mokymas yra paremtas mokinių praktinių įgūdžių lavinimu, mokysis naujų darbo metodų, įgis daugiau praktinės patirties, kurią galės taikyti savo mokinių mokymui bei organizuoti kolegialų gimnazijos mokytojų tarpusavio mokymąsi.

Dviejų metų projektas dar tik prasidėjo: viena gimnazijos mokytoja kvalifikaciją tobulino Florencijoje (Italija), antroji spalio mėnesį išvyksta mokytis į Reikjaviką (Islandija).

Įgytomis žiniomis dalintis yra įsipareigoję visi projekto dalyviai. Yra suplanuoti sklaidos renginiai, į kuriuos kviesime ir kitų rajono bei regiono mokyklų pedagogus.

Mums patiems yra labai svarbu, kad projekto „Nuo mokymo link mokymosi“ įgyvendinimo metu mokykla šioje srityje nueitų savo mylią, kad jis būtų naudingas ir mokytojams, ir mokiniams.

Ramunė Kašėtienė projekto koordinatorė

Palikti atsiliepima

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite: